Seurakuntien tilannetta selvitetään

 

Petäjäveden kirkkoherra Laura Laitinen kertoo, että Keuruun, Multian ja Petäjäveden seurakuntien kirkkovaltuustot kokoontuivat kesäkuussa iltakouluun, jossa päätettiin perustaa selvitystyöryhmä, jonka tehtävänä on selvittää eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet. Vaihtoehtoja on viisi: joko ei tehdä mitään yhteistyötä eli astutaan askel taaksepäin, jatketaan nykyisellään eli tehdään yhä tiivistyvää yhteistyötä, muodostetaan seurakuntayhtymä-malli, kappeliseurakunta-malli tai yksi uusi seurakunta

Selvitystyöryhmä päätyi kahteen vaihtoehtoon; joko jatketaan nykyisellä mallilla tai yhden seurakunnan mallilla (yhden seurakunnan malli sisältää sekä kappeliseurakuntamallin että uuden yhden seurakunnan mallin). Selvitystyöryhmässä olivat johtavat viranhaltijat sekä kaksi kirkkoneuvoston jäsentä kustakin seurakunnasta.

Kolmen seurakunnan valtuustot kokoontuivat myös 2.10. iltakouluun kuulemaan selvitystyöryhmän esitystä. Valtuustoilta löytyi illan päätteeksi yhteinen tahtotila kutsua selvityshenkilö tekemään selvitys näiden kahden vaihtoehdon taloudellisista, toiminnallisista ja hallinnollisista vaikutuksista. Mitään päätöksiä ei ole vielä tehty, iltakoulu ei ole päätöksentekoelin.

Laitisen mukaan seuraava askel on se, että kunkin seurakunnan kirkkoneuvostot päättävät omalta osaltaan siitä, kutsutaanko selvityshenkilö tekemään selvitys. – Mikäli kirkkoneuvostot näin päättävät, seurakunnat pyytävät Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta selvityshenkilöä, joka pääsee töihin. Mahdollisen selvityksen jälkeen tehdään johtopäätökset tulosten valossa.

Keuruun, Multian ja Petäjäveden kirkkoherrat aloittavat seurakuntalaisillat todennäköisesti vielä syksyn 2019 aikana. – Tarkoituksena on järjestää kaikissa seurakunnissa ilta, johon kaikki seurakuntalaiset, kuntalaiset ja asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Siellä saa kysyä, kommentoida, toivoa, unelmoida, kyseenalaistaa ja pohtia, mitä tämä tarkoittaisi tai mitä se voisi tarkoittaa, Laitinen kertoo. – SK