Perusturvajohtaja Tarja Rossinen ajattelee, että työtä ohjaa ensisijaisesti kuntalaisten hyvinvointi. Se, että ihmiset saavat sen, mitä tarvitsevat.

 

 

Kunnan uusi perusturvajohtaja Tarja Rossinen: ”Perheet tarvitsevat paljon tukea”

 

Kuukausi sitten Petäjäveden kunnassa aloitti virassaan uusi perusturvajohtaja Tarja Rossinen, Ari Tuomen siirtyessä jo kesällä muualle töihin. Välillä perusturvajohtajan sijaisena toimi sivistystoimenjohtaja Timo Holm.

Jatkossa perusturvajohtajan virkaan kuuluu myös vanhuspalvelujohtajan tehtävät, eikä muualle töihin lähteneen Minna Koskisen tilalle palkata uutta työntekijää.

 

Laaja-alainen vaikuttaminen kiinnostaa

 

Tarja Rossisen työkokemus on vaikuttava – tässä vain pintaraapaisu: ennen Petäjävettä Rossinen on toiminut perusturvajohtaja kolmessa eri kunnassa, esimiestyöstä hänellä on 15 vuoden kokemus, Kainuun sotessa hän toimi vastuualuepäällikkönä vastuullaan seitsemän kuntaa. Rossinen on ollut perustamassa myös Kuopion sosiaalipäivystysyksikköä ja toiminut siellä johtavana sosiaalityöntekijänä. Kokemusta hänellä on myös yksityiseltä sektorilta ja lastensuojeluyksikköjen perustamisesta ja johtamisesta. Petäjävedelle Rossinen tuli Laukaasta, jossa toimi sosiaalityön johtajan viransijaisena.
– Lastensuojelu on lähellä sydäntä ja se on aina ollut jollain lailla osana työtäni, myös opettajan työssä. Kuitenkin perusturvajohtajan työ on eniten minun juttuni, koska se on laaja-alaista, vastuullista ja siinä pääsee vaikuttamaan ja kehittämään kunnan palveluita.
Rossisella on myös monipuolinen koulutus: hän on yhteiskuntatieteiden maisteri, ammatillisten aineiden opettaja, työnohjaaja ja ensimmäiset tutkinnot ennen yliopisto-opintoja olivat kuntohoitaja ja sosiaaliohjaaja.

 

Asia kerrallaan

 

Petäjäveden sosiaalitoimistossa on nyt Rossisen lisäksi kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, vammaispalvelujen sosiaaliohjaaja ja perhetyöntekijä. Toimintaterapeutin työajasta puolet on varattu sosiaalitoimelle, puolet vanhuspuolelle.

– Määrällisesti henkilöstön tilanne Petäjävedellä on hyvä, mutta henkilöstön suuri vaihtuvuus on tuonut omat haasteensa työprosesseissa, uuden työntekijän aloittaessa menee aina hetki tehtävien haltuunotossa.

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus alalla on nykyään ongelma lähes kaikkialla. Työssä haasteet ovat niin kovia, ettei samassa paikassa ja työssä välttämättä jakseta pitkään. – Nyt on sosiaalityöntekijöiden markkinat työmarkkinoilla, Rossinen sanoo.

– Työnantajan pitää huolehtia työntekijän hyvinvoinnista ja siitä, että on kiva tulla töihin. Pitää olla myös riittävä esimiehen tuki.

Rossinen kiittää, kuinka lämpimästi hänet on otettu vastaan. – Kyllähän sen näkee monesta, että perusturvajohtajan paikalla on ollut vaihtuvuutta ja sitä on hoidettu hetken sijaistaen muiden töiden ohella. Monesta suusta on sanottu, että sinua on odotettu. Nyt kohdistuu paljon odotuksia ja on paljon asioita hoidettavana. Nyt niitä pyritään asia kerrallaan hoitamaan.

Pienen kunnan sosiaalitoimistossa ei välttämättä ole määrällisesti paljon tapauksia, mutta asiat voivat olla hyvin moniulotteisia. – Lasten ja perheiden asioita on paljon, sosiaali- ja lastensuojelulain alaisia. Perheet tarvitsevat paljon tukea ja niiden asioiden äärellä tässä ollaan.

Rossinen ei ole vielä tutustunut perhekeskukseen, mutta pitää edistyksellisenä sitä, että Petäjävedellä sellainen jo on. Perhekeskuksia ei välttämättä pienissä kunnissa ole. Kun on ennaltaehkäisevää palvelua, sitä mitä sillä hetkellä tarvitaan, tarvitaan myöhemmin vähemmän korjaavia palveluita.

Sosiaalitoimi auttaa myös vammaispalveluiden piirissä olevissa asioissa.

Vanhuspalvelupuoleen Rossinen ei ole ehtinyt vielä tutustua tarkemmin, mutta sekin kuuluu jatkossa hänen työnsarkaansa.

 

Lastensuojelun kuluissa ei voida laistaa

 

– Petäjävesi on minulle uusi paikka, johon tutustun nyt työni kautta.

Rossinen kehuu, kuinka pienissä kunnissa on paljon hyviä elementtejä; verkostot tulevat nopeasti tutuiksi, tiimityöskentely on helppoa ja ennen kaikkea pienen työyhteisön joustavuus helpottaa työn tekemistä.

Rossinen ja sivistystoimen johtaja Holm tekevät tiivistä yhteistyötä ja vetävät lautakunnan kokoukset yhdessä, koska samassa lautakunnassa on sivistys- ja sosiaalipuoli.

Ensi vuoden talousarviotyöhön Rossinen ei ehtinyt mukaan, mutta budjetti on laadittu tämän vuoden pohjalta suurin piirtein samansuuruisena.

– On tärkeää, että saadaan tuotettua laadukkaita palveluita, mutta kustannustehokkaasti. Toisaalta lastensuojelu on sellainen, jossa kustannuksia on vaikea ennakoida, voi tulla sellaisia yllättäviä menoja, joista ei voi laistaa, Rossinen kuvaa.
– Työtä pitää ohjata kuntalaisten hyvinvointi. Se, että ihmiset saavat sen, mitä tarvitsevat.

Rossinen on kotoisin Jämsästä ja nyt koti on Kuopiossa. Rossinen asuu viikot Jyväskylässä, josta käy Petäjävedellä töissä. Yleensä perjantaisin Rossinen tekee etätyötä Kuopion kodista käsin. Kuopiossa asuu myös Rossisen aikuiset lapset ja lapsenlapset.
– Jos täältä Petäjävedeltä löytyisi työviikoille majapaikka, niin jäisi tuo Jyväskylän väli pois. – SK