Talousveden laadun tehostettua seurantaa jatketaan. Vaikka vesinäytteiden toimitus hoituu kunnan omana työnä, ei testaaminen ole halpaa. Yksi näytteenottopäivä maksaa kunnalle yli tuhat euroa.

 

 

Vedenottamot toimivat nyt äärirajoilla

 

– Vuorokausikulutus on nyt ollut 300 kuution luokkaa, toteaa kunnan vesilaitoksenhoitaja Mikko Lämpsä ja näyttää tietokoneelta, kuinka tarkkaan vedenkulutusta seurataan. Viime viikkoina läppäriä on tullut vilkuiltua myös kotona viikonloppuisin, vaikkei olisi päivystysvuorokaan, mutta tilanne on nyt melko tasainen.

Vesilaitoksella on aloittanut myös uusi vesilaitoksen työntekijä Sami Talmila.

Kun ensimmäinen vedensäästökehotus tuli lokakuun alussa, nousi vedenkäyttö äkillisesti, kun ihmiset alkoivat hamstraamaan vettä. – Silloin ylävesisäiliön vedenpinta oli kahdessa metrissä. Silloin jännitti, Lämpsä kertoo. Lisävedenjakelun käynnistyttyä tilanne meni ohi ja ylävesisäiliön tilanne on nyt vakaa ja tällä hetkellä vesi riittää.

Lämpsä kiittelee, kuinka kuntalaiset ovat jaksaneet suhtautua positiivisesti ja vettä on säästetty hyvin. Normaali 400 kuution vedenkulutus Petäjävedellä on melko paljon verrattuna muualle: meillä on totuttu käyttämään vettä runsaasti.

Nyt kaksi varavedenottamoa tuottaa verkostoveden, mutta 300 kuution kulutus on edelleen paljon ja sitä luokkaa, että varsinkin Hätälän ottamo rasittuu. Vedenlaatu heikkenee, kun vettä otetaan paljon.

– Vedenottamot pyörivät nyt äärirajoilla ja se näkyy ihan raakavesinäytteissäkin ja veden värieroissa, Lämpsä toteaa. – Sata mottia kun saisi vielä kulutuksesta pois.

Ihannetilanne tähän hätään siis olisi, että saataisiin vielä sata kuutiota vuorokauden vedenkulutuksesta pois. Tällöin ottamot saisivat vähän palautua.

Kun vettä otetaan liikaa, alkaa vedenlaatu kärsiä ja voi olla, että ”toipuminen” kestää pitkään. – Onneksi laitoimme Kaivannon ottamon kuntoon viime kevättalvella ja vaihdettiin kaikki uudet massat, Lämpsä kertoo.

Vedenkeittokehotus on edelleen voimassa varotoimenpiteenä, sillä raakavesinäytteistä on löytynyt mikrobiologisia poikkeamia. – Vesijohtoverkoston näytteet ovat olleet koko ajan puhtaat, mutta keittokehotusta tuskin tullaan purkamaan vähään aikaan, Lämpsä kertoo. – Onneksi likaantunut Syrjäharjun vedenottamo saatiin nopeasti suljettua, muuten oltaisiin kaikki oltu täällä mahataudissa.

Lämpsä ottaa yhdestä kahteen kertaan viikossa vesinäytteitä eri puolelta Petäjävettä, viime viikolla näytteitä otettiin joka arkipäivä. Lämpsä ottaa kymmenkunta näytettä kerralla; raakavesinäytteet kaikilta ottamoilta sekä vesijohtoverkostosta ympäri Petäjävettä, ja vie ne itse Jyväskylään tutkittavaksi. Vaikka vedenhaku hoituu omana työnä, ei testaaminen ole halpaa. Yksi näytteenottopäivä maksaa kunnalle yli tuhat euroa.

Uusi porakaivo saataneen käyttöön kolmen viikon päästä, ja se auttaa vesitilannetta nyt nopeimmin. – Sieltä on saatu tosi hyviä testituloksia ja vedenlaatu ja antoisuus ovat hyvät. Sieltä voitaisiin saada enemmänkin, jopa 100-150 kuutiota vuorokaudessa. Porakaivon veteen ei tarvita varmaan edes kemikaalisyöttöä, vaan suoraan vedenottamon uv-laitteen kautta verkostoon, Lämpsä kertoo. Kunta tekee porakaivon ja uv-laitteen välisen putken lähiaikoina omana työnään, vain kytkennät tulee tekemään urakoitsija.

Syrjäharjun päävedenottamon uudelleen käynnistämisestä ei tässä hetkessä ole toivoa, eikä se Lämpsän mukaan ole helposti korjattavissa. Korjauksen laajuus selviää vasta, kun putki lähteestä kaivolle avataan. Lämpsä toivoo, että uusi vedenottamo Syrjäharju II saataisiin jo kevättalvella käyttöön – se kun pelastaisi vesitilanteen täysin ennalleen.

Maanantaina kokoontunut kunnanvaltuusto myönsi 60.000 euron lisämäärärahan tälle vuodelle Palvalahti-Pakolantien välisen yhdysputken rakentamiseksi. Sitä kautta saadaan kunnan vesilaitoksen verkostoon noin sata kuutiota lisävettä Alvasta (ent. Jyväskylän Energia). Neuvotteluja käydään Alvan sekä Kintauden vesiosuuskunnan kanssa. Suunnitteluinsinööri tutkii parhaillaan paineenvaihteluvälejä ja laskelmat valmistuvat ensi viikolla. Valtuuston päätöksen myötä vesihuoltolinjan rakentaminen etenee nyt mahdollisimman nopeasti tuomaan helpotusta heikkoon vesitilanteeseen.

Miilulammella huomattiin keskiviikkona noin 20 kuution vuorokausittainen verkostovuoto, joka saatiin paikattua nopeasti heti torstaina. Myös Karikolla on tehty korjauksia nyt maanantaina ja tiistaina. Petäjäveden vesijohtoverkosto on saneerauksen tarpeessa ja viisivuotissuunnitelma sen korjaamiseksi onkin jo olemassa.

Lisävedenjakelua on edelleen kunnan varikolla, ja jos jostain syystä ei sitä itse pääse hakemaan, Lämpsään voi olla yhteydessä ja hän voi sitä toimittaa. – Ilman vettä ei tarvitse kenenkään olla.

– Vedenpuhdistamon puolelle kuuluu hyvää, sillä nyt on saatu parhaimmat tulokset, mitä on koskaan saatu. Puhdistamolla on nyt kuivattu lietettä viitenä päivänä viikossa, Lämpsä kertoo.

Loppuvuoden aikana vesilaitos pyytää asiakkailta taas mittarilukemat tasauslaskua varten.

Vedenkeittokehotus ja vedensäästötarve ovat edelleen voimassa, mutta eivät koske Kintauden vesiosuuskunnan asiakkaita. Talousveden laadun tehostettua seurantaa jatketaan ja maanantaina otettujen näytteiden tulokset saadaan huomenna torstaina, jolloin tilanteesta tiedotetaan seuraavan kerran.

Vehkasuon lähteen vettä ei saa edelleenkään käyttää talousvetenä. – SK