Perusterveiden rokotukset käynnissä ikäjärjestysperusteisesti koko KSSHP:n alueella, osa riskiryhmäläisistä on edelleen rokottamatta

 

Koronarokotuskoordinaatioryhmässä käytiin tänäänkin läpi rokotekattavuutta koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Eri kuntien tai kuntayhtymien antamien raporttien perusteella KSSHP:n alueella rokotetaan edelleen sekä riskiryhmä 1:een että riskiryhmä 2:een kuuluvia henkilöitä ensimmäisellä koronarokotteella.

Heidän lisäkseen kaikissa KSSHP:n alueen kunnissa tai kuntayhtymissä on aloitettu antamaan ensimmäinen rokote myös ei riskiryhmään kuuluville perusterveille kansalaisille ikäjärjestykseen perustuen. Ensimmäisenä on vuorossa 60-69-vuotiaiden ryhmä. Muuramessa, Jyväskylässä, Hankasalmella, Uuraisilla Äänekoskella ja Kinnulassa on aloitettu rokottamaan ensimmäistä kertaa jo myös alle 60-vuotiaita.

Koronarokoteryhmä muistuttaa KSSHP:n alueella olevaa väestöä, että he seuraisivat aktiivisesti oman kuntansa rokotejärjestyksensä etenemistä ja varaisivat itselleen ajan heti, kun se on mahdollista.

 

Rokotekattavuuden etenemistä seurataan tarkasti

 

Rokotekattavuus KSSHP:n alueella on koko Suomen rokotekattavuuteen verrattuna keskitasoa. Koronarokotekoordinaatioryhmä seuraa viikoittain myös KSSHP:n alueen tilannetta rokoterekisteristä, jotta rokotukset etenevät KSSHP:n alueella tasatahtisesti. KSSHP:n kuntien osalta rokotteita on jaettu tasapuolisesti ja pienehköjen kuntakohtaisten erojen taustalla on mm. kuntien erilainen ikärakenne. Koronarokotekoordinaatioryhmässä todettiin tänään, että jos alueella nähdään rokotusjärjestyksen suhteen eri kuntien välillä suuria eroja, ne pyritään tasaamaan, jotta KSSHP:n alue voi edetä rokotusten suhteen tasa-tahtisesti.

 

Osa työpaikoista tehnyt sopimuksen rokotusten antamisesta työterveyshuollon kanssa

 

Rokotuskattavuuden nopeuttamiseksi osa työnantajista on tehnyt työterveyshuollon toimijoiden kanssa sopimuksen omien työntekijöidensä rokottamisesta. Niillä työpaikoilla, joilla tällainen sopimus on, työntekijät voivat hakea omalla vuorollaan rokotteen joko työterveyshuollosta tai kotikunnastaan. Myös työterveyshuollossa rokotusjärjestys etenee THL:n ohjeistusten mukaan. Työterveyshuollot puolestaan käyvät neuvottelut alueensa kuntien kanssa ja sopivat, kuinka paljon on tarpeellista ohjata rokotteita työterveyshuoltoon.

 

THL:ltä uusia tarkennuksia rokotejärjestykseen

 

Koronarokotekoordinaatioryhmässä tuotiin esille myös THL:n rokotejärjestyksen kohtaa 1.5 tulleita muutoksia. Muutosten perusteella mm. kaikki hoitohenkilöstö, jotka hoitavat päivystyspotilaita tai kiireellistä hoitoa vaativia potilaita ovat nyt oikeutettuja saamaan rokotteen.