Tiina Lamminaho

Pitkälänvuoren tuulipuiston osayleiskaavaehdotus saadaan nähtäville näillä näkymin kevättalvella. Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä keväällä, samaan aikaan oli nähtävillä myös ympäristövaikutusten arviointiselostus. Kun kaavaehdotus saadaan valmiiksi, se menee kunnanhallituksen käsittelyyn. Sen jälkeen kaavaehdotus laitetaan yleisesti nähtäville ja ehdotuksesta on mahdollista jättää muistutuksia.

Valmisteluvaiheen aineistosta jätettiin kolmisenkymmentä lausuntoa tai mielipidettä. Palautteet, samoin kuin yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä, löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta. Yhteysviranomaisen eli Keski-Suomen Ely-keskuksen antamassa perustellussa päätelmässä todetaan, että hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset kohdistuvat nimenomaan ihmisiin ja ihmisten elinympäristöön ja sen viihtyvyyteen.

– Monessa palautteessa oltiin huolissaan Petäjäveden vanhan kirkon maailmanperintöarvoista, joissakin taas tuotiin esille huolia siitä, että tuulipuisto sijoittuu lähelle asutusta ja kirkonkylää. Melumallinnuksia ja havainnekuvia kaivattiin myös lisää, Timo Koljonen Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy:stä kertoo.

– Nyt teemmekin tarkempaa melumallinnusta. Kaikkiin palautteisiin pitää laatia vastaus, ja se vie aikaa. Swecolla, joka on konsulttina tässä, on ollut kiireitä, Koljonen toteaa. Kaavaehdotuksen laadinnassa on otettava huomioon valmisteluvaiheessa saatu palaute sekä Ely-keskuksen antama perusteltu päätelmä.

Koljosen mukaan hanketta ollaan viemässä eteenpäin edelleen samassa laajuudessa.

– Tuulimyllyjen paikkoja on vähän siirretty, mutta niitä on edelleen yksitoista. Myllyjen tornien korkeus on 163 metriä ja siihen tulee lavat päälle, Koljonen sanoo.

HIA-arvioinnin mukaan tuulipuisto ei sinänsä vaikuttaisi Petäjäveden vanhan kirkon arvoon maailmanperintökohteena. Yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä kuitenkin todetaan, että hankkeen vaikutusta vanhan kirkon maiseman luonteen muuttumiseen voidaan pitää merkittävänä.

– HIA-raportti käännetään englanniksi ja toimitetaan Unescolle, käännöstyö on meneillään, Koljonen kertoo.

– Kaavaprosessissa menee kuitenkin vielä aikaa, joten kommentit Unescolta ehditään saada, ennen kuin koko lupaprosessi on valmis.

Akkuvarasto Kirrintien varteen

Kirrintien varteen rakennettavalle akkuvarastolle on jo rakennuslupa. Paikalle tulee hieman puistomuuntajaa muistuttava teräselementtikontti, joka sisältää akkuja.

– Akkuvarasto ei varsinaisesti liity tuulipuistoon, mutta tuulivoiman ailahtelevuutta sillä on tarkoitus tasata, Timo Koljonen kertoo.

– Samanlaisia akkuvarastoja rakennetaan eri puolille Suomea, tässä rakentajana on ranskalainen yritys. Akut varastoivat sähköä silloin, kun sähköä tuotetaan paljon ja se on halpaa ja sitten taas syöttävät sen verkkoon, kun sähköä on huonosti saatavilla.

Pitkälänvuoren Tuulipuistoon liittyen Koljonen suunnittelee alueelle vedyn tuotantoa, jolloin tuulivoimalla tuotettua energiaa saataisiin sidottua vetyyn.

– Paikkahan on loistava, lähellä on niin teollisuutta kuin puutavaravarastojakin. Jossain vaiheessa, kun metsäkuljetukset laitetaan päästökaupan piiriin, vety on varteenotettava polttoaine tukkirekoille, Koljonen toteaa.