Vanhan kirkon säätiö voitti Keski-Suomen Vuoden maisemateko -kilpailun

 

Petäjäveden vanhan kirkon säätiö voitti Keski-Suomen Vuoden maisemateko 2020 -palkinnon. Kilpailu järjestettiin kuudetta kertaa ja teemalla oli ”Niityn lumo”.

Perusteluissa kerrotaan, että säätiön hoitama niittylaidun vanhan kirkon pihamaalla on laajalti tunnettu ja hyvässä jatkuvassa hoidossa. Hoidossa toteutuu myös hyvä yhteistyö alueen toimijoiden kesken ja niityn hoitoon on haettu myös tukea.

Kriteereinä voittajan valinnassa olivat erityisesti se, että se nostaa esille paikallisia lumo- ja kulttuuriympäristöarvoja, lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä tuleville sukupolville kestävällä tavalla sekä se, että lajisto on monipuolinen, aluetta hoidetaan ja kehitetään aktiivisesti.

Vanhan kirkon säätiön puheenjohtaja Hanna Hautamäki haluaa kiittää Petäjäveden seurakuntaa ja edellistä kirkkoherra Seppo Ojalaa niittyhankkeen käynnistämisestä sekä kesäoppaita ja hankepäällikkö Katriina Holmia hakemuksen tekemisestä.

Yhteistyötä tehdään myös Petäjäveden luontoyhdistyksen kanssa, joka on rakentanut ja ylläpitää perinteistä riukuaitaa. Kesäisin niityllä laiduntavat lampaat, joista on hyötyä ja iloa kävijöille.

Maakunnan voittajana Petäjäveden vanhan kirkon niitty jatkaa kisaa valtakunnallisesta palkinnosta. Opetus ja kulttuuriministeriö tukee vuoden maisemateon valintaa ja kilpailun suojelijana toimii kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius. – SK

 

(Kuvat: Anne Kalliola / Vanhan kirkon säätiö)