Palvalahden kaava-alue jaettiin kahtia

 

Palvalahden teollisuusalueen asemakaavan muutosta viedään nyt eteenpäin kahdessa osassa. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä viime vuoden loka-marraskuussa. Silloin siitä annettiin seitsemän lausuntoa ja kolme muistutusta. Saadun palautteen perusteella kaava päätettiin jakaa kahteen osaan. Nyt viedään eteenpäin itäosan kaavaa, länsi-pohjoisosan osalta tarvitaan vielä lisäselvityksiä ja sen kaavaprosessia jatketaan myöhemmin.

Aiemmin nähtävillä ollutta kaavaehdotusta kritisoitiin asumisen sallimisesta teollisuusalueella sekä kaupallisten palveluiden mitoituksesta. Lisäksi haluttiin tarkistuksia hulevesiselvitykseen ja mainostaulujen sijoittamiseen.

Alueen voimassa olevassa asemakaavassa sallitaan asuminen ja alkuperäisellä kaava-alueella myös on asuntoja.

– Voimassa olevassa asemakaavassa sallitaan teollisuushallien yhteyteen asunnon rakentaminen. Asuntojen tai muiden oleskelutilojen olosuhdevaatimukset määritellään terveydensuojelulaissa ja sen nojalla annetussa asumisterveysasetuksessa. Teollisuusalueella sijaitsevien asuntojen kohdalla toimenpiderajojen ylittyminen on todennäköisempää kuin esimerkiksi varsinaisesti asumiseen tarkoitetuilla alueilla. Muun muassa tämä asia liittyy länsi-pohjoisosan lisäselvityksiin; tässä itäosassa asumista ei ole, aluearkkitehti Susanna Paananen kertoo.

– Alkuperäisessä ehdotuksessa oli myös sallittu enemmän kaupallisten palveluiden kerrosneliömetrejä kuin alueen yleiskaavassa ja maakuntakaavassa on alueelle suunniteltu. Nyt määrää on pienennetty. Alueelle voi edelleen sijoittua erikoistavarakauppaa, esimerkiksi työkalu- tai varaosamyymälä, rakennuskonevuokraamo tai vastaava, mutta ruokakauppaa tai muuta vähittäistavarakauppaa alueelle ei sallita.

 

Tilaa monipuolisesti

 

Palvalahden kaava-alueen kokonaispinta-ala on 41 hehtaaria, nyt kaavoitettava itäosa on kooltaan 19 hehtaaria. Alueelle on merkitty 13 teollisuustonttia. Tonttijako on ohjeellinen, eli kiinteistöt voivat muodostua myös toisin kuin kaavaehdotukseen on merkitty. Alueelle on kaavaehdotuksen mukaan mahdollista rakentaa teollisuus-, varasto- ja toimitiloja yhteensä noin 63.000 kerrosneliömetriä.

– Olemme pyrkineet tekemään hyvin joustavat kaavamääräykset, jotta kunnalla olisi tarjottavana hyviä teollisuustontteja monipuolisesti. Kaava mahdollistaa hyvin monen alan teollisuuden sijoittumisen alueelle. Lisäksi tietyille tonteille voi välivarastoida puuta ja alueelle sallitaan myös biokaasulaitoksen sijoittaminen; varmaa tulijaa siihen ei ole vielä tiedossa, mutta se on herättänyt kiinnostusta, Paananen kertoo.

Kaava-alue on pääosin kunnan omistuksessa. Rakennuslupia alueelle voidaan myöntää, kun kaava on hyväksytty ja se on lainvoimainen. Kaavaehdotus on nähtävillä elokuun loppupuolelle asti ja valtuuston hyväksyttäväksi kaava olisi tarkoitus saada tämän vuoden aikana. Kaavakartta ja kaavaselostus liitetiedostoineen löytyvät kunnan nettisivuilta. – TL