Jere Malila striimasi nettiin suorana kirkkovaltuuston kokouksen. Seurakuntalaisten kuulemis- ja keskusteluilta Petäjäveden, Keuruun ja Multian seurakuntien yhdistämisestä pidetään Petäjäveden kirkossa tiistaina 16.6. kello 18.

 

Tiukka taloustilanne ei paljon naurata

 

Petäjäveden seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi tiistain kokouksessaan vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka oli -109.196 euroa alijäämäinen, sekä talousarvion ylitykset ja toimintakertomuksen.

Päättäjät kysyivät kasvaneista palvelun ostoista (323.662 euroa): suurin osa niiden ylityksistä on tullut seurakuntakodin ja pappilan kuntotutkimuksista (21.000 euroa) sekä uudesta metsäsuunnitelmasta.

Kirkkoherra Laura Laitisen mukaan pitkällä aikavälillä, edellisillä tilikausilla kertynyt ylijäämää riittää vielä ja on vielä noin miljoona euroa positiivinen. – Meidän akuutti ongelmamme ei ole pitkäaikaiset alijäämät, vaan kassan tilanne. Se, millä maksetaan palkkoja, lainoja ja vakuutuksia, Laitinen selvitti. Nyt onkin saatu pidennettyä laina-aikoja niin, että kuukausimenot ovat nyt puolet pienemmät.

 

Myllerrysten vuosi

 

– Viime vuoden tärkeimmät asiat olivat piispantarkastus ja sen myötä seurakuntien liitosasiat. Työntekijöiden vaihtuvuus oli viime vuonna erittäin suurta, minkä vuoksi kaikki toimintasuunnitelman asiat eivät kokonaisuudessaan toteutuneet; väillä olimme ilman diakonia, välillä ilman pappia ja suntiokin vaihtui. Paljon on kuitenkin tehty ja päästy henkilöstön kanssa hyvin ryhmäytymään. Uusi kirkkokin otettiin käyttöön, Laitinen kertoi tiiviisti toimintakertomusta.

– Paljon on ollut myllerrystä, moninainen vuosi, vaikka perusasiat säilyivät. Olemme onnistuneet näinä aikana myös kasvattamaan jumalanpalveluksissa kävijämääriä, mikä on hieno asia.

Laitisen mukaan henkilöstöllä on ollut aikaisemmin rauhallinen tunnelma, mutta kuluva kevät on tuonut suuria epävarmuuksia ja turvattomuuden tunnetta juuri koronan, seurakuntaliitosasioiden, yt-neuvottelujen ja tulevien lomautusten myötä.

Henkilöstön 20-prosenttisen lomautuksen vuoksi seurakuntakoti on suljettu koko kesän ajan, koska työaika ei riitä enää tilojen perusteelliseen siivoukseen korona-aikana.

Jumalanpalvelukset siirtyvät juhannukselta vanhaan kirkkoon ja ne myös striimataan kaikkien nähtäväksi ja koettavaksi. Jännityksellä odotetaan nyt, kuinka paljon vanha kirkko saa kävijöitä kesän aikana. Esimerkiksi ryhmävarauksia ei ole tullut juuri lainkaan, kun tavallisesti niitä on ollut viisikin viikossa. Toisaalta kotimaan matkailu saattaa lisääntyä.

Kesäkonsertit eivät toteudu, mutta osa sovituista artisteista on saatu siirrettyä ensi kesään 2021.

Kokouksessa iloittiin siitä, että samana päivänä oli selvinnyt, että seurakunta saa tälle vuodelle Museovirastolta 20.000 euron avustuksen vanhan kirkon kunnostamissuunnitelman tekoa varten.

 

Tonttikauppaa väännetään

 

Kokouslistalla oli myös tontin myyminen vanhan kirkon säätiölle opastuskeskusta varten, mutta koska säätiön hallitus ei ollut päässyt hinta-asiassa vielä yksimielisyyteen, pykälää ei voitu vielä käsitellä.

Säätiö on ostamassa vanhan kirkon vieressä oleva 5.900 neliön tontin vanhan kirkon opastuskeskusta varten. Opastuskeskus tulisi kirkon nykyisen hiekkaparkkipaikan reunaan.

Rakennusluvan ehtona on, että tontti on säätiön oma tai vuokrattu, ja rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakentamiselle voidaan hakea Ely:n tukea. Petäjäveden seurakunnan kannalta on turvallisempi vaihtoehto myydä tontti kuin vuokrata, joten vuokraaminen ei tule nyt kysymykseen.

Ely-keskukselta on mahdollisuus saada opastuskeskuksen rakentamiseen 75-prosenttinen tuki, jolloin lopun rahoituksen tulee olla yksityistä, eli seurakunnan, kunnan, yliopiston, maanmittauslaitoksen tai muun sellaisen raha ei siinä tapauksessa käy.

Kaksi välittäjää on arvioinut tontin arvo: toinen arvio on 13.000 euroa ja toinen 30.000 euroa. Tontti on kaavoitettu ainoastaan opastuskeskusta varten.

Seurakunta teki aluksi tarjouksen säätiölle 30.000 euron kauppahinnasta, ja säätiö tarjosi takaisin 10.000 euroa. Seurakunnan tarjouksessa oli tarkennus, että tontti myydään opastuskeskusta varten ja rakentamiselle asetetaan määräaika viisi vuotta. Jos hanke ei toteudu viidessä vuodessa, seurakunta ostaa tontin takaisin samaan hintaa, jonka säätiö on siitä maksanut.

Neuvottelut tonttikaupasta jatkuvat myöhemmin.

 

Mitä säästöjä itsenäisyys edellyttäisi?

 

Kokouksen lopuksi keskusteltiin myös seurakuntien yhdistämissuunnitelmista.

Päättäjät haluavat vielä tässä vaiheessa lisää tietoa ja laskelmia päätöksentekoa varten. Kokouksessa pyydettiin, että kirkkoherra ja talouspäällikkö toimittavat vielä seuraavaan kirkkoneuvostoon 9.6. laskelmia siitä, miten voitaisiin jatkaa itsenäisenä seurakuntana eli millaisia säästöjä se edellyttäisi henkilöstön ja kiinteistöjen osalta. Mistä joutuisimme luopumaan, jos jatkamme itsenäisenä.

Päättäjät halusivat tiedot nykyisestä kulurakenteesta: verotulokertymät viimeiseltä viideltä vuodelta ja muut tulot, sekä henkilöstökulut keskimäärin per tehtävä, perusylläpitokulut jokaisesta kiinteistöstä ja muut pakolliset menot, kuten vakuutukset ja lainat. Esimerkiksi jos seurakuntakotia ei olisi, säästö olisi vuosittain noin 20.000 euroa.

Keskustelussa tuotiin myös esiin, että yhdistymisestä huolimatta Petäjävedellä saatetaan joutua luopumaan osittain henkilöstöstä ja kiinteistöistä, vaikka nyt jo henkilöstömenot ovat Petäjävedellä aivan minimissään.

Päättäjät arvostelivat selvityksen esimerkiksi verotulokertymän varsin epärealistista ennustetta, jossa Petäjäveden kirkollisverotuotto tulisi kolmen vuoden aikana laskemaan 157.000 euroa, vaikka tähän mennessä verotulot ovat olleet kasvussa. Keuruulla ja Multialla ennuste on taas nouseva. Laitinen vastasi, että ennusteet perustuvat Kirkkohallituksen jäsenmäärän kehitysarvioihin.

Huhtikuuhun 2020 mennessä Petäjäveden seurakunnan talous on 14.000 euroa plussalla; tilanne on melko sama kuin vuosi sitten.

 

Piakkoin päätös

 

Seurakuntalaisten kuulemis- ja keskusteluilta Petäjäveden, Keuruun ja Multian seurakuntien yhdistämisestä pidetään Petäjäveden kirkossa tiistaina 16.6. kello 18.

Illan jälkeen kirkkoneuvosto tekee yhdistymispäätöksen: jos se ei kannata yhdistymistä, asia ei etene kirkkovaltuustoon. Jos neuvosto taas esittää yhdistymistä, lopullisen päätöksen tekee 15-henkinen kirkkovaltuusto. Petäjäveden kirkkoneuvostoon kuuluvat pj Laura Laitinen, vpj Kai Paltamaa, Anna-Maria Huuskonen, Eila Koivuniemi, Jari Koskenranta, Sirkku Kuukkanen, Jukka Ohra-aho, Seppo Rantapuska ja Pirkko Saarinen.

Jos kirkkovaltuuston päätös olisi myönteinen kaikissa kolmessa kirkkovaltuustossa, seurakuntien yhdistyminen toteutuu.

Kirkkovaltuuston kokous striimattiin nettiin suorana ja se on edelleen nähtävänä seurakunnan YouTube-kanavalla. Kuvauksen hoiti mallikkaasti Jere Malila. Kuusi päättäjää osallistui kokoukseen etäyhteyksien kautta. – SK