Syksyllä Vehkasuon lähteen vesi enää lorota putken päästä, vaan Ely-keskus purkaa pois kaikki rakenteet. Lähteen virtauksen uomaan tuodaan kivimursketta, missä vesi tulee virtaamaan.

 

 

Vehkasuon lähteen rakennelmat puretaan

 

Vehkasuon lähde Kintaudella aiotaan syksyllä ennallistaa eli kaikki rakennetut rakenteet puretaan pois. Suosittu lähde on ollut viime syystalvesta asti käyttökiellossa, eikä vesi ole puhdasta. Tien toisella puolella olevasta rengaskaivosta tai muualta rakenteista sekoittuu pintavesiä lähteen veteen, ja muutakin riskiä on.

Kuntatekniikan insinööri Marko Riihimäki, Keski-Suomen ELY-keskuksen tienpidon suunnitteluyksikön päällikkö Jari Mikkonen ja Kintauden vesiosuuskunnan puheenjohtaja Risto Paakkunainen pitivät lähteestä palaverin viime viikolla. Riihimäen mukaan mikään taho ei halua ottaa vastuuta veden puhtaudesta ja sen valvonnasta, joten päädyttiin ratkaisuun, että Ely-keskus purkaa rakenteet kokonaan ja lähde ennallistetaan luonnontilaan. Lähteen virtauksen uomaan tuodaan kivimursketta, missä vesi tulee virtaamaan.

– Tarvittaessa kunta olisi voinut osallistua korjauskustannuksiin, jotka on arvioitu olevan noin 3.000 euroa, mutta emme voi kunnan vastuulle ottaa tällaista lähdettä ja haluamme minimoida kaikki riskit. Rahasta tämä ei siis ole kiinni, vaan siitä, kuka ottaa vastuun veden laadusta. Tätä vastuuta ei halua ottaa myöskään Ely, Riihimäki kertoo.

Vehkasuon lähteenkin tilannetta silmällä pitäen, kunta on rakennuttanut uuden vesipisteen Varikolle osoitteeseen Rantatie 2. Sieltä saa hakea omaan astiaan puhdasta vesijohtovettä ja alue on valvottu. – Vedenottopiste palvelee myös vesijohtoverkoston korjaustilanteissa. Vehkasuon lähteelle ja vanhan kirkon parkkialueelle on tarkoitus tehdä kyltit, joissa kerrotaan uudesta vedenottopisteestä.

Ely-keskus on tehnyt Petäjäveden pohjavesialueiden arvioinnit uudestaan ja kunta on antanut niistä omat lausuntonsa. – Kyseessä on yleinen tarkastelu ja tarvittaessa pohjavesialueen luokitusta voidaan muuttaa, Riihimäki sanoo. – SK