Tältä näyttää Petäjäveden kunnan päävedenottamon kaivossa Syrjäharju I:ssä, joka jouduttiin epäpuhtauksien vuoksi sulkemaan lokakuun alussa.

 

 

Porakaivo ja yhdysputki väläyttävät tilanteeseen toivoa

 

Petäjäveden heikko vesitilanne sisältää nyt kaikenlaista harmia: vedenkäyttö pitää edelleen puolittaa, talousvesi tulee keittää ja Vehkasuon lähde on kokonaan käyttökiellossa. Lisäksi maksutonta talousvedenjakelua on jäätymisvaaran vuoksi jatkossa vain yhdessä paikassa, kunnan varikolla.

Uusi porakaivo ja suunnitelmissa oleva yhdysputki Jyväskylään tuovat tilanteeseen toivoa: tilanne voi parantua jo marraskuun aikana, ja siihen asti vedenkäyttö pitäisi edelleen puolittaa. Puolittamista on noudatettu aluksi hyvin, mutta viime viikkoina vedenkulutus on noussut. Vedenkulutuksen lisääntyessä vaarana on vedentuotannon loppuminen.

Vesitilanteen lopulta korjaa Syrjäharjun päävedenottamon uudelleen käyttöönotto, mutta vielä ei tiedetä milloin se olisi mahdollista – tai sen viereen rakennettava uusi vedenottamo, jonka lupaprosessi on vielä käynnissä. Pahimmillaan uuden vedenottamon Syrjäharju II:n rakentaminen voi lupaprosessin vuoksi mennä vasta ensi kesälle.

 

Keittokehotus puretaan pian?

 

Talousvesi tulee edelleen keittää kunnan vesilaitoksen jakelualueella. Vedenkeittokehotus annettiin viime viikon torstaina, koska edellispäivänä otetuissa näytteissä Hätälän vedenottamon raakaveden mikrobiologinen laatu oli heikentynyt.

Keittokehotuksen mahdollista poistamista harkitaan huomenna perjantaina, kun saadaan seuraavat tulokset. Viime viikon tulosten perusteella veden laatu on palautumassa normaaliksi. Kunta tiedottaa asiasta seuraavan kerran perjantai-iltapäivällä muun muassa kotisivuillaan.

Vesilaitos syöttää vesiverkostoon pientä määrää klooria varmistamaan vedenlaatua ja kloori saattaa aiheuttaa veteen maku- ja hajuhaittaa. Veden käyttökelpoisuuteen se ei kuitenkaan vaikuta.

Keitettäessä vettä veden pitää kiehua 5-10 minuuttia. Siivoukseen, pyykinpesuun, tiskaamiseen, peseytymiseen ja wc:n huuhteluun voi hanavettä käyttää vedenkeittokehotuksesta huolimatta aivan normaalisti.

Toki kuntalaisten vedensäästöä tarvitaan edelleen, sillä kunnan päävedenottamoa ei ole vieläkään saatu otettua takaisin käyttöön. Vesilaitoksen asiakkaiden tulisi käyttää noin puolet normaalista vedenkulutuksestaan.

 

Lisävettä porakaivosta…

 

Viime viikon keskiviikkona Porakaivoliike A. Laukkanen porasi noin sata metriä syvän porakaivon Syrjäharjun päävedenottamon viereen. – Porakaivon paikka oli katsottu jo aikaisempien tutkimusten yhteydessä, kun Ely-keskus selvitti uuden vedenottamon paikkaa. Paikkaa on tutkittu jo 80-luvulla, kertoo paikalla ollut hydrogeologi Jorma Mäkelä Keski-Suomen Ely-keskuksesta. Ely-keskukselta mukana oli myös rakennusmestari Pekka Heino. – Maaperä on tässä tiukkaa, paikoin tiivistä ja kovaa, Mäkelä kuvaa.

Kaivon poraamisesta syntyi paljon kivipölyä, sillä poraamisessa ei ollut käytettävissä ollut vettä.

– Kaivon tekniikka on ihan samanlainen kuin yksityistalouksienkin, mutta asuinalueella ei saa tällä tavalla pöllyttää, porakaivoa tehnyt Tuomas Laukkanen kertoi.

Kaivon poraamisen jälkeen vettä pitää pumpata, koska se ei ole heti puhdasta. Näytteitä seurataan ainakin kaksi-kolme viikkoa. Kun vesi täyttää laatukriteerit, sitä voidaan johtaa maanpinnalla olevan syöttöputken kautta vedenottamon uv-laitteiston kautta kunnan vesijohtoverkostoon.

Uusi porakaivo tuottaa vettä sata kuutiota vuorokaudessa. Se myös mahdollistaa Syrjäharjun vedenottamon lähteen kunnostamisen, jolloin päävedenottamon takaisin käyttöönotto voi nopeutua. Se palauttaisi vesitilanteen normaaliksi.

 

… ja Jyväskylän yhdysputkesta

 

Kuntarakennelautakunta kokoontui eilen keskiviikkona ja suunnitelmissa on enintään 2,5 kilometrin pituisen yhdysputken rakentaminen Oiniemestä Palvalahteen. Tarkempi reitti selviää myöhemmin. Putken koko olisi 75 millimetriä ja sitä kautta olisi mahdollista saada noin sata kuutiota vuorokaudessa vettä Jyväskylän Energialta (nyk. Alva) turvaamaan osaltaan petäjävetisten vedensaantia.

Putkilinjan rakentaminen on haastavaa kallioisen maaston ja vesistöjen vuoksi. Se vaatii verkoston paineenkorotuksien suunnittelua ja rakentamista. Yhdysputki maksaa noin 50.000-60.000 euroa ja se pyritään toteuttamaan vielä tämän vuoden aikana.

Yhdysputken valmistumisaikataulu riippuu nyt päätöksenteon ja luvituksen etenemisestä, mutta toiveissa on, että se toteutuisi jo marraskuun aikana. Jyväskylän Energia eli Alva on antanut suostumuksensa verkoston rakentamiselle ja veden toimittamiselle.

 

Vehkasuon lähde on käyttökiellossa

 

Kintaudella valtatie 23:n varrella sijaitsevan Vehkasuon lähteen vedessä on havaittu värimuutosta ja viime torstaina otetun näytteen tulosten mukaan vedessä on koliformisia bakteereita. Koliformisten bakteerien esiintyminen ilmentää veden yleistä mikrobiologista laatua ja voi olla osoitus esimerkiksi ympäristöperäisestä likaantumisesta tai ulosteperäisestä saastumisesta. Vettä ei saa edelleenkään käyttää talousvetenä.

 

Kintauden vesiosuuskunnan hanavesi tulee Jyväskylästä, joten hankala vesitilanne ei koske Kintaudella asuvia. – SK