Uuden porakaivon poraus alkoi aamulla

 

Tänä aamuna aloitettiin poraamaan uutta porakaivoa nykyisen Syrjäharjun vedenottamon pihaan, kunnan omistamalle maalle. Parhaimmassa tapauksessa uudesta porakaivosta saadaan lisävettä kunnan vesilaitoksen verkostoon mahdollisesti noin kuukauden päästä. – Vielä ei tiedetä, saadaanko sieltä minkä verran vettä vai tuleeko vettä ollenkaan. Tulevina viikkoina kaivolle tehdään koepumppauksia ja sen jälkeen tehdään ratkaisut, laitetaanko sinne uppopumput ja muut, tekninen johtaja Matti Varis kertoo. Kuntatekniikan insinööri Marko Riihimäen mukaan kaivon poraaminen on päivän parin homma. Sama yritys kuin viimeksikin hoitaa porakaivon tekemisen, eli Porakaivoliike A. Laukkanen.

Riihimäen mukaan varavesiyhteys Alvan veteen saatiin kuntoon kaivon liitoksien osalta ja paineenalennukset saatiin myös kuntoon, eli jo ensi viikon alkupuolella saadaan Alvan vettä Jyväskylästä Halkokankaan koteihin.

Kuntarakennelautakunta kokoontuu ensi keskiviikkona ja listalla on uuden vedenottamon Syrjäharju II rakentaminen; kuntarakennelautakunta päättää, esittääkö se kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Syrjäharju II vedenottamon ja yhdysputkilinjan nykyiseen pääputkilinjaan rakentamiseen myönnetään tälle vuodelle 450.000 euron lisämääräraha.

Työt voidaan aloittaa kuitenkin vasta sitten, kun AVI on antanut ennakkoaloitusluvan. Vedenottamon rakentamislupa voitaneen saada helmi-maaliskuun aikana. Uuden vedenottamon lupahakemus on ollut nähtävillä, eikä siihen ole tullut valituksia.

Vedenottamorakennuksen rakenne- ja tekniikkasuunnittelu on valmistumassa lähiviikkojen aikana. Alueelle rakennetaan ottamokaivo ja pumppaamorakennus. Pumppaamorakennus suunnitellaan itsenäiseksi ottamoksi, jossa on UV-laiteet ja PH:n nostamiseen tarvittavat laiteet. Ottamon ohjaus rakennetaan toimimaan automaattisesti rinnan muiden ottamoiden kanssa. Syrjäharjun uudelta vedenottamolta joudutaan rakentamaan noin yksi kilometri uutta vesijohtolinjaa kalkkikivialtaalle. Kooltaan uusi vesijohtolinja olisi 160 milliä.

Arvio koko hankeen toteuttamiskustannuksiksi on noin 1,1 miljoonaa euroa. Viime vuoden aikana hankeen suunnitteluun ja lupahakemusprosessiin on syntynyt kustannuksia noin 61.000 euroa. Ottamorakennuksen ja vesihuoltolinjan arvioidut rakentamiskustannukset ovat noin 450.000 euroa. Kalkkikivialtaan osuus kustannuksista noin 700.000 euroa, mutta sen rakentamista ei toteuteta tässä vaiheessa. Vedenottamon ja kalkkikivialtaan rakentamisen rahoittamiseen käytettäisiin vesihuoltolaitokselle ottavaa rahoituslaitosten lainaa. – SK