Tiina Kiiski ja Marita Furuholm tarjoavat työyhteisöille uudenlaista Voimavarapäivää, jonka tavoitteena on avata uusia näkökulmia itseen ja toiseen sekä antaa aikaa pysähtymiselle, rauhoittumiselle ja luovuudelle.

 

 

Uudenlaista työhyvinvointia Paalulasta

 

Hyvinvointiyrittäjä Marita Furuholm ja keuruulainen opettaja ja kouluttaja Tiina Kiiski ovat yhdessä kehittäneet työyhteisöille uudenlaisen työhyvinvointipäivän, Voimavarapäivän, joita järjestetään tulevan kevään ja syksyn aikana.

Voimavarapäiviä järjestetään Furuholmin kotona ja Hyvinvoinnin Paalut ja Pilarit -yrityksessä: kodikkaalla aittaterassilla ja idyllisessä pihapiirissä, Urriantien varressa.

Päivän sisällöllinen anti räätälöidään jokaista työyhteisöä palvelevaksi. Tiedollisesta puolesta vastaa Kiiski, luovasta osuudesta Furuholm.

 

Tietoa ja luovuutta

 

Voimavarapäivä sopii kaikenlaisille työntekijöille asemaan ja ammattiin katsomatta. Päiviä järjestetään 8-12 hengen ryhmille. – Päivä voi tukea esimerkiksi uuden tiimin ryhmäytymistä ja tutussa yhteisössä voidaan etsiä uusia näkökulmia itseen ja toisiin, Kiiski kertoo. – Teemme tavallaan tilaa itsemme ja toistemme ympärille, Furuholm kuvaa.

Furuholmin ja Kiiskin kehittämän Voimavarapäivän näkökulma on uusi. Tavoitteena on, että pysähdytään, kohdataan aidosti itsemme ja toisemme, ja että jokainen saisi päivästä sytykkeitä elämäänsä.

– Voimavarapäivä palvelee kahdenlaista tarvetta; toisaalta saadaan tietoa siitä, kuinka me jäsentelemme ja tulkitsemme toisiamme, mutta mukana on myös luova osuus ja saadaan ajatuksia siitä, kuinka luovuudelle voidaan tehdä tilaa, Furuholm kertoo.

Vaikka Voimavarapäivä räätälöidään yrityksen toiveiden mukaan, se aloitetaan aina Furuholmin kiviaitaretriitillä, jonka kautta otetaan kaikki aistit käyttöön, maadoitutaan ja rauhoitutaan olemaan läsnä. – Kaikki lähtee siitä, että meidän on ensin pysähdyttävä ja kohdattava aidosti itsemme. Kiviaitaretriitissä opetellaan kuuntelemaan ja kuulemaan, Furuholm kertoo. Lisäksi Voimavarapäivässä tehdään unelmakartta ja maalataan. – Aivot tarvitsevat luovuuteen pysähtymistä, mutta myös käsillä tekemistä siihen rinnalle, Kiiski sanoo. Voimavarapäivässä ei tarvitse suorittaa mitään ja taukoja saa pitää.

 

Pysähdyspaikka

 

– Moni pohtii, mikä työelämässä on muuttunut, kun ihmiset voivat niin huonosti ja uupuvat, Furuholm miettii.

– Me emme osaa enää pysähtyä, eikä ole paikkaa missä pysähtyä. Silloin emme enää kuule emmekä kuuntele, emme muita emmekä itseämme. Siitä alkavat tulkinnat ja vuorovaikutusongelmat. Tällainen Voimavarapäivä voi toimia yhteisön tulkintojen kyseenalaistajana ja sen jälkeen voi alkaa näkemään esimiehensä tai kollegansakin uusin silmin, Kiiski sanoo.

– Tätä päivää voisi kuvata neljällä teemalla: Pysähdy. Kohtaa. Kuuntele. Toimi vasta sitten.

Furuholmilla ja Kiiskillä on yhteinen tavoite: edistää ihmisten hyvinvointia. Furuholm on monipuolinen hyvinvointialan yrittäjä. Kiiski taas on taustaltaan erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, aikuiskouluttaja ja työyhteisösovittelija, ja ammentaa tietoa tästä osaamisestaan.

– Olen ollut mukana monenlaisilla työhyvinvointipäivillä ja mietin, mikä niiden anti on ollut. Usein ne nimittäin jäävät hieman erillisiksi ja suoritettaviksi, Kiiski miettii. – Paalula on paikka, jonka vieras voi kokea pysähtymisen ja kohtaamisen paikkana, ja tästä lähtökohdasta lähdimme visioimaan tätä Voimavarapäivää. Paalulan seinät ikään kuin puhuivat meille. – SK