Yleisönosastokirjoitus:

Vetoomus itsenäisen Petäjäveden seurakunnan puolesta

 

Nyt seurakunnan talous on tutkittu ns. Kivenkääntäjien ryhmän toimesta ja todettu, että selviämme itsenäisenä seurakuntana jatkossakin. Selvityksen mukaan tulisi katsoa ainakin viisi vuotta eteenpäin ja myös mahdollinen kuntaliitoksen suunta, ennen kuin seurakuntien yhdistäminen on meillä ajankohtaista. Seurakuntaliitoksen sijaan, tulisi tehdä entistä syvempää yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa.

Lisäksi on huomattava, että Petäjäveden seurakunnan rikkaan kulttuuritoiminnan sekä ahkeran talkootoiminnan loppumisen uhka on ilmeinen, mikäli suunniteltu seurakunnan liittäminen Keuruuseen toteutuu.

Vetoamme Petäjäveden seurakunnan päättäjiin, että he tekevät kielteisen yhdistämispäätöksen kirkkovaltuuston kokouksessa 19.1.2021 ja Petäjäveden seurakunta pysyy itsenäisenä jatkossakin – varsinkin kun sen on nyt todettu olevan taloudellisestikin mahdollista. Kunta- ja seurakuntaliitokset muualla ovat todistaneet, että niissä aina pienempi jää häviölle, toiminta jopa lakkaa.

Koronatilanteen vuoksi nimet on kerätty vetoomukseen puhelimitse.

Vetoomus on luovutettu kirkkoherra Laura Laitiselle 11.1.2021 ja edelleen toimitettavaksi kirkkovaltuuston jäsenille ennen kirkkovaltuuston kokousta 19.1.2021.

 

Itsenäisen seurakunnan puolesta:

Aho Liisa
Aho Taito
Ahonen Ari
Ahonen Tuomo
Altti Jari
Altti Jarmo
Altti Jouko
Altti Juha
Altti Varpu
Asunta Tuula
Asunta Vesa
Ekman Pekka
Etelämäki Minna
Etelämäki Seppo
Grönroos Juhani
Haakana Leila
Haapanen Esko
Hakala Timo
Hakasaari Miia
Halla-aho Mervi
Hanhimäki Harri
Havu Erkki
Heino Ritva-Liisa
Heinonen Raimo
Heinäaho Eine
Heinäaho Martti
Heinäaho Pekka
Heinäaho Raili
Heinänen Matti
Hintikka Emma
Hintikka Vesa
Hirvimäki Tapani
Huumo Kari
Hyttinen Janni
Hyttinen Jenni
Hyttinen Jonne
Hyytiälä Kaisa
Ijäs Annikki
Ijäs Esko
Jaatinen Sari
Jokinen Jouko
Jurvanen Maija
Jutila Liisa
Kaipomäki Veli
Kaipomäki Viljo
Kangas Birgitta
Kangas Erja
Kettunen Arvo
Kiuru Eeva
Kivelä Aira
Koistinen Pekka
Koistinen Pirkko
Koivuniemi Raimo
Kokkila Ella
Kokkila Mirja
Kokkila Otto
Kokkila Raili
Kokkila Saara
Kokkila Topi
Kokkila Ulla
Kokkila Virpi
Kokkonen Eemeli
Kokkonen Heli
Kokkonen Iivari
Kokkonen Jari
Kokkonen Salme
Kokkonen Tapio
Kokkonen Tarja
Konttinen Anne
Koskinen Antti
Koskinen Kaarina
Kotamäki Elina
Kotamäki Jukka
Kotanen Jani
Kotanen Kaisa
Kovanen Seppo
Kukkonen Alpo
Kukkonen Ilpo
Kukkonen Pirjo
Kumpunen Jenny
Kumpunen Kauko
Kuusipuro Sirpa
Kytölehto Antero
Kytölehto Auli
Kytölehto Jarmo
Kytölehto Tauno
Känsälä Juha
Känsälä Kaisu
Laajisto Kalevi
Lahnamaa Marja
Lahnamaa Seppo
Lahtinen Seija
Lamminparras Reetta
Lampinen Esko
Lampinen Ritva
Leppäaho Arja
Leppäaho Paul
Lius Eeva
Lähteinen Markku
Lähteinen Sirpa
Mynttinen Tapio
Mäkinen Jouko
Mäkinen Laura
Mäkinen Marja-Liisa
Mäkinen Matti
Mäkinen Pentti
Mäkinen Santeri
Mäkinen Severi
Natri Anneli
Neijonen Kalevi
Neijonen Kerttu
Neijonen Sakari
Neijonen Seija
Neuvonen Anita
Neuvonen Hannu
Neuvonen Kyösti
Niemi Juhani
Nieminen Heikki
Nieminen Martti
Nieminen Reijo
Niiles Inkeri
Niiles Paula
Niiles Terho
Nokelainen Juha
Nokelainen Sinikka
Nurmi Heidi
Ohra-aho Antti
Ohra-aho Ulla
Pahkala Jorma
Pahkala Ritva
Palmu Pia
Palonen Rauha
Peltonen Sakari
Peltonen Satu
Piensuo Timo
Piensuo Veikko
Piesala Aapeli
Piesala Eemeli
Piesala Eeva
Piesala Lasse
Pirkkalainen Erkki
Pirkkalainen Maila
Pitkänen Eeva-Liisa
Pohja Hannu
Pohjola Risto
Puronaho Kaija
Rahikainen Anneli
Rahikainen Jukka
Rahikainen Kimmo
Rahikainen Reijo
Rahikainen Riikka
Rahikainen Seija
Rahikainen Tomi
Raiskila Timo
Raiskila Ulla
Rajala Jussi
Rajala Maarit
Rantapuska Anneli
Rantapuska Seppo
Rautasaari Tapani
Rautasaari Tuukka
Riikonen Anja
Riikonen Antti
Riikonen Aune
Riikonen Nina
Riikonen Pauli
Riikonen Urpo
Riikonen Virpi
Rimmi Eero
Rohula Hanna
Rohula Juha
Roppola Eva-Lea
Rosala Helinä
Ruhala Pekka
Ruoranen Aura
Ruoranen Seppo
Rusila Eine
Rusila Marja-Liisa
Rusila Reijo
Rönkä Jouko
Rönkä Orvokki
Saksinen Anna-Liisa
Salmijärvi Eeva
Salminen Heikki
Salminen Marja
Salminen Markku
Salonen Pirjo
Salonen Rauno
Santala Aili
Sarava Linda
Sarava Markku
Sarava Mauno
Sarava Seija
Sievänen Ritva
Simonaho Kalle
Sipilä Elsi
Sipilä Pekka
Sipilä Veikko
Sointu Marke
Strömberg Vesa
Suonsaari Helena
Suonsaari Jorma
Syvänen Salla
Syvänen Tuomas
Taipale Hannu
Taipale Minna
Taipale Timo
Tamminen Eero
Tamminen Sirkka
Tiainen Anne
Tiainen Janne
Tiainen Jenni
Tiainen Tarmo
Tikka Tuula
Tikkanen Anni
Tikkanen Erkki
Toivola Aune
Toivola-Mäkinen Anne
Toivonen Johanna
Toivonen Liisa
Toivonen Veikko
Tulonen Anna-Liisa
Tulonen Pentti
Tupamäki Antti
Tupamäki Virpi
Viinikka Anssi
Viinikka Pirkko
Viinikka Saana
Viitanen Tauno
Virtanen Arja
Virtanen Martti
Virtanen Sami
Vuoksenranta Seppo