Hirvimäen tilalla Metsäkulmalla tämän kesän puinnit on jo puitu. Viime keskiviikkona Janne ja Tapani Hirvimäki kävivät puimassa viimeisenkin kaurapellon, lähellä Jyväskylän rajaa sijaitsevan ”Isonsuon” pellon.

Viljelijä Janne Hirvimäen mukaan viljasadon onnistumisessa on tänä kesänä huomattavia, paikallisia eroja. Kuivuus sekä toisaalta kylmät jaksot ja hallat ovat koetelleet kasvustoja vaihtelevasti.

Kosteapohjaisella pellolla, kuten Isonsuon pellolla, kaurasato on hyvä. Kuivilla rinnepelloilla, joita paikalliset sadekuurot ovat vielä harmillisesti kiertäneet, jää sato huonommaksi. Kauran kokonaissato jää Hirvimäessä tänä vuonna hieman keskimääräistä pienemmäksi.

Laadultaan kaura on Hirvimäkien mukaan hyvää, vaikka jyväkoko pientä onkin. Jyvät kuivataan tilan omassa kuivurissa.

Hirvimäen tilan pelloista on tänä kesänä ollut kauralla hieman vajaat 20 hehtaaria. Suuri osa kaurasadosta menee myyntiin paikallistasolla. Ostajia löytyy esimerkiksi hevostilallisten joukosta.

Metsäkulman rinnepelloilla päästään Janne Hirvimäen mukaan puimaan usein aiemmin, kuin Petäjäveden pohjoisten kylien pelloilla.

 

 

Tapani Hirvimäki pui kuvan puimurilla vuonna 1984 yhteensä 16 maatilan puinnit. Nykyisin Hirvimäen puimuria työllistävät enää tilan omat puinnit. Viljojen viljely on käynyt lähialueen pientiloilla harvinaiseksi.

 

 

Kuivasmäellä sijaitsevan Kokkilan tilan viljelyksillä puimakoneet pääsevät vauhtiin tällä tai viimeistään ensi viikolla. Puitavaa riittää noin sadan hehtaarin verran. Lajikkeina on sekä kauraa että ohraa.

Otto Kokkilan mukaan kuluneen kasvukauden olosuhteet ovat sopineet paremmin ohralle kuin kauralle.

– Sato tuntuu vaihtelevan paljon. Ohrat ovat tosi hyviä, mutta kaurat ovat paikka paikoin tosi huonoja.

Luonnonvarakeskuksen tuoreen satoarvion mukaan viljasato on tänä vuonna palautumassa keskimääräiseksi kahden heikon satovuoden jälkeen. Erityisesti ruissato kasvaa selvästi. Viime vuonna ruista saatiin Suomessa 42 miljoonaa kiloa, tänä vuonna arvio viittaa 158 miljoonan kilon satoon. Kaurasato on kasvamassa 818 miljoonasta kilosta 1004 miljoonaan kiloon.

 

– Hanna Mäkinen

 

 

 

 

 

 

Share This