Ensi kesänä vanhan kirkon säätiön ostamalle tontille tulee väliaikaisena konttiratkaisuna pilotti, jossa kerätään käyttäjäkokemuksia tulevaa Keski-Suomen maailmanperintökeskusta varten. Pilottihankkeen kaksi väliaikaista konttia verhoillaan puurakenteella arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sopivaksi (kuvassa vasemmalla).

 

 

Maailmanperintökeskuksen tonttikauppa toteutui viimein

 

Viime viikolla vanhan kirkon säätiön ja seurakunnan tonttikauppa saatiin viimein maaliin. Viime vuoden aikana hinta saatiin sovittua kohdilleen ja nyt maakaupoille saatiin vielä tarvittava lupa Kirkkohallitukselta. Säätiö osti 5.900 neliön tontin vanhan kirkon pihamaalta opastuskeskuksen eli Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen rakentamista varten 13.000 eurolla. – Jotain pommacia pitäisi nyt olla, kirkkoherra Laura Laitinen iloitsi.

Maailmanperintökeskuksessa esitellään vanhan kirkon lisäksi Struven ketjua. Ensi kesäksi tontille tulee siirrettävänä konttiratkaisuna, ”konttipaviljonkina”, Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen pilotti, jossa kerätään käyttäjäkokemuksia tulevaa keskusta varten. Samalla markkinoidaan rakennushanketta ja etsitään rahoittajia.

Tontin kaava mahdollistaa keskuksen rakentamisen, eikä paikalle saa rakentaa mitään muuta. Hankepäällikkö Katriina Holmin mukaan nyt tonttikauppojen jälkeen päästään hakemaan rakennuslupaa ensin pilotille. Varsinaiselle rakennukselle haetaan rakennuslupa vasta myöhemmin, koska kesällä kerättyjen kävijäkokemusten jälkeen piirustuksiin saattaa tulla vielä muutoksia. Elyn rahoitusta rakennushankkeelle haetaan ensi syksynä, kun kesän kävijäkokemukset on kerätty. Lisäksi tarvitaan yksityisiä rahoittajia.

Keski-Suomen maailmanperintökeskus tehdään arkkitehti Mikki Ristolan suunnitelman mukaan. Ristola voitti aiheesta järjestetyn suunnittelukilpailun 2013.

Holmin äitiysloman sijaisena 9.4. aloittaa viime vuoden opas Sofia Peltonen. Kesäksi on valittu kolme uutta opasta. Kesälampaat saadaan kirkon pihamaalle tuttuun tapaan.

Holm on toiveikas kesäkonserttisarjan järjestämisen suhteen, mutta mahdollista on, ettei konsertteja voida koronan vuoksi tänäkään kesänä järjestää. – Alustavasti artistien kanssa on konserteista jo sovittu, mutta voi olla, että sarjaa ei päästä aloittamaan suunnitellusti kesäkuussa.

 

Tontti on 5.900 neliön kokoinen ja säätiö maksoi siitä 13.000 euroa. Keski-Suomen maailmanperintökeskus rakennetaan vanhan kirkon nykyisen hiekkaparkkipaikan viereen.

 

 

Tonttikauppojen allekirjoitustilaisuudessa olivat mukana säätiön puheenjohtaja Hanna Hautamäki, kirkkoherra Laura Laitinen, talouspäällikkö Raija Kivelä ja kaupanvahvistajana toimi Kaisa Valkeisenmäki.

 

 

AOR Arkkitehdit Oy:n suunnittelukuvia Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen ensi kesän pilotin konttiratkaisusta, siirrettävästä ”konttipaviljongista”.

 

Väliaikainen konttipaviljonki Petäjäveden vanhan kirkon yhteyteen: Keski-Suomen maailmanperintökeskus kokoaa yhteen kahden lähekkäin sijaitsevan Unescon maailmanperintökohteen, Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven ketjun Oravivuoren pisteen opastus- ja vierailijapalvelut vanhan kirkon yhteyteen rakennettavaan uudisrakennukseen. Maailmanperintökeskusta on kesällä 2021 tarkoitus pilotoida tulevan uudisrakennuksen
paikalle sijoittuvalla väliaikaisella konttipaviljongilla, joka koeponnistaa tulevan keskuksen toimintaa ja viestii maailmanperintökeskuksen rakennushankkeesta. Pilottihankkeen kaksi konttia verhoillaan puurakenteella arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sopivaksi ja itsessään kiinnostavaksi väliaikaiseksi paviljongiksi.

 

 

 

 

 

 

 

Aittarivistö: Väliaikainen paviljonki muistuttaa ulkohahmoltaan yksinkertaistetusti tulevan maailmanperintökeskuksen rakennusmassaa, joka viittaa aittarivistöihin, joita muodostui perinteisesti kirkoille johtavien teiden ja vesistöjen varsille. Maailmanperintökeskuksen voi nähdä nykyaikaisena vastineena näille kirkkojen perinteisille apurakennuksille.

 

 

 

Sahapintainen kakkosnelonen: Paviljonki verhoillaan käsittelemättömällä sahapintaisella kakkosnelosella (50x100mm sahatavara, kuusi). Raaka puumateriaali ilmentää Petäjäveden vanhan kirkon rehellistä ja paljasta puun käyttöä. Sahapintainen kakkosnelonen on myös mahdollisimman edullinen rakennusmateriaali paviljongin verhoiluun (hinta noin 2 €/m).
Ladonta hirsirakenteen tapaan: Kakkosneloset ladotaan hirsirakennetta muistuttavalla tavalla nurkissa limittyen päällekkäin harvalaudoitusta muodostaviksi seinä- ja kattopinnoiksi. Paviljongin kattomuodot tehdään porrastamalla ladontaa 45 asteen kulmassa. Rakenne on 50% peittävä, päällekkäisten lautojen väliin jäädessä aina laudan korkuinen väli. Paviljonki on eri kulmista tarkasteltuna eriasteisesti läpinäkyvä ja punamullan sävyyn maalatut kontit kuultavat lautojen välistä puurakenteen sisäpuolelta. Harvalaudoituksen läpi saadaan myös järjestettyä näköyhteyksiä sisätilasta ulos sekä epäsuoraa luonnonvaloa ulkoa sisätilaan.

 

 

 

 

Maailmanperintökeskuksen näyttelysuunnitelma: Maailmanperintökeskuksen näyttelysuunnitelma jakautuu rakennuksen sisäkaton rajaamien huoneiden mukaan näyttelyn kolmeen pääteemaan: maailmanperintöys, Struven ketju ja Petäjäveden vanha kirkko. Näyttely hyödyntää tilan seinäpintojen lisäksi seiniin integroituja näyttely-, pöytä- ja istumatasoja sekä lattialla seisovia puisia näyttelypedestaaleja. Näyttelyaineisto toimii tilan ulkokehällä perehdyttävänä lähtötietona näyttelyn aiheisiin ja tilan keskellä aiheita syventävänä lisätietona.
Näyttelysuunnitelman soveltaminen pilottihankkeessa: Maailmanperintökeskuksen näyttelysuunnitelman periaatteita sovelletaan pilottihankkeessa
yksinkertaistaen ja väliaikaisen konttipaviljongin pienempään tilaan sovittaen. Näyttelytila jakautuu lopullisen näyttelysuunnitelman tapaan kolmen pääteeman mukaisiin alueisiin. Näyttelyrakenteista, kuten puisista pedestaaleista, rakennetaan väliaikaiseen konttipaviljonkiin prototyypit. Myymälässä käytetään väliaikaisia, pelkistettyjä ja kevyitä puukalusteita.

 

 

 

 

 

 

 

Valotutkielma, katselupiste auringon puolella.

 

 

Valotutkielma, katselupiste varjon puolella.

 

 

Julkisivumateriaalit:
-Käsittelemätön kakkosnelonen, kuusi, harvalaudoitus
-Harvalaudoituksen takana merikontti, lasiseinä
-Harvalaudoituksen takana merikontti, maalattu punamullan sävyyn
-Käsittelemätön kakkosnelonen, kuusi, umpilaudoitus
-Luonnonkivi