Kintaudella sijaitsevan Vehkasuon lähteen vedessä oleva bakteerimäärä saattaa jollekin ihmiselle olla kohtalokas. Kyläläiset haluaisivat, että lähde kunnostettaisiin ja säilytettäisiin vedenhakupaikkana, mutta luotettavaa vastuunkantajaa ei löydy. Vehkasuon lähteen rakenteet puretaan syksyn aikana, mikäli mikään taho ei ota vastuulleen veden laadun valvontaa.

 

 

Vastuunottajaa ei löydy

 

Vehkasuon lähteen yhteyteen rakennetut rakenteet puretaan syksyn aikana, mikäli mikään taho ei ota vastuulleen veden laadun valvontaa.

– Liikennevastuualueen tehtäviin ei lain mukaan sisälly vedenjakelulaitteiden ylläpitoa eikä vastuuta veden laadusta, tienpidon suunnitteluyksikön päällikkö Jari Mikkonen Keski-Suomen Ely-keskuksesta toteaa.

– Lähde ja siihen liitetyt rakenteet ovat tiealueella eli valtion mailla. Me voimme myöntää luvat vedenjakeluun, jos jokin luotettava taho sen ottaa hoitaakseen. Mutta meidän on tarkistettava sopimuskumppanimme vastuunkantomahdollisuus, Mikkonen sanoo.

Sosiaalisessa mediassa lähteen haltuunsa ottanut lähdevesitoimikunta ei Mikkosen mukaan ole oikeustoimikelpoinen, joten sille lupia ei voi myöntää.

– Jokin rekisteröity yhdistys täyttäisi lain kirjaimen, mutta meidän on lain mukaan tarkistettava kaikilta sopimuskumppaneiltamme tilaajavastuuraportti, eli ihan kaikkien rekisteröityjen yhdistystenkään kanssa emme voi sopimusta tehdä. Vastuu on iso, joten jokin julkinen taho voisi tulla kysymykseen.

– Petäjäveden kunta on kuitenkin ilmoittanut, ettei se halua ottaa vastuuta veden laadun tarkkailusta, samoin Kintauden vesiosuuskunta, eli sellaista luotettavaa tahoa, joka voisi ottaa vedenjakelun vastuulleen, ei ole löytynyt, Mikkonen selvittää.

 

Bakteerimäärä voi olla kohtalokas

 

Mikkosen mukaan Vehkasuon lähde on jäänne vuosikymmenten takaa; nykyisin Ely-keskuksen liikennevastuualue tekee tienvarsille sopimuksia lähinnä kaupallisten toimijoiden, kuten kioskinpitäjien tai huoltamoyrittäjien kanssa.

– Tässähän ei olla tuhoamassa lähdettä, se jää sinne edelleen olemaan. Ainoastaan vedenjakelurakenteet puretaan. Lähteen virtaus saa jatkua edelleen valtatien sivuojaa pitkin ja lähteeseen laitetaan betonikaivonrenkaiden tilalle luonnonkiviä, joiden raosta vesi saa virrata, Mikkonen sanoo.

– Suomessa on hyvät pohjavedet ja lähde on oikeassa paikassa hyvä vedenottopaikka, mutta itse en ole aivan vakuuttunut siitä, onko valtatien sivuojassa oleva lähde kuitenkaan paras paikka ottaa juomavettä.

Lähdevesitoimikunnaksi itsensä nimenneen henkilön toimintaa Mikkonen sanoo lain vastaiseksi.

– Lähteen vieressä oli ilmoitustaululla kerrottu, että lähteen vedessä on bakteereja, lisäksi ilmoitustaululla oli infoa kunnan vedenjakelupisteestä kunnan varikolla. Nyt ilmoitustaulu on poistettu, eli valtion omaisuutta on tuhottu. Bakteereista kertovan ilmoituksen poistaja ottaa itselleen aika moisen vastuun; vettähän saattaa juoda joku sellainen henkilö, jolle vedessä oleva bakteerimäärä on kohtalokas, Mikkonen sanoo.

 

Veden laatua ei pysty takaamaan

 

Kintauden vesiosuuskunnan puheenjohtajan Risto Paakkunaisen mukaan lähteen rakenteiden kunnostamisen mahdollisuudesta on jo aiemmin sovittu Petäjäveden kunnan kanssa.

– Veteen pääsee pintavesiä, koska kaivon renkaat on asennettu väärin päin. Kaivo on aikoinaan rakennettu virheellisten kaivonrakennusohjeiden mukaisesti. Rakenteista ja niiden korjaamisesta on tehty kunnostussuunnitelma ja kustannusarvio; sen mukaan korjaus maksaisi reilut 3.000 euroa. Kintauden vesiosuuskunta olisi valmis maksamaan siitä puolet, jos kunta maksasi toisen puolen, Paakkunainen sanoo.

Veden laadun valvontaa Kintauden vesiosuuskunta ei kuitenkaan ole valmis ottamaan vastuulleen, ainakaan kokonaan.

– Kyllä siitä vastuu pääosin pitää olla julkisen tahon. Kuntahan sieltä tähänkin asti on näytteitä ottanut, Paakkunainen sanoo.

Petäjäveden kunnan kuntatekniikaninsinööri Marko Riihimäen mukaan kunta olisi valmis osallistumaan kunnostuskustannuksiin, mutta veden laadun tarkkailua se ei ota vastuulleen.

– Näytteitä pitäisi ottaa tiheästi, ja yhden näytteen analyysi maksaa useamman satasen. Vesilaitoksen pitäisi lain mukaan tulla kuitenkin toimeen omalla rahoituksellaan, sitä ei saisi pyörittää verovaroilla. Ja vaikka näytteitä otettaisiin tietyin välein, ei ole mahdollista taata veden laatua joka hetki. Vedenottamoilla meillä on elektroniikkaa, joka valvoo veden laatua koko ajan, Riihimäki kertoo.

Myös kunnan tekninen johtaja Mikael Nummi pitää lähdettä liian riskialttiina kunnan valvottavaksi.

– Vaikka lähteeseen ei pääsisi pintavesiä, emme pysty valvomaan, etteikö joku likaisi sitä tahallisesti. Emmekä voi ottaa kunnan vastuulle sellaista vedenjakelua, jossa emme pysty varmasti takaamaan kuluttajille, että vesi on laadultaan hyvää, Nummi sanoo.

 

Lähteelle olisi käyttäjiä

 

Kintauden kyläyhdistyksen puheenjohtajan Raija Kauppisen mukaan Kintaudella ollaan pahoillaan, jos lähteen rakenteet puretaan.

– Lähdettä käyttävät esimerkiksi sellaiset, joilla on oma kaivo, mutta siinä on talvisin vesi vähissä. Myös kesämökkiläiset käyttävät lähdettä ja ohikulkijat; paikalla on autoja melkein aina, kun siitä ohi ajaa, Kauppinen sanoo.

Kauppisen ja Risto Paakkunaisen tietojen mukaan Vehkasuon lähde on aikoinaan kirjattu myös kunnan valmiussuunnitelmaan varavedenottamoksi.

Tekninen johtaja Mikael Nummi ei kuitenkaan tällaista kirjausta ole löytänyt.

– Vesilaitoksen valmiussuunnitelmassa lähde mainitaan, mutta sitä ei ole määritelty paikaksi, josta vettä voisi kriisitilanteessa hakea, Nummi sanoo.

Kunta on rakentanut kunnan tekniselle Varikolle Rantatie 2:een vedenottopisteen, josta kesäasukkaat ja muutkin voivat hakea vettä ilmaiseksi, ja se toimii myös varavesipisteenä esimerkiksi putkirikkotilanteissa.

– Vehkasuon lähdettä käyttävät paljon esimerkiksi rekkakuskit, autoilijat sekä pyöräilijät. Eivät he lähde kunnan keskustasta vettä hakemaan, Risto Paakkunainen toteaa.

Marko Riihimäen mukaan veden tarvitsijat ovat löytäneet kunnan vedenjakelupisteen. – Sieltä saa laatutarkkailtua vettä koko ajan. Veden hakijoita on käynyt ihan kivasti ja kesäasukkaat ovat olleet tyytyväisiä, Riihimäki kertoo.

– Petäjäveden kunta toimittaa vettä vesijohtoverkostosta, avolähde ei ole meidän toimintaamme. Eikä avolähde ole turvallinen kriisitilanteessakaan, Riihimäki toteaa.

Risto Paakkunaisen mukaan vapaasti virtaava Vehkasuon lähde on ollut ja olisi edelleen tärkeä vedenottopaikka esimerkiksi sähkökatkon aikana.

– On todella sääli, jos kymmeniä vuosia toiminnassa ollut lähde muutetaan Valtatie 23:n avo-ojaksi maan omistajan toimesta. Hyvää on se, että asiasta keskustellaan nyt julkisesti ja toivottavasti näin saadaan Vehkasuon lähde kaikkia tyydyttävään kuntoon. Avoimeksi kysymykseksi jää se, mitä on tapahtunut tai muuttunut, kun 60 vuotta paikallaan toiminut lähde ei voi jatkaa entiseen malliin, vaan se halutaan muuttaa valtatien sivun avo-ojaksi, Paakkunainen sanoo. – TL