Kunta lomauttaa työntekijöitään

 

Koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi maanantaina kokoontunut kunnanhallitus päätti aloittaa henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut.

Poikkeusolot vähentävät kunnan palvelujen tarvetta ja toisaalta joidenkin palvelujen työmäärä on lisääntynyt. Kunnan laajennettu johtoryhmä on käynyt läpi henkilöresursseja ja akuuttiin tilanteeseen on pystytty reagoimaan työntekijäkohtaisilla järjestelyillä, eli siirroilla etätöihin, eri tehtävään tai työyksikköön, vuosilomien pitämisellä sekä palkattomilla poissaoloilla. Kunnalla ei kuitenkaan ole näissä poikkeusoloissa edellytyksiä tarjota kaikille työntekijöilleen ja viranhaltijoilleen työtä.

Yt-neuvotteluilla tavoitellaan niiden työntekijöiden lomauttamista osa- tai kokoaikaisesti, joiden työ on tilapäisesti poikkeustilanteen vuoksi vähentynyt. Henkilöstöä koskevat työnantajan toteuttamat toimenpiteet voivat olla osa-aikaistuksia tai enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia. Kunnan yhteistyötoimikunta kokoontuu 2.4. aloittamaan neuvottelut.

– Käytännössä lomautukset alkavat kunnallisella puolella vasta toukokuun puolessa välissä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Hanna Hautamäki toteaa.

 

3,8 miljoonaa euroa miinuksella

 

Petäjäveden kunnan taloustilanne on historiallisen huono ja talous on heikentynyt vuodesta 2016 lähtien. Kunnanhallitus käsitteli viime vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka on peräti -3.844.727,17 alijäämäinen.

Vuoden 2019 talousarvio laadittiin alun perin 700.000 euroa alijäämäisenä, mutta arviota jouduttiin korjaamaan vuoden aikana sosiaalipalvelujen kulujen kasvun, ennakoitua heikomman verotulokertymän sekä vesikriisin aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi. Suurin yksittäinen tekijä reippaassa miinustuloksessa on Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n tilanteesta johtuva pakollinen varaus -1,95 miljoonaa euroa.

Myös tämän vuoden 2020 talousarvio on laadittu valmiiksi alijäämäisenä ja lisäksi koronatilanne merkitsee kunnan verotulojen heikkenemistä, sijoitustuottojen dramaattista laskua sekä sotemenojen kasvua. Kunta on tilannut talouden tasapainotusselvityksen BDO Oy:ltä ja kunnanhallitus on nimennyt talouden tasapainottamistyöryhmän.

Tänä vuonna Petäjäveden kunta hakee harkinnanvaraista valtionosuutta. Viime vuonna sitä ei haettu.

 

Biokaasutuotantoa Petäjävedelle?

 

Yritysympäristövisionääri Jorma Pietiläinen oli valmistellut kunnanhallitukselle pykälän biokaasutuotannon käynnistämisedellytyksien selvittämishankkeesta. Hankkeelle voi hakea EU:n maaseuturahaston tukea 20.000 euroa, joka kattaisi kaikkihankkeen kulut. Hankkeen tavoitteena on selvittää edellytykset biokaasutuotannon käynnistämiselle Petäjävedellä.

Kunnanhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen 2020-2021 ja antaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle. – Olennaista kaavoituskatsauksessa on, että Litmaan ja Ritonimentien alkuun on mahdollista saada uusia omakotitalotontteja, Hautamäki toteaa.

Kunnanhallitus kokoontuu poikkeustilanteessa viikoittain. Seuraavat kokoukset ovat torstaina 9.4. ja maanantaina 20.4. Kunnanvaltuuston kokousajankohdaksi on alustavasti sovittu maanantai 27.4. kello 18. Viime vuoden tilinpäätös ja henkilöstökertomus tulee käsitellä kunnanvaltuustossa kesäkuun loppuun mennessä. – SK