Päätöksenteko elinvoimapäällikön viran jatkosta tulee ajankohtaiseksi, kun Petäjäveden ja Multian yhteisenä elinvoimapäällikkönä toiminut Arto Kummala siirtyy Multian kunnanjohtajaksi vuoden alusta. Petäjäveden kunta perusti elinvoimapäällikön viran reilu vuosi sitten; virka on Multian kanssa yhteinen, siten että 60 prosenttia elinvoimapäällikön työajasta on kuulunut Petäjävedelle ja 40 prosenttia Multialle, virkasuhteen vastuukuntana on toiminut Petäjävesi. Elinvoimayhteistyötä Multian kanssa tiivistettiin Multian aloitteesta.
Keskustan valtuustoryhmän mielestä elinvoimapäällikön tehtävänkuvaa voisi hieman tarkentaa ennen uuden henkilön palkkaamista ja hakuprosessia.
– Toki yrityspuoli on tärkeää, ja esimerkiksi Palvalahden markkinointia tarvitaan, mutta tehtävänkuvassa pitäisi olla enemmän muutakin kuntamarkkinointia. Asukasluku pitää saada nousuun, ja Petäjävedellä olisi myytäviä tontteja, myös haja-asutusalueilla. Tarvitsisimme nyt Petäjävedelle hyvää ”pöhinää”, samanlaista kuin meillä oli Halkokankaan omakotinäyttely aikoihin. Elinvoimapäällikön, tai mikä virka sitten nimeltään onkin, tehtävänkuvaa on mietittävä tarkasti. Jos me haemme vain elinvoimapäällikköä, me saamme yhdenlaisia hakijoita, mutta jos tehtävästä on laajempi kuvaus, voimme saada monipuolisemmin hakijoita, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jari Koskenranta sanoo ja muistuttaa, että asiassa on kuunneltava myös Multian mielipiteitä.

Jako ollut hyvä
Perussuomalaisten sitoutumaton valtuustoryhmän puheenjohtaja Kimmo Ijäs kaipaa harkintaa ja tarkkaa laskemista ennen päätöksentekoa.
– Sitä olemme miettineet, onko näin pienessä kunnassa ainakaan ihan täyspäiväinen elinvoimapäällikkö välttämätön. Täytyy katsoa, mitä elinvoimapäällikön työllä on saavutettu ja toisaalta, paljonko se maksaa, ja sitten on katsottava, onko työ ollut plus- vai miinusmerkkistä. En ole elinvoimapäällikön palkkaamisen puolesta enkä sitä vastaan, lähinnä haluan harkintaa, ja sitä, että katsotaan saatua tulosta ja päätetään sen mukaan, Ijäs muotoilee kantaansa.
SDP:n valtuustoryhmä haluaa, että elinvoimapäällikön työ jatkuu ja virka täytetään, mutta kokoaikaista elinvoimapäällikköä ryhmä ei Petäjävedelle edelleenkään halua.
– Viran jako Multian kanssa on ollut hyvä ratkaisu. Jos Multia ei halua jatkaa yhteistyötä, on harkittava viran jakoa jonkun muun kunnan kanssa, mutta kokoaikaisen elinvoimapäällikön palkkaaminen hoitamaan ainoastaan Petäjäveden elinvoima-asioita olisi liian suuri panostus kunnan kokonaisuutta ajatellen. Tehtävänkuva voisi meidän mielestämme oli suurin piirtein samanlainen, kuin Arto Kummalalla oli. Teollisuustontteja pitää myydä nyt, kun on mitä myydään, samoin asuintontteja. Kuntamarkkinointi somessa voisi olla yhtenä elinvoimapäällikön tehtävistä, ja sen lisäksi, että tänne houkutellaan uusia yrityksiä, pitää myös pitää huolta jo täällä olevista yrityksistä ja yrittäjistä, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Paula Vulli linjaa.

Työtä tehtävänä
Vihreiden valtuustoryhmässä elinvoimapäällikön virkaa ei ole yhdessä mietitty, mutta ryhmän puheenjohtaja Tarmo Ketola sanoo ihmettelevänsä, miksi elinvoimapäällikön viran täyttämistä on kyseenalaistettu.
– Perusteluja sille, miksi virkaa ei täytettäisi, en ole kuullut. Työlle, mitä elinvoimapäällikkö tekee, on tarvetta, niin elinvoimapuolella kuin hankerahoitustenkin hakemisessa. Kysymys on siitä, kuinka monen kunnan kanssa virka pitää jakaa, että Petäjävedelle tulee sopiva osuus, virka on kyllä tarpeellinen, Ketola sanoo.
Kokoomuksen valtuustoryhmä ei ryhmän puheenjohtajan Anne Konttisen mukaan ole vielä vahvaa kantaa asiasta muodostanut.
– Kaikki mahdollisuudet on tutkittava. Elinvoimapäällikön kaikkia tehtäviä ei ole mahdollista eikä järkevää jakaa olemassa oleville viranhaltijoille, siinä jotain jäisi varmasti hoitamatta. Viran täyttämisessä on monia mahdollisuuksia, esimerkiksi osa-aikaisuus tai jakaminen muiden kuntien kanssa. Tehtäväkuvaakin voidaan tarkentaa, mutta virka on tärkeä, jo esimerkiksi hankerahoitusten takia, koska hankekokonaisuudet vaativat pohjatyötä. Elinvoimapäällikköhän on virkamies, joka myös tuo rahaa kuntaa, Konttinen toteaa.
Myös Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Niiles pitää elinvoimapäällikön virkaa tärkeänä.
– Tarvitaan henkilö, joka esimerkiksi auttaa yritysten perustamisessa, ja Palvalahteenkin meidän on saatava yrityksiä. Kaikkea elinvoimatyötä ei voi kunnanjohtajalle sälyttää, hänellä on jo paljon tehtäviä. Arto Kummala teki hyvää työtä; hän teki sen, minkä siinä ajassa pystyi. Minä olen ymmärtänyt, että Multialla olisi halukkuutta jatkaa samaan malliin, ja minusta yhteistyö Multian kanssa on toiminut hyvin, Niiles sanoo.

Tiina Lamminaho