Tukea vanhemmuuteen -illan järjestäjät muistuttavat vanhempia empatian ja oman tunnesäätelyn merkityksestä haastavissa kasvatustilanteissa. Vanhemman on tärkeä asettua lapsen asemaan ja miettiä, kuinka itse haluaisi tulla kohdatuksi, sillä uhmakohtauksessa lapsi on suurten tunteiden vallassa ja tarvitsee rauhoittuakseen turvallisen ja rauhallisen aikuisen apua. On tärkeää muistaa olla myös armollinen itseään kohtaan kasvattajana. Sinä kelpaat juuri tuollaisena, onkin hyvä muistutus niin lapselle kuin vanhemmalle arjen haastavista tilanteista selviytymiseen.

 

 

Aseta rajat, sanoita tunteet

 

Torstai-iltana Petäjäveden perhekeskuksella oli mahdollisuus saada tukea vanhemmuuden haasteisiin, kun vieraaksi keskustelemaan saapuivat kuraattori Tuija Alapiha ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Jonna Laaja.

Tapahtumaan osallistuneet taaperoiden ja leikki-ikäisten vanhemmat saivat tärkeää tietoa ja käytännön vinkkejä arjen haastavissa kasvatustilanteissa toimimiseen. Illan aikana opittiin, että tilanteet, joissa vanhempien sanaa koetellaan, kuuluvat lapsen luonnolliseen kehitykseen ja ovat lapselle oppimistilanteita, joiden kautta lapsi vähitellen irtautuu vanhemmistaan. Esimerkiksi pettymysten kohtaaminen ja tunnesäätelytaitojen oppiminen ovat tärkeä pohja lapsen itsetunnon kehittymiselle.

Illan teemassa korostuivat erityisesti rajojen asettamisen merkitys ja tunteiden sanoittaminen. Usein lapsen kiukussa on pohjalla jokin asia ja sen aiheuttama tunne, jota lapsi ei osaa vielä ilmaista toisin. Lapselle kannattaakin pienestä pitäen sanoittaa sekä positiivisia että negatiivisia tunteita, sillä se, että lapsi osaa nimetä kokemansa tunteen, on ensimmäinen askel kohti sen hallitsemista. On tärkeää muistaa myös kehua lasta yrittämisestä, sillä jokainen epäonnistuu joskus ja siitäkin voi oppia paljon.

Kävijöiden puolesta illan aihetta kiiteltiin ja palautteen perusteella vastaavat vanhemmuutta tukevat avoimet tapahtumat ovat Petäjävedellä toivottuja, sillä vaikka tietoa ja tapoja lasten kasvatukseen on paljon tarjolla, erityisesti luotettavaa ja turvallista tietoa kaivataan. Perhekeskuskoordinaattori ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Johanna Korpivaara järjestää mielellään Perhekeskuksella vastaavia teematapahtumia toiveiden mukaan. Idea tämänkin illan aiheeseen tuli Perhekeskuksella pidettävän avoimen päiväkodin kävijöiltä.

Perhekeskus on otettu Petäjävedellä hyvin vastaan ja se on toiminut kulttuurikeskuksella reilun vuoden kuntalaisten yhteisenä olohuoneena. Tiloissa järjestetään esimerkiksi lapsiperheille avoimia palveluja ja erilaisia tapahtumia. Tukea vanhemmuuteen -ilta järjestettiin osana Lapsen oikeuksien viikkoa. – NK