”Ihanaa kun pääsee kouluun”

 

Lähiopetukseen palaamisen jälkeen oppilaita on jäänyt opiskelemaan kotiin melko pieni määrä: Kirkonkylän koulusta 23, Kintaudelta 10 (alakoulujen oppilasmäärän ollessa yhteensä 350) ja yläkoulusta 13 (162).

Sivistystoimenjohtaja Timo Holm kertoo, että lähiopetukseen palaaminen on sujunut yllättävän hyvin. – Oppilaat ovat selvästikin riemuissaan päästessään taas näkemään kavereitaan, Holm toteaa.

Holmin mukaan kouluissa toimitaan pääasiassa oman ryhmän kesken ja oppilasryhmien kohtaamisia sekä sekoittumista vältetään mahdollisuuksien mukaan. Ruokailut ja välitunnit on järjestetty porrastetusti ja kaikkia tiloja käytetään mahdollisimman laajasti.

– Koulukuljetuksissa väljyyttä tuo jonkin verran se, että osa oppilaista kulkee kävellen, polkupyörillä ja mopoilla tai huoltajien kuljettamina. Lisäksi porrastus Kintauden ja Kirkonkylän koulujen alkamis- ja päättymisaikojen osalta antaa mahdollisuuden koko kuljetuskaluston hyödyntämiseen, Holm kertoo.

Holmin mukaan varsinkin henkilökunta joutuu nyt venymään, koska jokainen oppilasryhmä tarvitsee jatkuvaa valvontaa. – Opettajalle ei jää välitunnin aikaa tehdä koontia edellisestä tunnista, valmistella materiaaleja tai seuraavaa tuntia.

 

Yhteishenki kasvaa

 

Myös Kirkonkylän koulun rehtori Hanna-Maria Jylhä kertoo, että päivät ovat sujuneet yllättävän hyvin. – Pienet oppilaat ovat kommentoineet, että ihanaa kun pääsee kouluun. Olemme ulkoilleet paljon, ja leikit oman luokan kesken sujuvat mukavasti. Uskoisin, että tämä kasvattaa luokan yhteishenkeä, Jylhä arvioi.

– Kuudesluokkalaisten puolesta olen iloinen, että he pääsevät päättämään yhdessä alakoulutaipaleensa, Jylhä lisää.

– Oppilaat ovat tulleet mielellään kouluun, sanoo myös Kintauden koulun rehtori Heikki Tyrväinen. – Kavereiden näkeminen on koettu hienoimpana asiana. Kodeissa on hyvin valmistettu oppilaita lähiopiskeluun. Käsihygienia on mielletty hyvin. Tehtyjä aikataulu- ja järjestelymuutoksia ei juurikaan ole kyseenalaistettu, vaan on hyvin hyväksytty se, että ollaan vain oman luokan kanssa. Turva-etäisyyksien pitäminen on toki haastavaa omassa luokassa, mutta kontaktit eri luokkien välillä on pystytty hyvin minimoimaan, Tyrväinen kertoo.

Petäjäveden alakoulujen ympäristössä on hyvin tilaa erilaisille ulkoilumahdollisuuksille, ja niitä onkin hyödynnetty runsaasti opetuksessa. – SK