Koronanyrkki: KSSHP:n alue on epidemiologisen tilannekatsauksen mukaan perustasolla Jyväskylää lukuun ottamatta

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä eli ns. koronanyrkki päätyi tämän päiväisessä kokouksessaan toteamaan, että KSSHP:n alue on epidemiologisen tilanteen näkökulmasta, Jyväskylää lukuun ottamatta, perustasolla. Kokouksessa todettiin, että perustasolle kuuluvien kuntien näkökulmasta tilanteen tarkentuminen on välttämätöntä, koska useassa kunnassa ei ole useaan viikkoon todettu yhtään uutta koronatartuntaan. Jyväskylä puolestaan täyttää edelleen kiintymisvaiheen tunnusmerkit, vaikka tilanne ei ole kaupungissa viime viikkojen aikana mennyt sen enempää huonompaan kuin parempaankaan suuntaan.

 

Yläkoulut ja toinen aste lähiopetuksessa

 

Kokouksessa linjattiin myös, että toisen asteen lähiopetus voi jatkua koko sairaanhoitopiirin alueella nykyisellään joko lähiopetuksena tai hybridimallin mukaisesti. Myös yläkoulut (luokat 7. – 9.) jatkavat hiihtolomaviikon jälkeen tämän hetken arvion mukaan lähiopetuksella. Mikäli paikallinen tartuntatilanne ja/tai valtakunnalliset ohjeistukset edellyttävät (kouluissa ja oppilaitoksissa pahenisi nopeasti), on KSSHP:n alueella valmius siirtyä etäopetukseen nopealla aikataululla. Kouluissa on edelleen tärkeä noudattaa kuntakohtaisia suosituksia esimerkiksi maskien käyttöön, käsihygieniaan ja turvaväleihin liittyen. Tilanteen kehittymistä seurataan päivittäin. Kaikki muut rajoitukset ja suositukset pysyvät ennallaan.

 

Aluehallintoviraston tuoreet määräykset

 

Kokouksessa käytiin myös läpi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston viime päivien määräykset, jotka koskevat myös KSSHP:n aluetta.

Niissä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sallii muun muassa, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen kunnissa voidaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kymmenen henkilöä edellyttäen, että niissä turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa 2.3.-31.3.2021.

Aluehallintovirasto määräsi myös tartuntatautilain 15 pykälän nojalla muun muassa Jyväskylän kaupunkia järjestämään rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville henkilöille terveystarkastuksen yleisvaarallisen tartuntatauti SARS-CoV-2:n leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 1.3.-31.3.2021.

Kokouksessa todettiin myös, että tällä hetkellä ei vielä tarkalleen tiedetä, millaiset tulevat olemaan ravintoloita koskevat rajoitukset.