Sairaala Nova Jyväskylän Kukkumäessä on valmis ja odottelee potilaita. Sairaala Nova tarjoaa erikoissairaanhoidon palvelut 275.000 keskisuomalaiselle. Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 110.000 neliötä, 250 metriä pitkässä ja 100 metriä leveässä rakennuksessa on seitsemän maanpäällistä kerrosta. (Kuva: Petteri Kivimäki)

 

 

Uusi sairaala odottelee potilaita

 

– Lähes kymmenen vuoden suunnittelu ja tuhannen päivän rakennusvaihe ovat takana ja Suomen modernein sairaala on valmis, totesi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen uuden sairaala Novan vihkiäistilaisuudessa joulukuun ensimmäisenä päivänä. Potilaille uusi sairaala Jyväskylän Kukkumäessä aukeaa 19. tammikuuta.

Nykyisen Keski-Suomen keskussairaalan korvaava sairaala Nova on Keski-Suomen maakunnan kaikkien aikojen suurin julkinen investointi. Se on myös ensimmäinen vuoden 1980 jälkeen rakennettu kokonaan uusi sairaala Suomessa. Uuden sairaalan rakentamispäätöstä vauhdittivat nykyisen sairaalan sisäilmaongelmat ja tilojen käyttökiellot; kokonaan uuden rakentamisen katsottiin olevan järkevämpää kuin jatkuvien, kalliiden korjauksien.

Uuden sairaalan rakentaminen tuli maksamaan noin 454 miljoonaa euroa, valtion avustusta hankkeeseen ei ole saatu. Koko hanke, johon on laskettu mukaan myös lääkinnälliset laitteet ja ICT-järjestelmä, maksoi noin 552 miljoonaa euroa. Petäjäveden osuus kuluista on laskennallisesti kunnan omistusosuuden suhteessa, eli 1,69 prosenttia. Rakentamista varten sairaanhoitopiiri on ottanut lainaa, suurimmillaan lainamäärä on noin 500 miljoonana euroa, ja siitä Petäjäveden osuus on siis laskennallisesti omistusosuuteen suhteutettuna 8,46 miljoonaa euroa. Kunnat eivät kuitenkaan maksa erikseen osuuksiaan lainasta, vaan ne sisällytetään kuntien maksuosuuksiin.

Uusien tilojen ja toimintamallien ansiosta on myös tarkoitus säästää käyttömenoissa. Investointipäätöstä tehtäessä tavoitteeksi asetettiin kymmenen prosentin hyöty toiminnan tuottavuudessa vuoden 2011 tasoon verrattuna.

 

Uudella tekniikalla tehokkuutta

 

Sairaala Novassa on 360 tutkimus- ja vastaanottohuonetta, 368 vuodeosastojen sairaansijaa, 24 leikkaussalia ja 10 synnytyssalia. Kaikki potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita, joissa on myös vuoteeksi muuntuva nojatuoli potilaan läheisen yöpymistä varten. Yhden hengen potilashuoneet parantavat potilaiden yksityisyyden suojaa, ja ennen kaikkea ne vähentävät infektioiden leviämistä. Tarpeen vaatiessa osa sairaalasta voidaan myös irrottaa muusta toiminnasta ja näin saadaan käyttöön toista sataa eristyshuonetta.

Sairaala Nova on täynnä uusinta tekniikkaa, jolla pyritään parantamaan tehokkuutta, hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Lääkkeidenjakelun virheitä minimoidaan muun muassa uudella, automaatiota hyödyntävällä lääkkeiden annosjakelulaitteistolla, koko sairaalan kattava putkipostijärjestelmä kuljettaa nopeasti muun muassa laboratorionäytteitä ja lääkkeitä, ja yksi sairaalan leikkaussaleista on hybridisali, jossa voidaan tarvittaessa tehdä nopeaa kuvantamista avoleikkauksen yhteydessä.

Sairaalan tilat on jaettu selkeisiin kokonaisuuksiin ja suunnittelun alusta asti huomioon on otettu toimiva logistiikka.

 

Taide osana sisustusta

 

Sairaalan suunnittelussa on haettu inspiraatiota ulkomailta, esimerkiksi Hollannin sairaaloista, mutta sellaisenaan ratkaisuja ei ole tuotu Suomeen. Yksi sairaalan suunnittelun lähtökohdista oli, että kaikki rakennetaan potilaan ympärille, potilas on keskiössä. Toinen suuri asia suunnittelussa oli logistiikan tehokkuus, jotta henkilökunta pystyy keskittämään voimavarat terveydenhuoltoon.

Taide ja luontoteema on haluttu tuoda osaksi sairaala Novan sisustusta, koska taiteella on todettu olevan suuri merkitys potilaiden paranemisessa, ja myös luonto vaikuttaa myönteisesti ihmisten hyvinvointiin. Sairaala Novan sisustuksen inspiraation lähteeksi on valittu Keski-Suomen kansallispuistot, ne näkyvät niin taiteessa kuin esimerkiksi sisustuksessa käytetyissä väreissä.

Taidetta sairaalan eri osiin on toteuttanut 13 taiteilijaa, joista suurin osa on keskisuomalaisia. Taidetta on niin käytävillä, oleskelutiloissa ja odotustiloissa kuin vastaanottohuoneissa ja vuodeosastojen potilashuoneissakin. Suuri osa taideteoksista on integroituja eli suoraan rakenteisiin liitettyjä, niitä on esimerkiksi potilashuoneiden ovissa. Taidetta on hankittu yhteensä noin miljoonalla eurolla.

Sairaalan pääurakoitsijana oli SRV Rakennus Oy, arkkitehtisuunnittelusta vastasi JKMM Arkkitehdit Oy. Rakentamiseen käytettiin noin 2100 henkilötyövuotta, parhaimmillaan työmaalla oli yhtä aikaa 700 työntekijää. Rakennusurakasta on laskettu jääneen Keski-Suomeen noin 240 miljoonaa euroa maksuina aliurakoitsijoille, tavarantoimittajille ja palveluntuottajille. – TL

 

 

Uuden sairaalan sisältä löytyy niin uusinta tekniikkaa kuin taidettakin. Sairaalan sisustus ja taide ovat saaneet inspiraationsa Keski-Suomen kansallispuistoista, kantaviksi teemoiksi valittiin virtaava vesi ja humiseva metsä. (Kuvat: Petteri Kivimäki)

 

 

Korpilahtelainen Johanna Mäkitalo on yksi niistä kolmestatoista taiteilijasta, jotka on valittu tekemään taidetta uuteen sairaala Novaan. Teemaksi taiteeseen on valittu Keski-Suomen kansallispuistot, tämä maisema on Pyhä-Häkin kansallispuistosta. Mäkitalo on maalannut sairaalan ylimmän kerroksen kuudelle psykiatriselle osastolle jokaiselle kotiutuskirjepuun, johon potilaat voivat osastolta pois lähtiessään jättää viestin sinne jääville. Maariankämmekkä ja tytönkorento ovat Isojärven kansallispuiston maisemista. Kultapiisku ja ohdakeperhonen löytyvät Pyhä-Häkin kansallispuistosta. (Kuvat: Johanna Mäkitalo)