Jenny Keijonen piti Petäjäveden yläasteen Hubu-päihdekasvatustunnit.

 

 

”Lähes kaikki nuoret tiesivät, mistä päihteitä halutessaan saa”

 

Syksyn aikana Petäjäveden yläasteelaisille ja kuudesluokkalaisille on pidetty Hubu-päihdekasvatustunnit ja perheille tarjoiltiin eväitä sähköisessä vanhempainillassa. Myös henkilökunta on saanut koulutusta. Hubu-oppitunneilla oppilaat vastasivat nimettömästi kyselyyn ja vastauksia käytiin luokissa läpi ohjaajan kanssa. Hubu-tunneilla ei ole mukana opettajia.

Nykypäivän päihdekasvatus ei ole saarnaavaa. Ehkäisevän päihdetyön Hubu-menetelmällä tuetaankin koko yhteisöä päihdekasvatuksessa ja tavoitteena on lisätä tietoa päihteistä sekä keskustella päihteisiin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista oppilaiden, opettajien sekä vanhempien kanssa. Hubu-kokonaisuutta tarjoaa kouluille Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry.

 

Valtakunnallisessa linjassa mennään

 

– Petäjäveden nuorten päihteiden käyttö, tietämys ja asenteet ovat pitkälti linjassa valtakunnallisten tulosten kanssa, eli mitään merkittävää eroa muihin nuoriin ei ole, kertoo ohjaaja Jenny Keijonen.

– Kuten koko maassa, täälläkin suhtautuminen päihteisiin on myötämielisempää mitä vanhemmasta oppilaasta on kyse. Seiskaluokkalaisten kanssa keskustelut painottuivat nikotiinituotteiden käsittelyyn, kasien ja ysien kanssa keskustelua heräsi eniten kannabiksesta ja alkoholista. Lähes kaikki nuoret tiesivät, mistä päihteitä halutessaan saa, Keijonen toteaa.

Keijosen mukaan nuorilla on tietoa päihteiden haitoista, mutta niitä käyttävät nuoret eivät suhtaudu päihteistä aiheutuviin riskeihin huolestuneina. – Oppituntien aikana pyrin herättämään oppilaita itse pohtimaan ja sanoittamaan niitä riskejä, joita eri päihteet aiheuttavat erityisesti nuoren elämässä. Pohdimme yhdessä syitä päihteiden käytölle ja vaihtoehtoisia keinoja saavuttaa niitä asioita, joita päihteillä tavoitellaan, Keijonen kuvailee.

 

Valtaosa suhtautuu kannabikseen negatiivisesti

 

Valtakunnallisella tasolla kannabis puhututtaa enemmän kuin aiemmin, myös nuorten keskuudessa. – Petäjäveden nuorten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta arvioin, että valtaosa nuorista on suhtautuu kannabikseen negatiivisesti, mutta etenkin kasien ja ysien ryhmissä oli muutamia oppilaita, joita kannabis kiinnosti ja heidän suhtautumisena siihen oli positiivinen.

– Muihin huumeisiin suhtautuminen oli merkittävästi negatiivisempi.

– Nuoret kertoivat, että saavat tietoa ja luovat mielikuvia huumeista sarjojen ja YouTube-videoiden kautta. Pohdimme oppilaiden kanssa sitä, kuinka haastavaa voi olla arvioida netistä löytyvän tiedon luotettavuutta. Tästä syystä kannustin sekä opettajia että oppilaita vanhempainillassa avoimeen keskusteluun nuorten kanssa – tutkimaan sekä pohtimaan päihteisiin liittyviä asioita yhdessä, ilman syyllistämistä, Keijonen sanoo. – SK

 

 

Hubu-tunneilla vastataan kyselyyn ja keskustellaan pienryhmissä. Tässä 9C-luokan pienryhmätyöskentelyä.