Vehkasuon lähteen käyttökielto jatkuu

 

Petäjäveden Kintaudella valtatie 23:n varrella sijaitsevan Vehkasuon lähteen vettä ei saa edelleenkään käyttää talousvetenä. Lähde asetettiin käyttökieltoon viime vuoden lokakuussa vedessä havaittujen värimuutosten ja koliformisten bakteerien vuoksi.

Lähderakenteille on teetetty kuntoarvio, jonka mukaisten korjausten aikataulusta ei ole vielä tässä vaiheessa tarkempaa tietoa. Jatkotoimenpiteistä neuvotellaan Petäjäveden kunnan, Keski-Suomen ELY-keskuksen sekä Kintauden vesiosuuskunnan kesken. Lähteen käyttökiellon poistamisesta tiedotetaan erikseen.

Ympäristöterveydenhuolto seuraa tilannetta ja tiedottaa asiasta lähteen ilmoitustaululla, Jyväskylän kaupungin internetsivuilla osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/terveys sekä Petäjäveden kunnan internetsivuilla osoitteessa https://www.petajavesi.fi.