Petäjäveden kirkko remontissa marraskuussa 2018.

 

 

 

Kirkonpenkkien maaliongelmaa ratkotaan asianajajan avulla

 

 

Tiistaina kokoontunut kirkkoneuvosto käsitteli Petäjäveden kirkon penkkien maaliongelmaa ja penkkien maalauksen korvausasiaa.

Petäjäveden kirkon sisätilaremontin yhteydessä kirkon penkit maalattiin uudelleen. Ensimmäiset penkit on maalattu kesällä 2018 ja viimeiset syksyllä 2018. Joulussa 2018 pidettiin kirkon luovutuskokous ja helmikuussa 2019 kirkko otettiin käyttöön. Jo kirkon käyttöönotosta lähtien maali on haissut voimakkaasti ja kirkon penkkien maali on vaikuttanut olevan tahmeaa ja penkkiin jää kiinni virsikirjat, nahkavaatteet ja nöyhtää kankaista. Osassa penkeistä maali myös liuskottuu eli lähtee lohkeamaan kevyestäkin raapaisusta.

Kirkon remontin 1-vuotistakuutarkastus pidettiin 10.12.2019.

Sen jälkeen olleen AVI:n tarkastuksen jälkeen kirkkoherra Laura Laitinen otti yhteyttä maalin toimittajaan Kirjovärit Oy:hyn. Vaikka maaliasiasta oli puhuttu sekä arkkitehdin, rakennuskonsultin että pääurakoitsijan työmaavastaavan kanssa useasti aiemminkin, kukaan heistä ei aiemmin ollut ollut yhteydessä Kirjoväreihin. He kuulivat ongelmista ensimmäistä kertaa kirkkoherran kanssa puhuessaan. He pitivät ongelmaa erittäin erikoisena ja harvinaisena, eivätkä olleet kuulleet samanlaisesta ongelmasta aiemmin, vaikka samaa pellavaöljymaalia on käytetty lukuisissa kohteissa 200 vuoden ajan. Kirkkoremontin pääurakoitsija on ollut Rakennusliike Seiska Oy.

Kirkkoherra pyysi Kirjovärien edustajaa saapumaan takuutöiden tarkastuskokoukseen 20.12.2019. Edustaja saapui ja tarkastuskokouksen yhteydessä hän huomasi samat ongelmat, joista oli raportoitu.

Maalikerrosten paksuus tutkittiin syksyllä 2019. Kerrosten paksuudet ovat tiedossa, mutta maalin valmistajan suosituspaksuudet eivät, joten tuloksia ei vielä ole päästy vertaamaan. Kirjovärien edustajan mukaan maalikerrosten paksuudet näyttivät suositusten mukaisilta. Kirjovärien edustaja ei osannut suoralta kädeltä sanoa, missä on vika. Kirkkoherra on ilmoittanut yksiselitteisesti, että tämä ei ole tilaajan vika, eikä seurakunta ota vastuuta kirkon penkkien maaliongelmasta.

Kirkkohallituksen vt. yliarkkitehti Kristiina Koskiaho oli yhteydessä kirkkoherraan joulukuussa 2019 ja on myös tietoinen ongelmasta. Koskiaho oli myös vahvasti sitä mieltä, että seurakunta ei saa ottaa vastuulleen penkkien ongelmia, vaan jonkun muun tahon on otettava vastuu asiasta ja korjattava ongelma. Koskiahon ohje oli palkata lakimies avuksi. Hän oli sitä mieltä, että muuten seurakunta ei saa asiaankuuluvaa tahoa vastuuseen asiasta. Koskiaho antoi kahden rakennusalan juridiikkaan erikoistuneen lakiasiaintoimiston yhteystiedot.

Petäjäveden kirkkoneuvosto hylkäsi pääurakoitsijan, rakennusliike Seiska Oy:n, sovintoesityksen liittyen kirkon penkkien maalauksen reklamaatioon. Kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherran solmimaan sopimuksen lakiasiaintoimiston kanssa kirkon penkkien vastuukysymysten selvittämistä varten. Seurakunnan asianajaja on Pia Stoor Asianajotoimisto Liuksiala & Co:sta.

Lisäksi kirkkoon tehdään viikon ajan kestävä olosuhdemittaus, joka teetetään Vahanen Oy:llä noin 1.600 euron hintaan. Kirkkosalin ilmankosteus on tällä hetkellä noin 55prosenttia, kun tavoitteellinen kosteus taidetöille olisi 50 ja uruille 40-50 prosenttia.

 

Seurakunnalle uusi talouspäällikkö?

 

Petäjäveden seurakunta on ostanut taloushallinnon palvelut Keuruun ja Multian seurakunnilta vuodesta 2019 lähtien. Nyt Keuruun ja Multian seurakunnan kirkkoneuvostot ovat irtisanoneet sopimuksen. Sopimuksessa on kolmen kuukauden irtisanomisaika eli taloushallinnon sopimukset raukeavat 31.5.2021.

Petäjäveden kirkkoneuvosto päätti, että tiedustella mahdollisuutta taloushallintoyhteistyöhön Jämsän ja Jyväskylän seurakunnilta. Jos heidän vastauksensa on kielteinen, aloitetaan sen jälkeen oman talouspäällikön rekrytointi.

Kirkkoneuvosto laati kokouksessaan myös tiedustelun Multian ja Keuruun seurakunnille, haluavatko ne avata liitossopimukset uudelleen ja jatkaa niitä Petäjäveden kirkkovaltuuston tekemän päätöksen ja tarkennuksien mukaisesti. – SK

 

 

Työmaakokous marraskuussa 2018.