Puheenjohtajat Matti Sulasalmi Eerojen Erästä, Mikko Jutila Petäjäveden Erämiehistä ja Ville Pätynen Kintauden Eränkävijöistä kokoontuivat 13.11. ja valmistelivat metsästysseurojen yhdistämistä osaksi Petäjäveden Erämiehiä. – Muutoksessa avainasemassa ovat nyt jäsenet ja maanomistajat, riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Keijo Ekman sanoo.

 

Petäjäveden Erämiehistä halutaan yksi, vahva toimija

– Metsästysseuroilla on nyt sama ongelma kuin kaikilla muillakin yhdistyksillä, että niistä ihmisistä, jotka pyörittävät yhdistyksen arkea, alkaa olla huutava pula, toteaa Petäjäveden riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja ja myös Eerojen Erässä mukana oleva Keijo Ekman.

Nyt on valmisteltu sitä, että Eerojen Erä ja Kintauden Eränkävijät sulautuisivat Petäjäveden Erämiehiin. – Kahden pienen metsästysseuran ei ehkä kannata yhdistyä keskenään, sillä siitä ei ole vielä pitkäaikaista hyötyä, koska samat ongelmat jatkuvat ja toimijoista on pulaa. Meidän kannattaa tavoitella sitä, että alueella on yksi vahva seura, Ekman sanoo.

Parhaillaan uudistetaan Erämiesten sääntöjä, jotta yhdistyminen on ylipäätään mahdollista. Säännöt pitää uudistaa jo ihan senkin vuoksi, että Erämiehet on pienriistaseurue ja yhdistymisien myötä siihen tulee uutena myös hirvijaosto. – Lisäksi nuorten liittymistä helpotetaan ja perustetaan nuorisojäsenmahdollisuus, Ekman kertoo. Jos myöhemmin Erämiehiin liittyy muitakin seuroja, ei sääntöjä tarvinne enää sitten uudistaa.

Petäjäveden Erämiehet ry on jo valmiiksi iso ja merkittävä toimija, jota kannattaa vahvistaa. Viralliset yhdistymispäätökset tehdään tulevissa vuosikokouksissa.

Eerojen Erän ja Kintauden Eränkävijöiden yhdistymisen jälkeen vuokrasopimukset maanomistajien kanssa uusitaan Erämiesten nimiin. – Toivomme, että maanomistajat suhtautuvat tähän suopeasti. Ekman sanoo. – Maanomistajien ei tarvitse pelätä, että nykyistä oudompia porukoita alkaisi metsällä käydä ja metsästäjäthän ovat uskollisia omille alueilleen. Myös hirvenmetsästys jatkuu samalla tavalla kuin tähänkin asti Eerojen Erän alueella.

– Muutoksessa avainasemassa ovat nyt jäsenet ja maanomistajat. – SK