Kissojen ulkoileminen vapaana herättää keskustelua etenkin taajamissa. Järjestyslaki ei määrää kissoja pidettäväksi kiinni, mutta toisaalta omistajan pitäisi valvoa, missä kissa kulkee.

 

 

 

Kissojen ulkoilu herättää keskustelua

 

 

– Koirien kohdalla säädökset kiinni pitämisestä ovat selvät, mutta kissojen osalta laeissa on enemmän tulkinnanvaraa, Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valvontaeläinlääkäri Mikko Kananen toteaa.

Järjestyslain mukaan koirat on pidettävä taajama-alueella kytkettynä ja koirien jätökset on kerättävä. Koiraa ei saa myöskään päästää ollenkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, toriaikaan torille, yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle eikä urheilukentälle, ellei se ole erikseen sallittua. Metsästyslaki määrää koirat pidettäväksi kiinni maaliskuun alusta elokuun 19. päivään, eikä koiria saa muulloinkaan pitää irti ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa.

– Koirien osalta ainoastaan se, että koiria ei saa pitää metsässä irti ilman maanomistajan lupaa, unohtuu monilta, Kananen sanoo.

– Sen sijaan kissojen osalta kiinni pitäminen tai vapaana kulkeminen herättävät keskustelua.

Järjestyslaissa kissoja ei määrätä pidettäväksi kiinni. Sen sijaan järjestyslaissa määrätään, ettei kissoja saa päästää yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, toriaikana torille, ladulle tai urheilukentälle, eikä myöskään kytkemättömänä kuntopolulle.

– Kissan omistajan on huolehdittava siitä, ettei kissa mene kielletyille paikoille; käytännössä se on ainakin taajamissa aika hankalaa, jos kissan päästää ulkoilemaan vapaasti, Kananen sanoo.

 

Vaaraa kissallekin

 

Kananen itse on sitä mieltä, että kissan pitäisi ulkoilla joko valjaissa tai erikseen rakennetussa ulkoilutarhassa. – Jos kissa ulkoilee vapaasti, vähimmäisedellytys on, että se pääsee vapaasti säänsuojaan.

– Viranomaisten rooli on tässä todella hankala. Kissojen vapaana kulkemisesta tulee paljon kysymyksiä, se on kestoaihe meillä ympäristöterveydenhuollossa ja joskus olemme jakaneet joillekin alueille kirjeitäkin asiasta. Itse olen sitä mieltä, että kun lemmikkieläimen ottaa, siitä pitää myös huolehtia ja katsoa, ettei se joudu vaaraan. Jos koira karkaa pihasta, siitä ollaan heti kovasti huolissaan, miksi siis ei myös kissasta.

Vaaraa vapaasti liikkuville kissoille aiheuttavat muun muassa autot, ja maaseudulla esimerkiksi kanahaukka tai huuhkaja. Kissa itse taas tappaa jyrsijöiden lisäksi pikkulintuja.

– Tilastotietoja minulla ei ole, mutta aika ison määrän pikkulintuja kissat syövät. Kissa luokitellaan vieraslajiksi Suomen luonnossa. Navetoissa ja talleissa kissat pyydystävät haittaeläimiä, mutta muuten maaseudullakaan niiden ei ole yhtään sen parempi ulkoilla vapaasti kuin taajamissa, Kananen toteaa.

Kissat eivät tunne rajoja, joten vapaana liikkuvat kissat käyvät tarpeillaan myös naapureiden pihoissa. – Omille kissoilleen ulkoilutarhoja rakentaneet ovat tuskastuneet siitä, kun vapaana liikkuvat kissat tulevat haastamaan tarhassa olevia kissoja ja tuovat ehkä mukanaan tautejakin, Kananen kertoo. – En kuitenkaan suosittele loukuttamaan sellaisia kissoja, joiden omistaja on tiedossa. Loukuttaminen on kissalle aika traumaattinen kokemus; parempi olisi, että ongelma saataisiin hoidettua ihmisten välisellä vuoropuhelulla. – TL