Kahdessa pykälässä kirkkovaltuusto päätti toisin kuin mikä oli kirkkoneuvoston yksimielinen esitys.

 

 

Kirkkovaltuusto käänteli kelkkaansa lähes yksimielisesti

 

Petäjäveden seurakunnan kirkkovaltuusto päätti, Jari Koskenrannan esittämänä ja Jukka Ohra-Ahon kannattamana, että ensi vuoden kirkollisveroprosentti pysyy samana 1,90, vaikka kirkkoneuvoston yksimielinen esitys oli nostaa se 1,95:een.

Asiasta äänestettiin äänin 9-1. Veroprosentin nostamisen kannalla oli edelleen Kai Paltamaa, joka veisti, ettei kuitenkaan ole tappiostaan pahoillaan. Joku kommentoi, että onhan se hyvä, että edes joku kannattaa pohjaesitystä.

– Jos mies vaihtaa sukkia, saa se vaihtaa mielipidettäänkin, joku toinen huikkasi.

Sekä Heikki Palola että Eila Koivuniemi toivat puheenvuoroissaan esiin, että nykyisessä epävarmassa ajassa olisi ihmisille todella huono signaali, että kirkko nostaa veroja.

Matleena Ylikoski pohti, että jos seurakunnalla ei nyt ole akuuttia kassakriisiä, niin verojen nosto ei ole vielä ajankohtainen. – Jos jatkamme itsenäisenä seurakuntana, niin silloin olisi perustellumpaa nostaa. Jos taas lähdetään yhdistymisen tielle, veroprosentti laskee ja pärjäämme erilaisilla eväillä, Ylikoski sanoi.

Vertailun vuoksi ensi vuonna kirkollisveroprosentti on Keuruulla 1,80 ja Multialla 1,95.

Valtuusto kävi keskustelua myös jonkin verran siitä, mistä puuttuva summa eli noin 17.000 euroa voidaan saada, kerta suunniteltua veronkorotusta ei tehdä. Kokouksessa tuotiin esiin, että Petäjäveden seurakunta on saanut rahankeräysluvan diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen ja diakonian avustuskohteiden hyväksi. Varoilla autetaan taloudellisesti Petäjävedellä asuvia, vähävaraisia ihmisiä. Anna-Maria Huuskonen ja Jari Koskenranta kannustivat, että seurakunnan päättäjät voivat halutessaan lahjoittaa diakonian avustuksia varten esimerkiksi kokouspalkkioitaan.

 

Opastuskeskushanke vauhtiin

 

Seurakunnalta annetaan myönteistä tukea vanhan kirkon opastuskeskuksen rakentamishankkeelle.

Kirkkovaltuusto päätti Jari Koskenrannan esittämänä ja Seppo Rantapuskan kannattamana, myydä vanhan kirkon säätiölle (kertaalleen nostetun vastatarjouksen mukaisesti) 13.000 eurolla tontin vanhan kirkon opastuskeskusta varten.

Neuvoston alkuperäinen esitys myyntihinnasta oli 20.000 euroa.

Päätös tehtiin äänin 7-1 ja kolme päättäjää jääväsi itsensä.

Heikki Palola jätti päätökseen eriävän mielipiteen. – Tässä taloustilanteessa on varojen väärinkäyttöä, jos alle neuvoston esityksen myydään, hän totesi.

Moni päättäjä perusteli kauppahinnan alentamista suunnitellusta sillä, ettei kauppa ilmeisesti voi toteutua suunnitellulla 20.000 eurolla, sillä vanhan kirkon säätiöllä ei ole siihen varaa. Tonttikauppaa varten säätiö ei ole saamassa avustuksia.

Keski-Suomen asuntovälitys arvioi tontin hinnaksi 13.000 euroa ja SKV Kiinteistövälitys Oy 30.000 euroa. Seurakunta ja säätiö ovat vääntäneet kauppahinnasta viime keväästä asti ja jo viime talvella selvitettiin, ettei sitä voida vuokrata säätiölle.

Noin 5.900 neliön tontti sijaitsee vanhan kirkon hiekkaparkkipaikan ja Lemettilän tilalle vievän polun välissä, eikä siihen saa rakentaa muuta kuin opastuskeskuksen. Rakentamiselle on kaupantekohetkestä alkaen viiden vuoden määräaika. Jos rakentamishanke ei toteutuisikaan, seurakunta ostaa määräalan takaisin samaan hintaan, jonka säätiö on siitä maksanut.

Seuraavaksi odotetaan tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen hyväksyntää. Kauppojen jälkeen säätiö pääsee jo tänä syksynä hakemaan rakennuslupaa sekä Ely-keskuksen avustuksia rakennushankkeelle.

Valtuusto hyväksyi myös seurakunnan lainojen uuden lyhennysohjelman ja korkojen tarkistamisen. Huhtikuun lopussa kirkkoremontin lainaa oli Petäjäveden Osuuspankista jäljellä vajaa 220.000 euroa. Maksuohjelmaa saatiin jatkettua viidellä vuodella, millä saadaan vuositasolla 25.000-27.000 euroa käyttöön. Lisäksi luotolle saadaan kiinteä korko ja seurakunnalla on tarvittaessa mahdollisuus puolen vuoden lyhennysvapaaseen.

Matleena Ylikoski toi esiin, että lyhennysvapaata voisi hyödyntää pappilan saneeraamiskustannuksissa, sillä lainanlyhennysvaroilla voitaisiin maksaa korjaustyöt, eikä tarvitsisi ottaa uutta lainaa.

Pappilan saneerausasiaa ei kuitenkaan käsitelty vielä, vaan se siirrettiin seuraavan kokoukseen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan uuden hautaustoimen ohjesäännön. – Nyt samasta paperista löytyvät kaikki lakipykälät ja meidän seurakuntamme käytännöt, kirkkoherra Laura Laitinen iloitsee.

Päättäjät peräänkuuluttivat seurakuntalaisten yhteisiä talkoita hautausmaalla.

 

30.000 euroa plussalla

 

Kokouksen lopuksi käytiin läpi seurakunnan tämänhetkinen taloustilanne. Heinäkuun lopussa tulos oli plussalla 29.953 euroa. Henkilöstön lomautukset ovat korjanneet taloustilannetta. Mukana ei näy vielä harkinnanvarainen tuki, lainojen lyhennysohjelman muutos, eikä metsäkauppa, joka siirtyi tälle syksylle.

Petäjäveden, Keuruun ja Multian seurakuntien yhdistämisestä tehdään päätös vasta joulukuussa. Ennen päätöksentekoa johtoryhmät valmistelevat yhdessä liitossopimuksen. – Ilman sopimusta on vaikea tehdä päätöstä. Siinä tulee monta asiaa ja huolta sanoitettua, Laitinen toteaa. – SK