Tiina Lamminaho
– Opiskelu jopo-luokassa sopii minulle paljon paremmin kuin opiskelu tavallisessa luokassa. Täällä on paljon vapaampaa ja pienessä, tutussa ryhmässä pystyy tekemään tehtäviä paremmin kuin isossa luokassa. Meillä on täällä jopo-luokassa hyvä luokkahenki, Eerika Kokkonen kehuu.
– Leirikouluja meillä on paljon, ja niissä pääsee oppimaan uutta ja myös tutustumaan luokkakavereihin paremmin. Työssäoppimisjaksoilla pääsee näkemään työelämää. Ja projektitkin ovat mukavia, kun pääsee tekemään toisten kanssa yhdessä, Neea Rantanen sanoo.
– Projekteissa kaikki ovat mukana ja se tuo yhteishenkeä. Projekteissa myös oppii monenlaisia asioita, Jerika Häkkinen toteaa ja Elias Lahtinen lisää, että projektit opettavat myös suunnittelua.
Adam Alanko pitää jopo-luokasta, koska siellä ollaan omassa luokassa suurin osa tunneista, ei tarvitse vaihtaa koko ajan luokkahuonetta. Pienessä luokassa uskaltaa myös puhua paremmin kuin isossa ryhmässä, ja aikuisia on helpompi lähestyä. Myös liikuntaan suhtaudutaan jopossa joustavammin.
– Jopo-luokassa osataan opettaa ja auttaa kaikkia oppilaita siten, kuin jokainen tarvitsee, Ronja Nikonen kertoo ja Eerika Kokkonen toteaa, että pienessä ryhmässä saa helpommin apua.
– Täällä mennään tosi nopeasti eteenpäin, mutta kokeet pidetään kuitenkin pienistä alueista, niihin on helpompi lukea. Ja täällä opetetaan tosi selkeästi, Ella Saarinen kehuu ja kertoo, että hänen opiskelutuloksensa ovat parantuneet tänä vuonna, kun hän on ollut jopo-luokalla.
Oppilaiden mukaan luokassa on myös rento tunnelma ja huulta heitetään joka päivä. Lempinimiäkin on keksitty, opettaja Katri Holm on Kulta-Katriina. Huonoja puolia jopo-luokasta ei juuri keksitty, tosin Terno Korp ja Elias Lahtinen miettivät, että työssäoppimisjaksoja voisi olla nykyistä vähemmän.
– Etenkin top-raportin kirjoittamisesta tulee hirveä stressi, Elias Lahtinen toteaa.

Erilaista tuen tarvetta
Jopo-opettaja Katri Holmin ja jopo-ohjaaja Soili Jukola-Kytölehdon vetämä jopo-luokka on toiminut Petäjäveden yläkoulussa vuodesta 2010 lähtien. Tänä vuonna luokalla on 12 oppilasta.
– Alun perin jopo on nimetty yleisopetuksen tehostetun tuen opetusmuodoksi, lyhenne tulee sanoista joustava perusopetus. Petäjävedellä jopo on kuitenkin palvellut monenlaisen tuen tarpeessa olevia oppilaita alusta saakka, niin yleisen tuen kuin erityisenkin tuen tarpeessa olevia. Pienellä paikkakunnalla jopo on pienluokka, jossa on joustavan perusopetuksen toimintamalli tukena, Katri Holm kertoo.
– Osa oppilaista on yleistä tukea tarvitsevia, jotka haluavat opiskella perusopetuksen toisella tavalla ja he hyötyvät toiminnallisuudesta, työssä oppimisesta, pienestä ja tiiviistä ryhmästä sekä siitä, ettei opettaja vaihdu joka tunti. Osa oppilaista taas on erityisen tuen tarpeessa olevia, joilla voi olla monenlaisia haasteita ja ehkä myös oppimisvaikeuksia. Aikaisemmin lähes kaikki jopo-luokkalaiset odottivat innokkaasti työssäoppimisjaksoja ja muuta koulun ulkopuolista toimintaa, nyt meillä on entistä enemmän oppilaita, joille koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt eivät ole paras juttu, vaan he hyötyvät enemmän tutussa pienryhmässä opiskelusta.

Katri Holmin mukaan Petäjäveden jopo-luokka yhdistää kahdenlaista opetusta. Toinen puoli on joustava perusopetus, jossa oppilaita auttavat toiminallisuus, koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt sekä työssä oppiminen. Toinen puoli on perinteisempää pienluokkaopetusta.
– Jopo-luokan oppilaista kunta saa lisärahoitusta, toisin kuin erityisluokan oppilaista, Holm kertoo.

Opetussuunnitelman mukaan
Petäjäveden jopo-luokalle tullaan vapaaehtoisesti, hakemuksen kautta. Tällä varmistetaan se, että oppilas on jo ennakkoon miettinyt sitoutumistaan koulun ulkopuolisiin toimintoihin ja välillä poikkeavaan koulurytmiin. Myös huoltajan tulee olla sitoutunut jopo-toimintaan. Katri Holmin mukaan jopo-luokalle on aina enemmän hakijoita, kuin luokalle voidaan ottaa.
Jopo-luokalla on neljä työssäoppimisjaksoa lukuvuoden aikana, kukin jakso kestää viikosta kahteen. Leirikouluja on pari vuodessa ja lisäksi jopo-luokka tekee monenlaisia vierailuja. Myös erilaisia projekteja on paljon alakoululaisille pidetystä heijastinvalistuksesta ikäihmisten auttamiseen.
– Pohjalla on perusopetuksen opetussuunnitelma, sitä noudatamme tarkasti, mutta rikkautena on joustavuus, Soili Jukola-Kytölehto ja Katri Holm toteavat.
– Leirikoulut meillä on viime vuosina olleet ammattilaisten ohjaamia, elämänhallintataitoja tukevia Nuotta-valmennuksia nuorisokeskuksissa. Muutenkin moniammatillinen yhteistyö korostuu jopo-toiminnassa, koulun oppilashuolto, nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö ovat vahvasti mukana.
Työssäoppimisjaksot kuuluvat oleellisena osana jopo-opiskeluun.
– Ne sujuvat yleensä hirveän hyvin. Oppilaat pääsevät työpaikoilla näyttämään taitojaan, joita koulussa ei arvioida, Soili Jukola-Kytölehto toteaa. Katri Holm kiittelee paikallisia yrittäjiä työssäoppimispaikkojen tarjoamisesta.
– Välillä työpaikkaohjaaja joutuu olemaan isän tai äidin roolissakin nuorelle. Erityiskiitoksen pitkäaikaisesta työssäoppimisyhteistyöstä annamme K-market Porkkanan Matti Lahtiselle, Katri Holm toteaa.

Työparista apua
Jopon oma pienluokka on Feeniksin yläkerrassa. Jopolaiset opiskelevat valinnaisaineensa perusluokissa, mutta muut oppiaineet pienluokassa. Katri Holm ja Soili Jukola-Kytölehto auttavat jokaista tarpeen mukaan, aikaa on yksilölliselle ohjaukselle.
– Tiiviin pienluokan etuna on se, että oppilaat ja aikuiset tuntevat toisensa, täällä on aikaa keskustella ja jokainen tulee kuulluksi ja nähdyksi, Katri Holm sanoo ja toteaa, että kun on aika opiskella luokassa, oppilaat haluavat nimenomaan tavallista opetusta.
– Opettaja opettaa ja oppilaat tekevät tehtäviä.
Katri Holm on toiminut Petäjävedellä alakoulun luokanopettajana, alakoulun erityisluokanopettajana ja yläkoulun erityisluokanopettajana, jopo-opettajana hän on ollut nyt toistakymmentä vuotta. Jo vuosia jopo-ohjaajana on toiminut Soili Jukola-Kytölehto.
– Tämä on työparityötä, ja se onkin aivan välttämätöntä, että jaksaa. Työpari on samalla työnohjaaja, jolle saa purkaa mieltään. Meidän ajatusmaailmamme sopivat hyvin yhteen ja innostamme toisiamme kaikenlaisiin projekteihin, välillä jutut paisuvat paljon alun perin ajateltua isommiksikin, naiset naurahtavat ja kertovat olevansa kuin vanha aviopari.