Hanavettä voi taas juoda, mutta vedensäästötalkoot on edelleen voimassa

Petäjäveden kunnan vesilaitoksen jakelualueelle varotoimenpiteenä annettu keittokehotus on purettu tänään torstaina 14.11. Vesilaitoksen käyttämää raakavettä ja verkostovettä on tutkittu tehostetusti jo useita viikkoja. Veden laatu täyttää talousvedelle annetut laatuvaatimukset ja näin ollen keittokehotus poistetaan.

Petäjäveden kunnan vesilaitos jatkaa talousveden kloorausta pienellä pitoisuudella varmistamaan verkostoveden laatua. Kloori saattaa aiheuttaa veteen maku- ja hajuhaittaa, mutta veden käyttökelpoisuuteen se ei vaikuta.

Verkostoveden käytön säästötalkoot jatkuvat edelleen kunnan päävedenottamon ollessa yhä poissa käytöstä. Asukkaat voivat edelleen hakea talousvettä omiin puhtaisiin astioihin kunnan tekniseltä varikolta.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto ja Petäjäveden kunnan vesilaitos jatkavat talousveden laadun seurantaa tehostetusti ja tiedottavat asiasta tarpeen mukaan. Petäjäveden kunta tiedottaa vesitilanteesta seuraavan kerran ensi viikon keskiviikkona.

Petäjäveden Kintaudella valtatie 23:n varrella sijaitsevan Vehkasuon lähteen vettä ei saa edelleenkään käyttää talousvetenä. Lähderakenteille on teetetty kuntoarvio, jonka mukaisten korjausten aikataulusta ei ole vielä tässä vaiheessa tarkempaa tietoa. Lähteen käyttökiellon poistamisesta tiedotetaan erikseen.