Nuorten yksinäisyys on lisääntynyt – SPR käynnistää nuorten ystävätoimintaa Petäjävedellä.

Poikkeuksellinen ja pitkään jatkunut korona-aika rajoituksineen on monien kyselyjen mukaan lisännyt suomalaisnuorten yksinäisyyttä äärimmilleen. Myös Petäjävedellä yksinäisyyden lisääntyminen näkyy erityisesti lukiolaisten keskuudessa.
Punaisen Ristin Petäjäveden osasto käynnistää nyt paikkakunnalla nuorille suunnattua ystävätoimintaa, ja parhaillaan etsitään toiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia.
– Korona-aika on huonontanut nuorten hyvinvointia niin merkittävästi, että halusimme tehdä asialle jotain, Sari Tuovinen Punaisen Ristin Petäjäveden osastosta sanoo.
Marraskuun ensimmäisellä viikolla järjestettävä ystävätoiminnan peruskurssi antaa perustiedot Punaisen Ristin ystävätoiminnasta sekä vapaaehtoisena ystävänä toimimisesta. Pääsääntöisesti ystäväparit tapaavat kahden viikon välein ja yhdessä voidaan lenkkeillä, käydä elokuvissa, kahvitella – tai ihan vain jutustella. Kurssille osallistuminen ei edellytä lähtemään mukaan toimintaan, vaan osallistujat voivat rauhassa pohtia, onko kyseessä itselle sopiva vapaaehtoistoiminnan muoto. Vaikka kurssin kautta etsitään ystäviä erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille, voi kurssin käytyään ryhtyä ystäväksi myös työikäiselle tai ikääntyneelle. Vapaaehtoisen tulee olla vähintään 16-vuotias.
Suomen Punaisen Ristin Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan 15-24-vuotiaista yksinäisyyttä kokevista nuorista 33 prosenttia uskoo, että ujous ja sosiaalisten tilanteiden jännittäminen ovat syynä yksinäisyydelle.
– Olemme huolissamme tästä. Tiedämme, että pitkittynyt yksinäisyys altistaa monille sairauksille, kuten masennukselle, muille mielenterveyden häiriöille sekä fyysisille sairauksille. Meillä ei ole varaa menettää näitä nuoria yksinäisyydelle, Punaisen Ristin hankekoordinaattori Anja Saksola sanoo.
– Yksinäiset nuoret ovat kovin epävarmoja ja ahdistuneita sosiaalisissa tilanteissa. Moni nuori kokee, ettei ole tarpeeksi kiinnostava muiden silmissä. Sosiaalisen median kautta saattaakin välittyä kuva siitä, että muiden elämässä tapahtuu aina jotakin erityistä ja hienoa, Saksola toteaa.

28 prosenttia Taloustutkimukseen vastanneista yksinäisistä nuorista koki ulkopuolisuuden tunteen ja samankaltaisen seuran puutteen olevan yksinäisyytensä syynä.

– Valitettavasti monella yksinäisellä nuorella on taustallaan myös kiusaamiskokemuksia, jotka voivat lisätä epävarmuutta sosiaalisissa tilanteissa entisestään, Saksola jatkaa.

Punainen Risti on myös kehittänyt yksinäisten nuorten tueksi Kaveritaitoja-ohjelman, jonka avulla voi saada varmuutta vuorovaikutustaitoihin joko itsenäisesti, yhdessä ystävän kanssa tai ryhmässä. Materiaalia voi hyödyntää myös kouluopetuksessa. Ohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.punainenristi.fi/kaveritaitoja
Ystävätoiminnan peruskurssi pidetään Kahvila Freesissä tiistaina 2.11. klo 17-20 ja sinne voi ilmoittautua sähköisesti https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12574, sähköpostitse: spr.petajavesi.ystavatoiminta@gmail.com tai soittamalla ystävävälittäjä Sari Tuoviselle: 040 538 5728.