Konttikahvilalle haetaan lupaa vanhan kirkon levikkeelle

 

Vanhan kirkon levähdysalueelle valtatie 23:n varteen on haettu Pirkanmaan Ely-keskukselta niin sanottua konttikahvilalupaa. Levikkeen omistaa Ely-keskus, joka myöntää sille halutessaan tilapäisen myynti- ja toimintaluvan. Ely-keskus on pyytänyt asiasta lausunnot Petäjäveden kunnalta ja vanhan kirkon säätiön hoitokunnalta perjantaihin mennessä.

Tilapäinen jäätelökahvila olisi toiminnassa vain kesäaikaan. Se toteutettaisiin niin sanottuna konttikahvilana, joka ei ole kiinteä rakennus, eikä se tarvitsisi liittämistä vesi- ja viemäriverkostoon. Levähdysalueella ei ole rakentamisoikeutta, ja se sijaitsee vanhan kirkon maailmanperintökohdetta ympäröivälle suoja-alueelle, jolloin myös Museovirasto antaa asiasta oman lausuntonsa, eikä se ole puoltamassa hanketta.

Kunnanjohtaja Eero Vainio kertoo, että kunta lausuu asiasta kuntastrategiansa mukaisesti yrittäjyyteen myönteisesti suhtautuen ja puoltaa tilapäisen myyntiluvan myöntämistä. – Paikallisten yrittäjien huolet on kuitenkin kuultu ja kunta tuo myös näitä näkökulmia esiin, Vainio lupaa.

– Ehdotamme, että Ely-keskus tarjoaisi markkinapaikkaa kaikille halukkaille esimerkiksi arvonnalla, tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Tilapäisessä luvassa olisi joka tapauksessa syytä huomioida alueen siisteydestä huolehtiminen sekä wc-tilojen järjestäminen. – SK