Kuohun vettä lasipulloissa maailmalle

 

Kuohu Artesian Waters Oy hakee talousvesilupaa vedenottamolle Kaistinmäelle. Lupaa haetaan enintään 200 kuution vuorokautiselle ottomäärälle, mutta toimitusjohtaja Jenni Hammin mukaan liikkeelle lähdetään pienemmällä määrällä.

– Teimme viime kesänä kuusi viikkoa koepumppauksia ja tulokset olivat hyviä. Pohjavesialueella on paljon vettä ja porakaivojen tuotto on hyvä. Tutkimme myös veden laatua sekä sen rauta-, mangaani- ja happipitoisuuksia ja kaikki testit näyttivät hyviä tuloksia, Hamm kertoo.

– Mikäli koepumppauksen tulokset eivät olisi olleet näin hyviä, ei hommaa kannattaisi viedä eteenpäin. Onhan se meidän itsemmekin takia tärkeää, että toiminta on kestävällä pohjalla. Koepumppauksissa nostimme vuorokautista ottoa lähes 300 kuutioon, ja vettä riitti hyvin. Jossain vaiheessa jopa 200 kuution vuorokautinen otto voi tulla kyseeseen, mutta aluksi lähdemme liikkeelle pienemmällä määrällä; pitäähän pullotettu vesi myös myydä, Hamm toteaa.

Hammin mukaan vedelle haetaan markkinoita Pohjoismaiden ulkopuolelta.

– Markkinatutkimukset ovat tekeillä, mutta tietenkin pullotetun veden markkinat ovat isommat niillä alueilla, joissa hanavesi ei ole niin hyvää kuin Pohjoismaissa. Pullotamme veden lasipulloihin, niissä se päätyy helpommin myös ravintoloihin, Hamm kertoo.

 

Pullottamohalli suunnitelmissa

 

Kuohu Artesian Waters Oy on viime vuonna perustettu osakeyhtiö. Tontin, jossa porakaivot ovat ja jolle pullottamoa suunnitellaan, omistaa yhtiön osakas. – Kyseisellä tontilla on ollut pullotustoimintaa aiemminkin. Vesi tiedettiin hyväksi, ja siksi nykyinen omistaja osti tontin, nimenomaan pullotustoimintaa varten, Hamm kertoo.

– Tontilla on myös vanhoja kaivoja, joista aiomme käyttää yhtä. Lisäksi tarkoituksena on käyttää yhtä uutta porakaivoa.

Kaivojen ja vedenpumppaamojen lisäksi tontille rakennetaan pullottamohalli, johon tulee pullotuslinja ja varastotilaa.

– Hallille on rakennuslupa, mutta emme ole halunneet aloittaa rakentamista, ennen kuin saamme aluehallintovirastosta talousvesiluvan. Vettähän saa ottaa kuka vain, mutta kun sitä aikoo myydä, tarvitaan vesilain mukainen vedenottolupa. Veden laatua seurataan myös luvan saannin jälkeen, koko ajan. Nykyään laissa on aika tarkatkin määräykset, mitä talousvedeltä vaaditaan, Hamm sanoo.

Toiminta on tarkoitus aloittaa ensi vuonna.

– Kun saamme luvan ja halli saadaan valmiiksi, voidaan pullotus aloittaa. Ja silloin tarvitsemme myös työntekijöitä pullottamoon, Hamm kertoo. – TL