Ensimmäinen koronarokote-erä saadaan Keski-Suomeen tammikuun lopulla

KSSHP:n alueelle perustettu ”Koronarokotenyrkki” vastaa alueensa koronarokotteiden organisoinnista. Koronarokotenyrkki kokoontui eilen 15.12. ensimmäistä kertaa ja sen jäsenistöön kuuluu KSSHP:n edustajien lisäksi myös maakunnan tartuntataudeista vastaavia lääkäreitä. Työryhmän puheenjohtajana toimii KSSHP:n vs. johtajaylilääkäri Juha Paloneva.

Koronarokotenyrkin tehtävänä on suunnitella ja koordinoida rokotusten järjestäminen alueellisesti sekä linjata rokotusten eteneminen KSSHP:n alueella. Linjaus tehdään yhteisten valtakunnallisten kriteereiden perusteella. Kriteereistä vastaavat THL ja STM.
Ensimmäistä rokote-erää odotetaan saapuvaksi myös KSSHP:n alueelle tammikuun loppupuolella. Sen priorisoinnissa tullaan seuraamaan THL:n valtakunnallisia linjauksia ja ensimmäiset rokotteet annetaan nyt tiedossa olevan ohjeistuksen mukaan koronapotilaiden kanssa työskenteleville terveydenhuollon työntekijöille ja hoivakotien henkilöstölle, joilla on suurin riski saada koronatartunta tai levittää sitä riskiryhmiin.

Suunnitelmaa perustellaan sillä, että jakamalla rokotukset ensin kriittiselle hoitohenkilöstölle turvataan terveydenhuollon kantokyky epidemian aikana sekä estetään koronaviruksen leviäminen terveydenhoidon yksiköissä. Tämän jälkeen rokotuksia aletaan antaa suunnitelmien mukaan muille väestöryhmille.

Tavoitteena on, että ensi vuoden 2021 aikana Keski-Suomeen saataisiin mahdollisimman laaja rokotekattavuus.