MLL Petäjäveden yhdistys ry jakaa harrastustukea varoista, jotka on saatu lahjoituksena Kirkonkylän koulun kanssa syksyllä 2023 järjestetystä hyväntekeväisyyskävelystä. Kävelyn tuotto oli 1831,90 €. Kiitämme lämpimästi kaikkia lahjoituksen tehneitä!
Tuki on tarkoitettu ohjattuun ja säännölliseen harrastamiseen, harrastusvälineiden ja -varusteiden hankintaan, harrastusmaksujen kustantamiseen, harrastukseen osallistumisen kohtuullisiin lisäkustannuksiin, kuten leirimaksuihin sekä muihin harrastuksen aloittamiseen tai jatkamiseen liittyviin välttämättömiin kustannuksiin.
Harrastustukea myönnetään petäjävetisille alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden harrastuksen jatkuminen tai sen aloittaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tuki on lapsikohtainen ja maksimissaan 50 euroa / hakuaika.
Ensimmäinen hakuaika on 15.10.–15.11.2023. Hakemukset käydään läpi ja myönnetyt tuet maksetaan hakuajan jälkeen. Hakemukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti kahden MLL Petäjäveden hallituksen jäsenen toimesta.
Avustus maksetaan huoltajan tilille.

Hakemuksena toimii vapaamuotoinen hakemus, josta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
• Lapsen nimi, jolle harrastustukea haetaan
• Huoltajan nimi, yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja tilinumero
• Haettava summa ja selvitys harrastuskuluista (esim. PetPet jalkapallon kausimaksuun 30€, nappiksiin 20€)
• Samalla hakemuksella voi hakea tukea useammalle saman perheen lapselle.

Hakemukset osoitetaan sähköpostitse petajavesimll@gmail.com
Viestin otsikoksi kirjoitetaan “Harrastustukihakemus”