Hirvijahti sujuu hyvin

Hirvijahdin puolivälin kokouksessa todettiin, että jahti on sujunut mukavasti ja melko samalla tahdilla kuin viime vuonna. Paikalla oli väkeä 11 seurasta tai seurueesta: Ruoppaan, Heikkilänperän, Koskelan, Koskensaaren, Kumpujärven, Metsäkulman, Pengerjoen, Erämiesten, Kuivasmäen, Piesalan ja Hirvimiesten metsästäjiä. Kaikki ovat saaneet kaatoja ja jahtipäivinä on tehty paljon havaintoja, myös vasoista.

Hirvikanta näyttäisi olevan lähes yhtä vahva kuin edellisvuonna isohkosta verotuksesta huolimatta. Yhteisluvan vetäjä Timo Kytölehdon mukaan 63 hirvenkaatolupaa on käytetty ja niistä yli puolet on aikuisia uroksia. Riistakeskus suosittelee, että luvista puolet käytettäisiin vasoihin ja puolet aikuisista kaadetuista hirvistä olisivat uroksia, ja tilanne näyttää yhteisluvan osalta suosituksen mukaiselta. Lupia on vielä 21 käyttämättä ja pankissa on vielä myös 21 lupaa reservissä. Muutamille seuroille on jo annettu pankista lisälupia.

Metsästyksen yhteydessä on löydetty muutamia kuolleita hirviä, jotka ovat mahdollisesti kiimatappelussa saaneet kuolettavia sarvipistoja. Myös mahdollisesti yksi sairas hirvi kaadettiin. Hirven maksa oli erivärinen, ja näytteet lähetettiin Eviralle. – Hirven näivettymistautia on löytynyt Laukaasta, joten Keski-Suomen alueelta toivotaan lähetettävän sata hirvenpäätä näytteenottoon. Etenkin epänormaalisti käyttäytyneet ja auton tai junan alle jääneistä hirvistä lähetetään päät. Yhdestä päästä maksetaan 50 euroa, Kytölehto kertoo.

Myös peuran metsästys on lähtenyt hyvin käyntiin ja tähän mennessä lupia on käytetty 14, kun viime vuonna samaan aikaan oli saatu kolme. Muutamille seuroille on annettu pankista lisälupia ja niitä toivotaan käytettävän runsaasti kasvavien pienten hirvieläinkolarien vuoksi. Käyttämättä on vielä 36 lupaa ja pankissa on kymmenen.

Myös peuran nahat voidaan myydä eteenpäin jalostettavaksi rukkasiksi ja nahkatuotteiksi, mutta kauriin nahka ei kelpaa ohuutensa vuoksi.

Koronatilanteen vuoksi seurueet eivät järjestä peijaisia, mutta hirviseurueet lahjoittavat lihaa tuttuun tapaan sotaveteraanien keittopäiviä varten. Jos ei voida pitää turvavälejä, kuten saaliseläinten metsästä poiskuljettamisessa ja leikkuupaikoilla, hoidetaan hommat nuoremmalla väellä, eikä riskiryhmiin kuuluvilla.

Kuluvana vuonna hirvikolareita on ollut vähemmän kuin vuosi sitten, mutta peura- ja kauriskolarit ovat lisääntyneet. Tänä vuonna kauriskolareita on ollut kymmenen, peurakolareita viisi ja neljä hirvikolaria. Lisäksi viime viikonloppuna sattui sekä peura- että hirvikolarit. Metsästäjät ovat aloittaneet kauriiden ja peurojen talviruokinnan, minkä yhtenä tarkoituksena on houkutella eläimiä pois teiden varsilta.

Petäjävedelle on saatu yksi ilveksen kaatolupa. Viralliset lähimmät susihavainnot on tehty Multian Väätäiskylällä. Kun lumet tulevat, niin saadaan eläimistä enemmän tietoa. – Nyt on kuin olisi musta pipo silmillä. Lumijäljistä voidaan varmistaa, mitä metsässä liikkuu, Erämiesten puheenjohtaja Mikko Jutila toteaa. – SK