Lastenvalvojan palvelut on koottu alueelliseen yksikköön

 

Petäjävedellä lastenvalvojan palvelut tavoittaa jatkossa Jyväskylästä. Lastenvalvojan apua haetaan lapsen huoltajuuteen, elatukseen, tapaamisiin tai asumisjärjestelyihin liittyvissä ongelmissa erotilanteissa. Apua saa myös lapsen isyyden tai äitiyden selvittämiseen. Lisäksi lastenvalvojat laativat olosuhdeselvityksiä riita-asioissa tuomioistuimille.

Keski-Suomen kunnista 15 on keskittänyt vuoden alusta lastenvalvojan palvelunsa Jyväskylän kaupunkiin. Toiminnan kustannukset jaetaan kuntien kesken asukaslukuun suhteutettuna. Perheoikeudellisten palveluiden keskittäminen on osa sote-uudistukseen liittyvää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Keskittämisen tavoitteena on turvata riittävä asiantuntemus, yhdenvertaisuus, joustavuus sekä nopeuttaa palveluun pääsyä.

Vaikka perheoikeudellisten palveluiden toimipiste sijaitsee Jyväskylässä, niin vastaanottoja järjestetään sovitusti myös muualla ja myös sähköisiä järjestelmiä hyödynnetään. Lastenvalvojan tavoittaa puhelimitse tai chatin kautta.

Kunnat hoitavat itse edelleen lapsen valvotut tapaamiset.