Uusi tekninen johtaja ja perusturvajohtaja hakuun – Petäjäveden kunnanhallituksen 12.4.2021 päätöksiä

 

 

 

Teknisen johtajan viran täyttäminen

Tekninen johtaja Mikael Nummi irtisanoutui virastaan 12.4.2021. – Työsuhteeni Petäjäveden kunnassa päättyy 30.4.2021. Siirryn uusiin tehtäviin yksityiselle työnantajalle. Kiitän hyvin sujuneesta yhteistyöstä kuntalaisia, kunnanpäättäjiä ja yhteistyökumppaneita sekä mukavaa työyhteisöä, kommentoi Nummi. Kunnanhallitus päätti julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi hakuajalla 14.-30.4.2021. Virka täytetään 1.7.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Valintaryhmään nimettiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Hanna Hautamäki, kunnanhallituksen edustaja Heikki Puhakka, kuntarakennelautakunnan puheenjohtaja Alpo Kukkonen, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Kunnanhallitus päättää teknisen johtajan viran hoitamisen väliaikaisista järjestelyistä seuraavassa kokouksessaan 26.4.2021.

 

 

Perusturvajohtajan viran täyttäminen

Petäjäveden kunnan perusturvajohtajan irtisanoutumisen myötä perusturvajohtajan viran täyttämisen vaihtoehtoja ja yhteistyön mahdollisuuksia on selvitetty lähikuntien kesken. Yhteistyöstä on neuvoteltu erityisesti Multian kunnan kanssa. Yhteistyöneuvotteluissa tultiin kuitenkin siihen lopputulokseen, että perusturvajohtajan työpanoksen osalta yhteistyö ei ole tällä hetkellä kummankaan kunnan kannalta toimiva ratkaisu. Muita yhteistyön mahdollisuuksia tutkitaan mahdollisesti myöhemmin. Näin ollen kunnanhallitus päätti laittaa perusturvajohtajan viran hakuun hakuajalla 14.-30.4.2021. Virka täytetään 1.7.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Perusturvajohtajan tehtävä on hallinnollinen eikä siihen kuulu aktiivista asiakastyötä. Sosiaalityön asiakastyön johtamisen tueksi hankitaan Uuraisten kunnalta johtavan sosiaalityöntekijän työpanosta. Kunnanhallitus nimesi valintaryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja Hanna Hautamäen, hyvinvointilautakunnan edustajan Pirkko Saarisen, kunnanjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan ja hallintojohtajan. Valintaryhmän tehtävänä on tehdä esitys kunnanhallitukselle valittavasta henkilöstä. Kunnanhallitus on jo aiemmin päättänyt sijaisjärjestelyistä perusturvajohtajan viran hoitamiseksi ja nämä sijaisjärjestelyt ovat voimassa siihen saakka, kunnes uusi perusturvajohtaja aloittaa virassaan.

 

 

 

Lausunto Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisena yhteysviranomaisena ja on siten pyytänyt lausuntoa Petäjäveden Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnot arviointiohjelmasta tulee jättää kuulemis-aikana viimeistään 16.4.2021.

Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman sisältö on laaja sisältäen pääkappaleina osiot:

1. Hankkeen kuvaus

2. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn periaatteet

3. Ympäristön nykytilan kuvaus

4. Ympäristövaikutusten arviointi

Kunnanhallitus päätti esittää, että hankkeen maisemavaikutuksien arviointi tulee laatia huolella ja riittävän laadukkaasti sekä mahdollisesti myös esim. 3D -mallinnuskeinoja (virtuaalimallit) käyttäen mm. Petäjäveden vanhan kirkon takia.

 

 

Petäjäveden Tähtiasunnot Oy:n hallituksen kokoonpano ja kiinteistöjen myynti

Petäjäveden Tähtiasunnot Oy:n hallituksen jäsen Jukka Vähäsöyrinki on pyytänyt eroa. Kunnanhallitus vahvisti eron ja päätti, että jäljellä olevaksi toimikaudeksi Petäjäveden Tähtiasunnot Oy:n hallitukseen ei nimetä uutta jäsentä, vaan hallitus jatkaa neljän varsinaisen ja yhden varajäsenen kokoonpanolla. Tähtiasunnot Oy:n hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Alpo Kukkonen, Marko Riihimäki, Paula Vulli ja Anni Hakala, ja varajäsenen on Janne Tiainen.

Petäjäveden Tähtiasunnot Oy:n hallitus on kunnanhallituksen ohjauksen mukaisena toimenpiteenä laittanut uudelleen myyntiin Tähtiniemenraitti 4 A ja 4 B kiinteistöt sekä rivitalokiinteistön. Konserniohjeen mukaisesti yhtiön hallituksen on hankittava kunnan/konsernijohdon kanta kiinteistökauppoihin.

Petäjäveden Tähtiasunnot Oy:n hallitus keskusteli kokouksessaan 8.4.2021 kiinteistöjen myynnistä. Huutokaupat.comissa olleiden kohteiden myyntiaika on päättynyt. Oppilasasuntoloiden voittanut tarjous oli 30.000 euroa ja Seppälänsalontie 9:n voittanut tarjous 10.000 euroa. Ongelmaksi kohteiden myynnissä nousee ARA:n päätöksen puuttuminen Seppälänsalontie 9 rajoituksista ja kohteisiin kohdistuvat lainat. Oppilasasuntolan jäljellä oleva laina on 51.616,90 euroa ja Seppälänsalontien 75.230,54 euroa.

Kunnanhallitus päätti, että se kannattaa Petäjäveden Tähtiasunnot Oy:n kiinteistöjen myyntiä seuraavilla ehdoilla:

  • Rajoitukset ja lainat saadaan järjesteltyä myynnin mahdollistavalla tavalla.
  • Myynti tapahtuu alimmillaan esitetyillä summilla 30.000 euroa ja 10.000 euroa.

 

 

Vuonna 2020 jätetyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet

Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet tuodaan vuosittain tiedoksi kunnanvaltuustolle. Valtuusto päättää samalla, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Vuoden 2020 aikana jätettiin kaksi valtuustoaloitetta:

  • valtuustoaloite vammaispalvelun asumisyksiköstä Petäjävedelle
  • valtuustoaloite ostolaskutietojen julkaisemiseksi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloite ostolaskutietojen julkaisemiseksi todetaan loppuun käsitellyksi ja toimenpiteet tämän valtuustoaloitteen osalta ovat käynnissä. Vammaispalvelun asumisyksikön perustamisen valtuustoaloitteen käsittely on kesken.

Vuoden 2020 aikana ei jätetty yhtään kuntalaisaloitetta. Vuonna 2019 jätetyn kuntalaisaloitteen tekojääradan rakentamisesta Petäjävedelle käsittely on kesken. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 3.5.2021.

 

 

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeäminen kuntavaalien 2021 toimittamista varten

Kunnanhallitus täydensi vaalitoimikunnan kokoonpanoa. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanot ovat seuraavat:

 

Varsinaiset jäsenet ensin / Varajäsenet numeroitu

 

Kirkonkylän vaalilautakunta

Otto Kokkila (pj.) 1. Janne Räisänen

Markku Kuosmanen (vpj.) 2. Seppo Rantapuska

Jari Grönvall 3. Arvo Kettunen

Raisa Kinnunen 4. Eila Koivuniemi

Mervi Ässämäki 5. Raija Sallila

 

Kintauden vaalilautakunta

Jukka Ohra-aho (pj.) 1. Veikko Muhos

Kaija Laitinen (vpj.) 2. Teppo Sirniö

Antti Koskinen 3. Helena Reina

Risto Hyvärinen 4. Ritva Pahkala

Eila Manerus 5. Arto Sallila

 

Vaalitoimikunta

Seppo Rantapuska (pj.) 1. Kauko Kumpunen

Eila Koivuniemi (vpj.) 2. Helena Reina

Jenny Kumpunen 3. Taimi Haarala

4. Pauli Riikonen

 

 

Paikallisen järjestelyerän jakaminen, henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin periaatteet ja periaatteet lomarahan vaihtamisesta vapaaksi

Kunnanhallitus päätti paikallisen järjestelyerän jakamisen pääperiaatteista. Järjestelyerä on jaossa kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti 1.4.2021. Järjestelyerän suuruus on 0,8 % prosenttia palkkasummasta. Järjestelyerää kohdennetaan Petäjäveden kunnassa sekä tehtäväkohtaisiin palkkoihin että henkilökohtaisiin lisiin. Osana järjestelyeräneuvotteluja yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa on luotu henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin periaatteet. Kunnanhallitus hyväksyi nämä periaatteet ja niitä käytetään jatkossa myönnettäviin henkilökohtaisiin lisiin. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi yleiset periaatteet lomarahan vaihtamisesta vapaaksi.