”Ylijäämät on äkkiä syöty”

Kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina Kintauden koulun ruokalassa. Hallintojohtaja Anni Hakalan mukaan tarkoituksena on kiertää kokoustamassa eri puolilla Petäjävettä ja ”jalkautua” ihmisten pariin ympäri pitäjää. Kintaudella yleisön rivi oli täynnä ja tiivis tunnelma oli jopa olohuonemainen.

Kodikkaita eivät olleet kuitenkaan puheenvuorot, kun kunnan viime vuoden talousarvion muutokset hyväksyttiin: viime vuoden tulos on nyt miinuksella yli 1,7 miljoonaa euroa. Kunnanjohtaja Eero Vainio muistutti, että sinne on tehtävä vielä pakollinen varaus laajakaistayhtiö Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yli 1,9 miljoonan euron takauksista; jos takaustappiot toteutuvat, kirjanpidollisesti ne tulee lisätä vuoden 2019 tilinpäätökseen ja silloin viime vuosi näyttää noin 3,7 miljoonan euron miinustulosta.

Lisäksi laajakaistayhtiön saneeraustilanteessa saatetaan joutua alaskirjaamaan taseomistuksesta osa yhtiön osakkeiden arvosta, joka Petäjäveden kunnalla on kokonaisuudessaan lähes 600.000 euroa.

 

Katastrofaalinen tilanne

Päättäjät totesivat taloustilanteen olevan huolestuttava, jopa katastrofaalinen. Useampi vuosi on menty miinustuloksella, aiemmat talouden korjaustoimenpiteet eivät ole tehonneet ja parempina vuosina kertynyt ylijäämä on äkkiä syöty. Vuodelle 2019 ennakoidun noin 3,7 miljoonan euron tappion jälkeen ylijäämää on jäljellä vielä noin neljä miljoona euroa. Sen jälkeen jäljellä on vielä muutama miljoona sijoitusvaroja – niin sanottuja ”Valon osakkeita”.

Nopeita ja kipeitäkin ratkaisuja peräänkuulutettiin ja useassa puheenvuorossa todettiin, että kuntaan pitää palkata puolueeton ja osaava selvityshenkilö, joka ulkopuolisen silmin katsoo kunnan henkilöstö- ja kulurakenteen läpi. Kunnan henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ja tavoitteena on vähentää 16 henkilötyövuotta – kuitenkin tässä vaiheessa ilman lomautuksia ja irtisanomisia.

Päättäjät väläyttivät, että lisäksi tämän vuoden talousarvio pitäisi vielä avata ja katsoa, mitä sieltä voidaan vielä karsia. Talousarvion investoinneissa on kohtia, jotka eivät ole toteutumassa, kuten hiihtolatujen perusparannus ja valaistus, johon ei saatu avustusta, joten ainakin siihen varattu 100.000 euroa säästyy.

– Pitää tehdä nopeita ratkaisuja, muuten olemme kohta toisten kuntien sylissä, Heikki Puhakka (ps) sanoi. – Jos me emme kykene oikaisemaan tätä, seuraavalla valtuustokaudella edessä on kuntarajojen suhteen rakenteellisia muutoksia, jyrähti Mikko Tiirolakin (kesk.).

Hanna Hautamäki (kesk.) ja 17 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa pyydetään selvittämään vammaispalvelun asumisyksikön perustamista kuntaan. Petäjävedellä on 140 vammaispalveluasiakasta, joka on paljon suhteessa asukaslukuun. Lähimmät vammaispalvelun laitoshoito- ja asumisyksiköt sijaitsevat Sääksvuoressa, Suonenjoella, Suolahdessa, Äänekoskella, Jyväskylässä ja Saarijärvellä. Vammaispalvelun kulut Petäjävedellä ovat vuosittain satoja tuhansia euroja. Asiaa käsitellään ensi maanantaina kunnanhallituksessa. Kunnanhallituksen kokousslistalla on esitys pyytää hyvinvointilautakunnan selvitystä aloitteen tarkoittamista toimenpiteistä Petäjävedelle sijoitettavan vammaispalvelun asumisyksikön perustamisen selvittämisestä. Esityksen mukaan selvitys tulee toimittaa kunnanhallitukselle 15.5.2020 mennessä.

 

Ainakin se on opittu, ettei yhden vedenottamon varaan voida jäädä

Eilisessä kuntarakennelautakunnan kokouksessa päätettiin yksimielisesti, että kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään uuden vedenottamon rakentamisesta ja sitä varten tarvitaan 450.000 euron lisämääräraha tälle vuodelle. Uusi vedenottamo Syrjäharju II on nyt nimetty Kytöharjun vedenottamoksi.

Työt voidaan aloittaa sitten vasta, kun AVI on antanut ennakkoaloitusluvan: lupa saataneen helmi-maaliskuun aikana. Lupahakemus on ollut nähtävillä, eikä hakemuksesta ole tullut valituksia.

Uuden vedenottamorakennuksen rakenne- ja tekniikkasuunnittelu on valmistumassa lähiviikkojen aikana: pumppaamorakennus suunnitellaan itsenäiseksi ottamoksi, jossa on UV-laiteet ja PH:n nostamiseen tarvittavat laitteet, ottamon ohjaus rakennetaan toimimaan automaattisesti rinnan muiden kunnan vesilaitoksen ottamoiden kanssa, ja uudelta vedenottamolta rakennetaan noin kilometrin verran uutta vesijohtolinjaa kalkkikivialtaalle. Kooltaan uusi vesijohtolinja olisi 160 milliä.

Päätöksenteko uudesta vedenottamosta menee todennäköisesti vasta maaliskuun valtuuston kokoukseen, jos kunnanhallitus sitä esittää edelleen. – SK