Rautakylän tiestöä aletaan viimein rakentamaan 350.000 eurolla

 

Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus hyväksyi kuntarakennelautakunnan esityksen mukaisesti sopimusluonnoksen Rautakylän yritysalueen tiestön toteuttamisesta.

Sopimuksella sovitaan tiestön rakentamisen aikatauluista ja vastuista kiinteistön omistajan ja kunnan osalta. Sopimuksen osapuolet ovat Tehovinssi Oy:n ja Rautakylä Works Oy:n Hannu Ruokolainen ja kunnan tekninen johtaja Mikael Nummi. Rautakylän yritysalueen tiestön suunnittelu valmistui viime keväällä 2020, jonka jälkeen neuvotteluja jatkettiin tiestön toteuttamisesta. Neuvottelussa käytiin läpi sopimuksen sisältö ja rajapinnat, ja tuloksena saatiin pohja sopimusluonnokselle.

Tiestön toteuttamiselle on varattu määrärahat kunnan investointiohjelmaan 2021-2022 yhteensä 350.000 euroa.