Viime vuoden yli -3,8 miljoonan tilinpäätös mukistiin läpi

 

Maanantaina ensimmäistä kertaa sähköisesti kokoontunut kunnanvaltuusto hyväksyi viime vuoden yli -3,8 miljoonan euroa alijäämäisen tilinpäätöksen.

Ennestäänkin heikkoa taloutta rokotti valokuituyhtiön lähes kahden miljoonan takausvastuu.

Esimerkiksi toimintamenot kasvoivat 1,7 miljoonaa eurolla (kun tuotot kasvoivat vain 81.000 euroa). Henkilöstömenot kasvoivat 832.000 euroa ja palvelujen ostot 758.000 euroa (mm. sosiaalipalvelut ja vesikriisi). Valtionosuudet vähenivät 350.000 euroa. Taseeseen kertynyttä ylijäämää on talouden puskurina enää jäljellä noin neljä miljoonaa euroa.

 

Ryhmäpuheenvuorot

 

Ryhmäpuheenvuoroissa Keskusta peräänkuulutti kuntaan positiivisen markkinoinnin kulttuuria, koska pelkkä talouden tasapainottaminen ei voi olla pelkkiä menojen leikkaamista, vaan ongelmana on asukasluvun lasku. Jos taloutta ei saada tasapainoon, joudutaan kuntaliitokseen.

Perussuomalaiset muistuttivat, että meidän pitää pärjätä nyt, eikä joskus vuonna 2024, ja kunnan henkilöstökuluja tulisi perata vielä tarkemmin.

SDP:stä todettiin, että joka vuosi samat huolet: väki vähenee ja työpaikkaomavaraisuus laskee.

Kokoomus painotti, että nyt heti pitää tehdä radikaaleja päätöksiä, sillä henkilöstökulut ovat suuria verrattuna muihin kuntiin.

Kristilliset toivat esiin myönteisiä asioita, kuten uuden pumptrack-radan, perhekeskuksen ja hyvät sivistyspalvelut.

Vihreät halusivat myös korostaa positiivisia näkymiä, ja esimerkiksi varhaiskasvatuksen upeaa panostusta luontoon.

Vasemmistoliitto kiitti niitä, jotka uskaltavat puhua vaikeista asioista suoraan.

 

Yksityistieavustuksista äänestettiin

 

Valtuusto hyväksyi myös kuntatodistuslimiitin noston kahdella miljoonalla eurolla KSVV:n lainan maksamiseksi.

Myös henkilöstökertomus hyväksyttiin; viime vuonna täytettiin vain neljä uutta tehtävää.

Tarkastuslautakunta oli kiinnittänyt huomiota erityisesti siihen, että asukasperusteiset menot ovat viime vuosina nousseet jopa kymmenen prosenttia vuodessa. Tarkastuslautakunta jätti kuusi kysymystä haastamaan kunnanhallitusta ja lautakuntia.

Osavuosikatsauksessa 1.1.-30.4.2020 verotuloja näyttäisi kertyneen 906.000 euroa vähemmän kuin vuosi sitten, mutta valtionosuuksia ollaan koronapandemian vuoksi saamassa enemmän. Valtionosuuksien ja yhteisöverojen lisäykset tarkentuvat elokuun osavuosikatsauksessa.

Valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman 2020-2024. Heikki Puhakka (ps.) esitti ja Kimmo Ijäs (ps.) kannatti, että suunniteltuja yksityistieavustusten leikkauksia ei toteuteta, vaan ne pidetään ennallaan. Valtuusto äänesti asiasta ja äänin 2-18 hyväksyttiin kuitenkin kunnanhallituksen esitys, että yksityistieavustuksia supistetaan aiemmasta 60.000 eurosta 20.000 euroon.

Raija Harju-Kivinen (kd) jätti tasapainotusohjelman pykälään kolmekohtaisen ponnen: lukion kiinnostuksen kasvattamisesta, perusturvan johtamisjärjestelyistä sekä kouluverkkoselvityksestä.

Seija Mäkelän (vas.) tilalle tarkastuslautakuntaan valittiin Tarja Kuhalainen, varalle Ilpo Koikkalainen.

Valtuuston kolmetuntinen kokous on nähtävänä täällä. – SK