Lautakunta ei esitä lukion lakkauttamista

 

Hyvinvointilautakunta käsitteli torstaisessa kokouksessaan muun muassa keskusteluun tuotuja säästötoimenpiteitä. Hyvinvointilautakunta päätti, ettei Petäjäveden lukiota lakkauteta – ja mikäli lukion lakkautus etenee kuitenkin kunnanhallituksessa, lautakunta edellyttää lapsivaikutusten arvioinnin sisältävän ennakkovaikutusten arvioinnin tekemistä.

Myöskään perusopetuksen tuntijakoa ei lasketa minimiin, mutta koulujen kirjallisuusmäärärahoista vähennetään 10.000 euroa. Joustavan perusopetuksen eli JOPO-luokan toimintaa ei lopeteta, ja jos peruskoulun koulunkäynninohjaajien määrässä tapahtuu luonnollista poistumaa, mahdollinen tarve toteutetaan määräaikaisin ratkaisuin.

Lautakunta linjasi, ettei omaishoidon tuen, perhehoidon ja päihdehuollon määrärahaa leikata. Myöskään vammaispalveluiden etuisuuksiin ei puututa. Vammaisten palveluissa asumispalvelut tuotetaan kunnan omana palveluna, ja kunnan palveluohjauksen myyntiä lisätään. Lautakunta toteaa, että lapsi- ja perhepalveluiden sekä vammaispalveluiden omaa tuotantoa kehittämällä vähennetään asiakaspalveluiden ostoja.

 

YT:t mainittu ja selvitykset käynnistetään

 

Lautakunta kannattaisi omatoimikirjaston lisäresursointia sisäisin järjestelyin. Perusturvan ICT-kuluja ja kalustohankintoja karsitaan. Perusturvassa tavoitellaan myös henkilöstösäästöjä, joista neuvotellaan tarkemmin mahdollisissa YT-neuvotteluissa. Henkilöstöä kannustetaan pitämään mahdollisuuksien mukaan talkoovapaita.

Tämän lisäksi hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle kouluverkkoon ja sote-kustannusten hillitsemiseen liittyvien selvitysten käynnistämistä. Vuonna 2025 arvioidaan peruskouluikäisiä olevan noin sata oppilasta nykyistä vähemmän, tällä hetkellä peruskoulussa ja lukiossa on yhteensä noin 500 lasta ja nuorta. Lautakunta esittää, että kouluverkkoselvitys käynnistetään yhtä aikaa henkilöstöä koskevien YT-neuvottelujen kanssa. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan esityksestä lautakunta esittää kunnanhallitukselle määräaikaisen HYTE-selvitysryhmän pikaista perustamista kustannustehokkaan hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön kehittämiseksi. Selvitystyöryhmän tehtävänä on löytää sosiaali- ja terveydenhuollon kulurakenteesta merkittävimmät ehkäistävissä olevat niin sanotut korjaavat menot ja arvioida, millä hyvinvointia edistävillä vaikuttaviksi todetuilla toimenpiteillä säästöä tavoitellaan sekä millaiset säästöodotukset näillä toimenpiteillä arvioidaan syntyvän.

Lautakuntien päätökset käsitellään vielä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouksissa. – SK