Syrjäharjun retkipolku kulkee osan matkaa harjun laella.

 

 

Petäjäveden lähiluonto kutsuu virkistymään

 

Petäjäveden kunnan verkkosivuilta löytyy varsin yksityiskohtaiset reittiohjeet ja opaskartat paikallisille retkikohteille. Älypuhelin ja siihen saatavat karttasovellukset ovat hyvä apu retkillä. Varsinkin silloin kun haluaa poiketa merkityltä reitiltä tutustumaan läheisyydessä oleviin muihin luontokohteisiin. Kartoiltahan voi löytää matkan varrelle osuvia mäkiä, lampia, koskia sekä muita kiinnostavia paikkoja.

 

Tampinkierros

 

Petäjäveden länsiosassa Urrianperällä sijaitseva Tampinkierros kiertelee varsin helppokulkuisessa suo- ja kangasmaastossa Teerijärvensuon luonnonsuojelualueella ja sen liepeillä. Pehmeimmillä suo-osuuksilla on pitkospuut. Kolmikilometrisen polun varrella on lukuisia opastauluja, joissa kerrotaan alueen luonnosta sekä riistan- ja metsänhoidosta. Teerijärven rannalla noin kierroksen puolivälissä on taukopaikkana laavu ja nuotiopaikka sekä polttopuuvarasto ja kuivakäymälä. Muistona suolla tehdyistä teeritutkimuksista on suon keskellä oleva tarkkailukoju. Kojuun voi mennä katsomaan vaikkapa keväistä teerien soidinta tai muuta suon elämää. Suolla on tehty vajaa vuosikymmen sitten entisöintitöitä, joiden jäljet ovat pikkuhiljaa hautautumassa sammalten alle. Toimet ovat parantaneen suon luonnontilaa ja kehitys jatkuu edelleen.

 

Karhunahas

 

Karhunahas sijaitsee Töysänperällä aivan Petäjäveden luoteiskulmassa Multian kunnan rajalla. Se on rauhoitettu luonnonkaunis ja jylhä aarnialue, joka koostuu rotkokanjonista ja sen pohjalla virtaavasta joesta suvantoineen. Alueen ympäristö on edelleen varsin luonnontilaista. Parkkipaikalta on noin 600 metriä rotkon äärellä olevalle laavulle ja nuotiopaikalle. Maasto on vaihtelevaa, mutta kuitenkin helppokulkuista. Polttopuut neuvotaan ottamaan mukaan parkkipaikalla olevasta pienestä varastosta. Rotkokanjonin ympäri kiertää merkitty noin 700 metrin mittainen Karhunpolku, joka kulkee paikoitellen rikkonaisessa kalliomaastossa, mikä tekee kulkemisen vaativaksi, varsinkin märällä kelillä. Polku kulkee osin kartallekin merkityllä luonnonsuojelualueella ja tarjoaa uusia katselukulmia kohteeseen. Polun pohjoiskulmassa oleva usean metrin putous on tulva-aikoina nähtävyys.Vaihtoehtoinen lähestymissuunta Karhunahtaalle on 4,1 kilometrn reitti Haarajärventieltä. Reitin alkuosa kulkee metsäautotietä pitkin ja loppuosa 0,9 kilometriä on merkitty maastoon. Tällöin luontoretkelle voi saada helposti lisää mittaa.

 

Töllin lenkki

 

Töllin Taival on keskustasta lähtevä noin 12 kilometriä pitkä kävely- tai polkupyöräreitti Jämsänveden ympäri. Reitille voi lähteä joko Verkkalantietä pitkin tai Rukoilantietä paloaseman kohdalta. Kummastakin suunnasta on viitoitus merkittävimmissä risteyksissä. Verkkalantien läheisyydessä, Tervalammesta laskevan puron varressa on lähde, jolle on opasteviitta. Järvenpäänkankaalla, 5 kilometriä keskustasta on Ramin Tölli, taukopaikka. Töllillä on ympärivuotinen tulentekomahdollisuus, polttopuita löytyy valmiiksi pilkottuina. Läheisyydessä on myös kuivakäymälä. Tölli varustuksineen on tarkoitettu kävellen tai polkupyörällä liikkuvien käyttöön. Reitin voi kiertää kumminpäin haluaa. Töllin lenkin alussa on näkymä Verkkalan sillalta Salmensillan suuntaan. Tervapuron kohdalla on näyttävää kotkansiipikasvustoa. Tölliltä lähdön jälkeen kulkija ylittää pian Pengerjoen suurimman kosken Pengerkosken. Suurien virtaamien aikaan koski kuohuu näyttävästi, aurinkoisina kesäpäivinä Pengerkoskella voi onnekas päästä näkemään neidonkorentojen tanssia. Loppumatkalla ylitetään vielä Merovenjoki (Pengerjoen sivujoki) ja ennen Olkkolaa Lammasjoki.

 

Pirunkivi

 

Pirunkivi on kivilohkare, jossa on luonnon muovaama pyöreä onkalo. Kolon nimikin on salaperäinen, sitä kutsutaan tafoniksi, joka on yleensä lohkareen tai kallion kyljessä. Kohde sijaitsee Kintauden ja Metsäkulman välisellä tiellä, Hirvimäentie 470. Opasteviitta tienvarressa oheistaa kohteeseen. Tienhaarasta noin 20 metrin päässä on mahdollisuus kahden auton pysäköintiin. Edestakainen reitti on helppokulkuista maastoa, alueella ei ole suuria korkeuseroja. Polun varrella on kosteammilla kohdilla pitkospuut. Kuivalla kelillä reitin voi hyvin tehdä lenkkareissa. Matkaa tietä kohteelle on noin puoli kilometriä. Polun alkupäässä ja perillä on kohteesta kertovia tauluja. Polku menee suoraan Pirunkivelle. Jos varaa aikaa pitemmälle retkelle, Pirunkiven ohi johtaa polku 100 metrin päässä olevalle metsäautotielle, joka päättyy noin kilometrin päässä Paljakkokalliot-nimiselle laajahkolle kalliomännikköalueelle. Siellä kulkiessa voi kokea Lapin tuntua.

 

Syrjäharjun retkipolku

 

Kunnan verkkosivuilta en tätä retkikohdetta löytänyt, netin hakupalvelusta polku löytyy. Polun lähtö- ja paluupiste on Petäjävesi-Multia maantieltä ennen Pengerjoen siltaa vasemmalle erkaneva Penkkalan tienhaara. Heti risteyksen jälkeen vasemmalla on opastustaulu retkipolulle, jonka pituus on noin 3-4 kilometriä. Polku on helppokulkuinen ja kauttaaltaan kuivaa kangasmaata. Tieosuuksilla liikenne on tavallisesti hyvin vähäistä ei siitä yleensä koidu retkeilijälle haittaa. Matkan varrella on opasteina punaruskeita maalitäpliä puissa, kivissä ja käännekohdissa nuoliopasteita. Reitin varrella on opastauluja asutuksesta, tervanpoltosta ja harjun olemuksesta. Harjussa on kunnan vedenottamo. Reitistä on noin kilometri Metsähallituksen omistamaa vanhojen metsien suojelualuetta, jossa puusto on iältään 100-200 vuotta. Harjuun noustessa ja sieltä laskeutuessa on jyrkähköt rinteet, jotka antavat kokemuksen harjun luonteesta. Harjun laella kulkeva polku on monen mielestä polun hienoin osuus. Harjumetsät ovat hupenemassa olevien metsätiaisten ja usean tikkalajin valtakuntaa. Myös metson siellä voi kohdata. Syrjäharjun laella kulkee polkuja enemmänkin. Kartoille merkitty polkuja voi alueen lukuisten metsäautoteiden kanssa hyödyntää omaehtoisessa lenkkeilyssä. 700 metrin päässä oleva Arabiankorven luonnonsuojelualue sijoittuu sopivasti metsäautotien varrelle, joten sopivalla lenkkivalinnalla poikkeaminen luonnonsuojelualueen ikimetsään on vaivatonta.

 

– Lauri Ijäs

 

Syrjäharjun retkipolku kulkee osan matkaa harjun laella. Karhunahtaan kallioseinämä kuvattuna vastapuolelta Karhunpolulta.Tampinkierroksen taukopaikka on Teerijärven rannalla.