Keski-Suomen maailmanperintökeskukselle 45.000 euroa Museovirastolta

 

Museovirasto myönsi Petäjäveden vanhan kirkon säätiölle Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen edistämiseen 45.000 euroa vuodelle 2021. Unescon maailmanperintökohde Petäjäveden vanhan kirkon pihaan suunnitellun rakennuksen on tarkoitus esitellä vanhan kirkon lisäksi myös toista keskisuomalaista maailmanperintökohdetta: Struven ketjua, jonka kuudesta Suomen pisteistä yksi sijaitsee Keski-Suomessa Korpilahden Oravivuorella.

Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen pilotoinnilla halutaan tukea Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta, kehittää kohteista jaettavan maailmanperintötiedon saatavuutta ja vahvistaa keskisuomalaisten maailmanperintökohteiden yhteistyötä.

Maailmanperintökeskusaie pohjaa kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelmaan, johon on kirjattu sen varmistaminen, että jokaisessa maailmanperintökohteessa on niiden maailmanperintöarvoa tukeva ja kohteen luonteeseen soveltuva opastus- tai neuvontapiste. Keski-Suomen maailmanperintökeskusprojektin vetäjänä toimii Katriina Holm.

Pilottiprojektia rahoittavat Museoviraston lisäksi Struven ketjua hallinnoiva Maanmittauslaitos, Petäjäveden kunta, seurakunta ja vanhan kirkon säätiö. Myös Kirkkohallitukselta haetaan pilotoinnille tukea.

– Maanmittauslaitos on ilolla mukana tekemässä tunnetuksi Keski-Suomen maailmanperintökohteita Petäjäveden vanhaa kirkkoa ja Struven ketjun Oravivuoren pistettä. Keski-Suomen maailmanperintökeskus on Struven ketjun kannalta merkittävä, sillä ketjun kuusi Suomen pistettä saavat nyt ensimmäistä kertaa paikan, jossa tieteellis-tekninen Unescon maailmanperintökohde on jatkuvasti esillä. Maanmittauslaitos on sitoutunut yhteistyöhön ja antaa projektille sen tarvitsemat resurssit, Maanmittauslaitoksen edustaja, Struven ketjun maailmanperintökoordinaattori Pirkko Yliselä sanoo.

 

Rakentaminen alkaisi aikaisintaan vuonna 2022

 

Petäjäveden vanhan kirkon säätiö on edistänyt Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen toteutumista määrätietoisesti. Säätiö odottaa parhaillaan Kirkkohallituksen hyväksyntää säätiön ja Petäjäveden seurakunnan sopimukselle, jossa seurakunta myy säätiölle tontin, johon pysyvän maailmanperintökeskuksen rakentaminen on kaavan mukaan mahdollista. Rakennukselle on olemassa arkkitehti Mikki Ristolan laatima suunnitelma toteutuksesta sekä rakentamisen kustannusarvio.

– Vuonna 2021 säätiö käynnistää rahankeräyksen Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen omarahoitusosuuden kokoamiseksi ja hakee ELY-keskukselta tukea investoinnin toteuttamiseen, Petäjäveden vanhan kirkon säätiön puheenjohtaja Hanna Hautamäki sanoo.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen rakentaminen aloitetaan vuoden 2022 aikana ja rakennus vihitään käyttöön vuonna 2023. Sisätilojen suunnitelmaa laaditaan parhaillaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Suunnitelmaa laatimaan on palkattu AOR Arkkitehdit Oy.