Kirjallinen varoitus ja uusi johtaja hakuun

 

Kunnanhallitus päätti yli neljätuntisessa kokoukseen antaa kunnanjohtaja Eero Vainiolle kirjallisen varoituksen matkalasku- ja luottokorttiepäselvyyksistä johtuen.

Kunnanhallitus äänesti asiasta äänin 4-2: varoituksen antamista vastaan olivat Juha Kortemäki (kesk.) ja Heikki Puhakka (ps), Nina Hirsiaho (vihr.) äänesti tyhjää.

Kunnanhallitus katsoi, että kunnanjohtaja on laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan tekemällä matkalaskut useamman vuoden toistuvasti huolimattomasti ja viiveellä. Hänelle ei ole voinut olla epäselvää, ettei samasta työmatkasta voi laskuttaa sekä luottokorttiostoa että kilometrikorvauksia. Se, että menettely on ollut mahdollista koska laskujen tarkastajat ovat eri henkilöt, ei poista moitetta Vainion toiminnasta. Lähtökohtaisesti erheellisen laskun laatija on kuitenkin pidettävä vastuussa omasta toiminnastaan.

Vainiolta peritään takaisin perusteettomasti maksettuja korvauksia 1948,52 euroa.

Kunnanhallitus hyväksyi uuden matkustusohjeen, jossa määritellään matkustuskäytännöt ja samalla varmistetaan kustannustehokkuus. Ohjeen ovat laatineet palvelusihteeri ja hallintojohtaja.

Kunnanjohtajan virka julistetaan haettavaksi ja se täytetään toistaiseksi voimassa olevana virkana.

Kunnanhallitus esittää 5.10. kokoontuvalle valtuustolle, että kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimuksiksi vahvistetaan ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön perehtyneisyys kunnallishallintoon. Hakijalta edellytetään johtamisosaamista ja -kokemusta ja virassa arvostetaan elinkeinoelämän sekä kuntahallinnon ja -talouden tuntemusta, strategista kehittämistaitoa, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kielitaitoa. Valtuuston päätöksen jälkeen virka tulee haettavaksi ja hakuaika päättyy 9.11. kello 15.

Hallintojohtaja Anni Hakala hoitaa 10.-30.9. ja 8.10. alkaen omien virkatehtäviensä lisäksi kunnanjohtajan virkaa siihen saakka, kunnes uusi kunnanjohtaja ottaa viran vastaan.

Perusturvajohtajaksi valittiin yksimielisesti Tarja Rossinen, jonka vahvuuksia ovat laaja-alainen kokemus ja näkemys perusturvajohtajan tehtäväalueesta, tehtävään soveltuva koulutus ja sosiaalityöntekijän pätevyys, esimies- ja johtamiskokemus sekä työyhteisöön ja työtehtävään hyvin istuva persoona.

Osavuosikatsauksen 1.1.-31.8. ennusteen mukaan kunnan talous toteutuisi tänä vuonna 2020 alkuperäistä talousarviota hieman paremmin ollen noin -800.000 euroa alijäämäinen, kun alkuperäinen talousarvio oli -999.671 euroa alijäämäinen. Kunnan oma toiminta ja käyttötalous ovat toteutumassa pääosin suunnitellun mukaisesti. Muutoksia on tullut erityisesti verotuloennusteeseen, joka näyttää 192.000 euroa suunniteltua heikommalta, sekä valtionosuuksiin, joita näyttää tulevan odotettua enemmän. – SK