Koko kunnan henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut aloitetaan

Petäjäveden kunnanhallitus päätti välttämättömänä osana talouden tasapainotustoimenpiteitä käynnistää taloudellisin ja tuotannollisin koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2020-2022. Neuvotteluilla tavoitellaan ensisijaisesti pysyviä säästöjä ja tarvittaessa niitä tukevia kertaluontoisia säästöjä. Henkilöstömenojen vähentämisessä ensisijaisena tavoitteena on säästöjen saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen, toiminnan ja prosessien kehittämisen sekä vapaaehtoisten keinojen avulla. Pysyvillä toimenpiteillä kunnan omassa palvelutoiminnassa talouden tasapainottamisella tavoitellaan yhteensä 1,4 milj. euron kokonaisvaikutusta vuoteen 2022 mennessä. Toimenpiteet toteutetaan kokonaisuudessaan vuosien 2020-2022 aikana ja toimenpiteiden koko kunnan henkilöstömenojen tavoiteltava osuus on 533.000 euroa. Neuvottelujen tavoitteena on enintään 16 henkilötyövuoden vähenemä kunnan henkilöstöstä seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Yhteistyötoimikunta kutsutaan koolle yhteistoimintaneuvottelujen tiimoilta 11.11.2019.

Petäjäveden kunnan talouden perusta on vahva, mutta kunnan talous on kuitenkin heikentynyt vuodesta 2016 lähtien valtakunnallisista linjauksista ja niiden myötä kasvavista menoista, väkiluvun laskusta sekä tulojen heikentymisestä johtuen. Kuluvan vuoden 2019 tilinpäätösennuste on noin 1,5 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2020 talousarviota laaditaan parhaillaan ja talouden suunnittelu on osoittautunut erityisen haasteelliseksi. Kunnanhallituksen kesäkuussa antaman raamin tavoitteena oli tasapainoinen talousarvio vuodelle 2020. Lautakuntien käsittelyn jälkeen talousarvioluonnos oli noin 1,49 milj. euroa alijäämäinen.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle korotuksia kiinteistöveroihin siten, että yleinen kiinteistövero nousee 1,20:stä 1,30 prosenttiin ja vakituisen asunnon osalta 0,55:stä 0,60 prosenttiin. Näillä korotuksilla kunnan kiinteistöverotulot kasvaisivat 70.000 euroa. Kunnanhallitus keskusteli myös muista mahdollisista säästötoimenpiteistä ja lopullinen kunnanjohtajan ehdotus talousarvioksi käsitellään kunnanhallituksessa 18.11.2019. Kunnanjohtajan ehdotus ei tule sisältämään lukion lakkautusta, mutta säästöjä tavoitellaan kaikista toimintayksiköistä.

Kunnanhallitus päätti myös esittää valtuustolle, että Palvalahti-Pakolantie välisen vesihuoltolinjan toteuttamisen vaatimat selvitykset ja rakentamistoimenpiteet aloitetaan viipymättä ja hankkeen toteuttamiseen myönnetään 60.000 euron lisämääräraha vuodelle 2019. Samalla hallitus esittää valtuustolle, että Jyväskylä-Petäjävesi runkovesilinjan rakentamisen suunnittelu ja rahoitusmallien selvittäminen käynnistetään yhteistyössä Alvan (ent. Jyväskylän Energia) kanssa.