Kuva: Anne Kalliola

 

Vanhan kirkon ympärillä on monta verkkoa vesillä

 

Petäjäveden vanhan kirkon ympärillä on parin vuoden aikana tapahtunut paljon näkyvää ja näkymätöntäkin kehitystä.

Kirkko on saanut omat nettisivunsa ja nettikauppansa, oman logon ja uuden visuaalisen ilmeen, uusia somekanavia sekä kauniit, päivitetyt esitteet 9 kielellä. Kirkon oppaiden työtapoja ja työhön perehdytystä on kehitetty, vanha kirkko -tuotteiden esillepanoa mietitty uudelleen sekä järjestetty useita tilaisuuksia, kuten maailmanperintökohteen 25-vuotisjuhlaseminaari, jotka ovat koonneet yhteen vanhan kirkon vaikutuspiirissä toimivia avainhenkilöitä ja -tahoja.

Näkymättömiin jäävää, taustalla tapahtuvaa edistystäkin on paljon.

Jyväskylän yliopistossa järjestettiin syksyllä 2019 Petäjäveden vanha kirkko -kurssi, jossa eri alojen opiskelijat kehittivät vanhan kirkon vierailukokemusta suunnittelemalla omat opastuskokonaisuudet esimerkiksi kirkon ympärillä olevalle hautausmaalle ja  taidehistoriasta kiinnostuneille. Näitä opastusrunkoja on tarkoitus pilotoida vanhalla kirkolla erilaisissa teemapäivissä. Jatkokurssia on jo pohjustettu sekä yliopiston että JAMK:in kanssa.

Uusia rahoituskanavia vanhan kirkon erilaisille tarpeille on sekä etsitty että löydetty: Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi keväällä 30 000 euroa vierailukeskuksen näyttelyarkkitehdin palkkioon sekä keskisuomalaisen maailmanperinnön digitaalisen opastuskonseptin tuottamiseen. Petäjäveden seurakunta puolestaan sai Museovirastolta 20 000 euroa vanhan kirkon hoito- ja käyttösuunnitelman päivittämiseksi. Rahoitusta käytetään myös palkkaamalla työntekijä, joka alkaa ensi syksynä etsiä lopullista ratkaisua vanhan kirkon opastuskeskuksen rahoittamiseksi. Tehtävää hoitaa Jorma Pietiläinen 1 kk:n ajan.

Opastuskeskuksen taustalla sattuu ja tapahtuu koko ajan, ja toiveissa olisi, että syksyllä päästäisiin hakemaan rakennuslupaa ja sitä myötä ELY-keskuksen tukea (75% kustannusarviosta) sekä yksityistä rahaa (25% kustannusarviosta) rakentamiseen.

 

Kehityksen moottori

 

Kehityksen taustalla on matkailu- ja kulttuuripalveluhanke, joka käynnistyi reilut kaksi vuotta sitten. Hankkeen toimintakautta on jäljellä ensi kevääseen asti ja sitä rahoittavat Museoviraston ja Kirkkohallituksen lisäksi Petäjäveden kunta, seurakunta ja Vanhan kirkon säätiö. Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja edistää kestävää matkailua Petäjäveden vanhan kirkon ympäristössä ja yleisemminkin Petäjäveden alueella.

Työmaa on laaja ja kokonaisuudessa on ollut lukemattomia langanpäitä, joita on pidellyt käsissään hankepäällikkö Katriina Holm.

– Tässä on ollut ihan valtavasti työtä ja eri neuvottelupöydissä istumista, ja paljon olen tehnyt ihan sellaista perustyötäkin, joka on jäänyt resurssien puutteen takia aiemmin tekemättä. Hanketyön ohella olen toiminut Vanhan kirkon säätiön sihteerinä ja Maailmanperintökohteiden yhdistyksen hallituksessa sekä tukenut Petäjäveden kuntaa viestinnän kehittämisessä, Holm kertailee.

– Se minua harmittaa, etten ole vielä jakanut työpanostani suoraan seurakunnalle, senkin haluaisin vielä tehdä.

Tärkeimmät tavoitteet, joiden toivotaan toteutuvan ennen hankkeen loppua, ovat:

 • opastuskeskuksen saattaminen rakennusvaiheeseen
 • ympärivuotisen maailmanperintökoordinaattorin rahoituksen järjestäminen
 • yhteistyön kehittäminen Petäjäveden lukion kanssa siten, että lukiolaisista saataisiin ympärivuotisia vanhan kirkon oppaita
 • yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa siten, että heidän tuotteitaan olisi mahdollista myydä vanhan kirkon verkkokaupassa ja että kaikilla lähistön toimijoilla olisi solmittuna sopimus vanhan kirkon brändin käytöstä. – MY

 

Hankkeen myötä vanhasta kirkosta on saatu paljon kaunista kuvamateriaalia, kaikkina vuodenaikoina. Yhtenäinen, korkealaatuinen visuaalinen ilme on tärkeä osa vanhan kirkon viestintää. Uudet nettisivut löytyvät täältä: www.petajavedenvanhakirkko.fi. Myös opastusesitteet on uusittu, ja ne löytyvät nyt yhdeksällä kielellä. Kuvat: Anne Kalliola, Jussi Jäppinen ja Olli Koponen.

 

 • Vanha kirkko valmistui v. 1763
 • Maailmanperintökohteen status v. 1994
 • Vuosittain noin 14 000 vierailijaa ympäri maailman.
 • Opastukset ja maailmanperintökohteen velvoitteet seurakunnan vastuulla v. 2001 asti, jolloin Vanhan Kirkon Säätiö perustettiin.
 • Säätiö vastaa kirkon opastoiminnasta ja markkinoinnista. Aika ajoin töissä maailmanperintökoordinaattoreita.
 • Taustaorganisaationa myös Vanhan kirkon hoitokunta, jonka pj. kirkkoherra Laura Laitinen.
 • Matkailu- ja kulttuuripalveluhanke käynnistyi v. 2018, hankkeella oma työntekijä. Hankkeen ohjausryhmän pj. kunnanjohtaja Eero Vainio, ryhmässä edustajat laajasti eri tahoilta.

 

 

Toimittajalta

Vanhan kirkon hankkeessa on nyt niin paljon palloja ilmassa, että on suorastaan ihme, jos jokainen niistä löytää maalinsa: opastuskeskuksen lisäksi vaiheessa on erityisesti pitkän tähtäimen ratkaisu siihen, että vanha kirkko voisi toimia matkailu- ja maailmanperintökohteena vakaasti ja koko ajan kehittyen, niin talouden kuin toiminnankin näkökulmasta.

Meneillään oleva hanke on osoittanut vähintäänkin sen, että oikein kehittyäkseen vanha kirkko tarvitsee oman työntekijänsä, ja työntekijä taas palkkansa. Kolmen köyhän (kunta, seurakunta ja säätiö) palvelukseen tätä työntekijää tuskin voidaan palkata, mutta onhan maailmassa rahaa, kun vain löytäisi sen oikean tahon!