Koronarokotteita saadaan pian KSSHP:n alueelle moninkertainen määrä nykymääriin verrattuna  – Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen kunnat valmistautuvat massarokotuksiin helmikuun toisesta viikosta alkaen

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP:n) Koronarokotekoordinaatioryhmän (Koronarokotenyrkin) kokouksessa kerrottiin eilen 13.1., että THL on ohjeistanut sairaanhoitopiirejä viestimään alueillaan, että rokotustoimintaa on laajennettava nopeasti hoivakodeissa olevan henkilöstön ja asukkaiden sekä ikääntyneiden ja kotihoidossa työskentelevien ammattilaisten rokottamiseen. Rokotustehokkuutta on mahdollista lisätä rokotemäärien lisääntyessä myös KSSHP:n alueella.

Tällä hetkellä on tiedossa, että KSSHP saa jatkossa Pfizer Biontech rokotetta seuraavien viikkojen ajan selkeästi isomman määrän nykymääriin verrattuna ja määrät kasvavat tasaisesti seuraavien viikkojen aikana.

KSSHP:n kunnille rokotteet jaetaan tasaisesti asukasluvun mukaisissa suhteissa ja KSSHP:n alueen kunnat saavat ennakkoon tiedot alueilleen tulevista määristä.

Tällä viikolla KSSHP:n alueella on saatu useimmissa kunnissa hyvin käyntiin koronapotilaita etulinjassa hoitavan henkilöstön rokotukset. Tämän ryhmän rokotukset saadaan useimmissa kunnissa hoidettua tämän viikon aikana.

KSSHP noudattaa rokotuksissa THL:n lääketieteellisin perustein linjaamaa rokotusjärjestystä, jossa ensimmäiseen rokotettavaan ryhmään kuuluvat ja ovat kuuluneet koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat.

Kokouksessa painotettiin, että koko KSSHP:n alueella noudatetaan tarkasti Valtioneuvoston laatimaa koronarokotusjärjestystä, eikä siitä ole syytä poiketa missään päin sairaanhoitopiiriä.

THL arvioi, että myyntilupa saataisiin uudelle Astra Zenecan rokotteelle tammikuun viimeisellä viikolla. Rokotemäärien suhteen se tietäisi hurjaa nousua. Tällä hetkellä Suomeen saadaan kymmeniätuhansia rokotteita per viikko, uuden rokotteen myötä rokotteiden saanti nousisi satoihin tuhansiin.

Koronarokotekoordinaatioryhmässä pyydettiinkin tänään, että kunnat valmistautuisivat organisoimaan massarokotukset alueillaan helmikuun toisesta eli viikosta 6 alkaen. Rokotusten yksityiskohdista eli miten eri alueilla rokotukset käytännössä toteutetaan tiedotetaan väestöä heti, kun asiasta saadaan tarkempia yksityiskohtia.

Rokotusmäärien kasvaessa kunnat voivat hyödyntää rokottamiseen myös iltoja ja viikonloppuja. Rokotuskustannukset maksetaan kunnille takaisin. Erityisen tärkeää on, että jokainen rokote kirjataan oikealla tavalla.

 

THL:n esitys rokotusjärjestykseksi:

1. Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat

  • Teho-osastojen henkilökunta
  • Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta
  • Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta
  • Sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat (ryhmiä 3 ja 4 voidaan rokottaa samaan aikaan)
  • Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti, esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen henkilökunta

Edellä mainittujen ryhmien kokonaismäärä on runsaat 100 000 ihmistä, kun mukaan lasketaan vain ikääntyneiden hoivapalvelut.

 

2. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia

  • ≥80-vuotiaat*
  • 75–79-vuotiaat *
  • 70–74-vuotiaat*
  • <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus**
  • <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus***

Yli 70-vuotiaita on kaikkiaan noin 800 000.

*mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat
**Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia sairauksia ovat esimerkiksi krooninen vaikea munuaissairaus, vaikea immunosuppressiivinen tila (elinsiirto, akuutti syöpähoito) ja vaikea krooninen keuhkosairaus.
*** Vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti ja kirroottinen maksasairaus.

 

3. Muu väestö

Perussairauksista kärsivien rokotusjärjestykseen vaikuttaa se, miten rokote tehoaa näissä ryhmissä.

Kun saatavilla on lisää tietoa uusista koronarokotteista, niiden myyntiluvista ja maahan saapumisesta, lääketieteellisten riskiryhmien rokotuksia koskevaa arviointia jatketaan ja listausta voidaan tarkentaa niin, että perussairauksia sairastavat jaetaan useampaan ryhmään riskin suuruuden perusteella.

Lisäksi priorisointilistausta voidaan tällöin täsmentää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten että muun väestön osalta.

Vapaaehtoiset koronavirusrokotukset myyntiluvallisilla rokotteilla aloitetaan sote-alan ammattilaisista (STM).

Muun väestön rokotusten aikataulu määritellään myöhemmin. Lapsia ei rokoteta vielä, sillä lasten rokotuksista ei ole vielä kertynyt tietoa riittävästi.