Uusi tekninen johtaja valittiin

 

Kunnanhallitus valitsi maanantaisessa kokouksessaan yksimielisesti ja valintatyöryhmän esityksen mukaisesti uudeksi tekniseksi johtajaksi insinööri (YAMK) Mikael Nummen. Valintatyöryhmän mukaan Nummen vahvuuksia ovat laaja-alainen kokemus ja näkemys teknisen johtajan tehtäväalueesta, tehtävään soveltuva koulutus, esimieskokemus sekä työyhteisöön ja työtehtävään hyvin istuva persoona. Teknisen johtajan kokonaispalkka on 4.800 euroa kuukaudessa. Nummi aloittaa tehtävässään pääsiäisen jälkeen. Virkaan haki 24 henkilöä.

Kunnanhallitus käsitteli viime vuoden talousarvion ylitykset. Perusturvan toimintakate ylittyy noin 250.000 eurolla, mikä johtuu henkilöstökulujen lomapalkkavelan kasvusta ja asiakaspalveluostojen ylityksistä. Perusturvassa asiakaspalvelut ylittyivät 130.000 euroa. Lapsiperheiden palveluiden osuus ylityksestä on 40.000 euroa (mikä johtui akuuteista avohuollon sijoituksista ja kotipalvelun hankinnoista akuutteihin tilanteisiin), vammaispalveluiden osuus on 30.000 euroa (joka tuli odottamattomasta kuntoutusjaksosta ja avustuksesta akuutissa tilanteessa), ja vanhuspalveluiden osuus on 60.000 euroa (mikä johtui vesikriisistä aiheutuneista kustannuksista sekä Petäjäkodin remontista johtuneista perhehoidon ja kahden ostopalvelupaikan kustannuksista).

Sivistyksen osalta toimintakate ylittyi lähes 170.000 euroa, mikä johtui henkilöstökulujen lomapalkkavelan kasvusta ja asiakaspalvelujen ostojen ylityksillä. Sivistyksessä asiakaspalvelut ylittyivät yhteensä 50.000 euroa. Suurin ylitys on perusopetuksen asiakaspalveluissa, joka johtuu perusopetuksen koulukuljetuskustannuksista, asiakaspalvelujen ostoistoista kunnilta (sairaalakoulu, Valteri-koulu) ja ict-palvelujen kustannuksista. Lukion asiakaspalveluiden ostojen ylitys johtui koulukuljetuskustannuksien kasvusta opiskelijamäärän kasvun takia. Toisaalta varhaiskasvatuksen asiakaspalvelujen ostot alittuivat noin 60.000 euroa.

Vesilaitoksen toimintatuottoja pienenettiin aiemmin talousarviomuutoksessa yli 96.000 eurolla, mutta vesikriisin vuoksi tuotot kertyivät vielä 8.880 euroa pienempinä.

Kunnanhallitus esittää 23.3. kokoontuvalle valtuustolle, että Syrjäharjun uuden vedenottamon Kytöharjun rakentamiseen myönnetään 200.000 euron lisämääräraha tämän vuoden investointibudjettiin. Uuden vedenottamon rakentaminen kuluvana vuonna ei ole vesihuollon turvaamisen näkökulmasta välttämätöntä, mutta parantaa huomattavasti vedentoimitusvarmuutta ja tukee varautumista kuivuusjaksoihin ja odottamattomiin häiriötilanteisiin. – SK