Uutena kaavanhankkeena suunnitellaan Litman asemakaavan muutosta, jossa tavoitteena olisi tutkia Litman omakotitaloalueen laajentumisen mahdollisuuksia.

 

 

 

Kaavoituksella tilaa yrityksille

 

 

Petäjävedellä on tällä hetkellä vireillä neljä kaavahanketta ja suunnitteilla kolme. Vireillä olevat kaavat koskevat lähinnä yritystoimintaa, uusilla kaavahankkeilla olisi tarkoitus lisätä myös omakotitalotontteja.

Tällä hetkellä nähtävillä on Välitien asemakaavamuutos, jonka tavoitteena on päivittää toteutunutta maankäyttöä teollisuusalueella.

– Kaavaan tehdään pieni tekninen muutos. Osalle alueesta on rakennettu kevyen liikenteen väylä, ja nyt kaavassa levennetään katualuetta sen verran, että kevyen liikenteen väylä mahtuu katualueelle, aluearkkitehti Susanna Paananen kertoo.

Palvalahden asemakaavamuutos ja laajennus on ollut jo kaavaehdotuksena nähtävillä. Nyt siihen tehdään saadun palautteen perusteella muutoksia ennen jatkokäsittelyä.

Valtatie 23:n ja valtatie 18:n risteysalueen eli kortteli 43:n asemakaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön sijoittuminen alueelle. Uusi kaava on tulossa ensimmäisen kerran nähtäville kesän aikana, kaavan valmistuminen menee ensi vuoden puolelle.

– Kyseessä on lähinnä tekninen muutos, jossa tarkistetaan korttelin käyttötarkoituksen ja kaavamääräysten ajantasaisuus sekä rakennusoikeuden määrä. Yleiskaavan perusteella paikalle on jo mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö, mutta asemakaava vaatii muutoksen.

Tällä hetkellä paikalla on iso puiden varastointialue, Paananen kertoo. – Kaavamuutos mahdollistaisi sen, että jos esimerkiksi Halpa-Halli tai muu vastaava haluaisi tulla Petäjävedelle, meillä olisi osoittaa sille paikka.

Edelleen vireillä on myös Pitkälänvuoren Tuulipuiston kaavahanke. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä vuonna 2016.

– Se on hankekaava, joka etenee hanketoimijan aikataulun mukaan, Susanna Paananen toteaa.

Timo Koljonen Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy:stä kertoo, että kaava olisi tarkoitus saada uudelleen luonnoksena esille nyt kevään tai alkukesän aikana.

– Tuulivoimatekniikka on muuttunut paljon ja olemme tehneet muutoksia aiemmin nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen, joten kaava tulee nähtäville uudestaan luonnoksena. Aikataulu on vielä hieman auki, mutta jos jo olemassa oleva muuttolintuaineisto ympäristöselvityksessä riittää, saamme kaavaluonnoksen nähtäville nyt kevään tai alkukesän aikana, Koljonen sanoo.

 

Uusissa suunnitelmissa omakotitalo-tontteja

 

Uusia omakotitalotontteja suunnitellaan sekä Ritoniementielle että mahdollisesti Litmaan, molemmat suunnitteilla olevat asemakaavamuutokset koskevat kunnan omistamaa maata.

Ritoniementien asemakaavamuutoksessa aikoinaan rautatiealueeksi varattu alue kaavoitettaisiin omakotitalotonteiksi.

– Rautatiealuemerkinnälle ei ole enää tarvetta, eikä aluetta siihen tarkoitukseen ole käsittääkseni koskaan käytettykään. Vieressä on omakotitaloalue, uusilla tonteilla voitaisiin laajentaa sitä aluetta, Susanna Paananen sanoo.
– Litman alueen asemakaavamuutoksen tavoitteena olisi tutkia Litman omakotitaloalueen laajentumisen mahdollisuuksia.

Sekä Ritoniementien että Litman asemakaavamuutokset on mahdollista laittaa vireille syksyn aikana, kaavoitus voidaan tehdä aluearkkitehtipalveluissa ensi vuoden aikana. Sen sijaan kolmas suunnitteilla oleva kaavahanke vaatisi ulkopuolisen tekijän, eikä sen aikataulusta ole vielä tietoa.

– Palvalahti-Kintaus -osayleiskaavan muutos vaatii ison työmäärän ja se on kallis; tässä taloudellisessa tilanteessa täytyy miettiä, koska siihen lähdetään. Joka tapauksessa työ on jaettava usealle vuodelle, Paananen sanoo.

Palvalahti-Kintaus -osayleiskaava ei ole vanha, se on valmistunut vuonna 2014, mutta Paanasen mukaan siinä on paljon korjattavaa.

– Todennäköisesti nykyisessä kaavassa ei toteudu maanomistajien tasapuolinen kohtelu, kaavan emätilaselvitykset pitäisi tarkistaa. Kaavassa on myös vanhentuneita ja ristiriitaisiakin kaavamääräyksiä, Paananen selvittää. Kaava-alue ulottuu Palvalahdesta Jyväskylän rajalle.
Petäjäveden kaavoihin voi nyt tutustua myös kunnan nettisivujen kautta.

– Olemme ladanneet karttapalveluun ajantasa-asemakaavan, rantakaavat ja yleiskaavat. Lisäksi palveluun on ladattu kaavamääräykset ja sieltä saa omaa kiinteistöään koskevia tietoja. Kaavamääräyksissä saattaa kyllä vielä olla joitakin virheitä, päivitämme niitä sitä mukaa, kun jotain muutettavaa löytyy. – TL

 

 

Susanna Paananen aloitti vuosi sitten Petäjäveden, Multian ja Uuraisten yhteisenä aluearkkitehtinä. Aluearkkitehdin työ koskee kaikkea mahdollista maankäytön suunnitteluun liittyvää. Kunnat ostavat palvelun Saarijärven kaupungilta.